ATOPO
Rexistros actuais: 1.332.037
Obxectos dixitais dispoñibles: 490.673

ARQUIVO DAS SALINAS DE VILABOA

Identificación

Salinas de Vilaboa

Datos básicos

Organización documental: 2013
Nº unidades de instalación: 2
Datas extremas da documentación: 1694-2013

Actuacións Servicio Técnico Patrimonio Documental

Dirección técnica:
Miguel Pereira Figueroa
José Luis Castro Carpintero
Lourdes Pérez-Santamarina Feijóo

Traballos de organización e descrición documental:
María Eugenia Velenzuela Senn
Elena Aguete Landín

Mapa