ATOPO
Rexistros actuais: 1.345.116
Obxectos dixitais dispoñibles: 494.904

ARQUIVO MUNICIPAL DE MOAÑA

Identificación

Arquivo municipal de Moaña
Barxas, 2. A Seara. Moaña 36950
986 310 100 - Fax: 986 310 104
Responsable: Francisco Javier Casás Mariño

Datos básicos

Nº unidades de instalación: 4.649
Nº rexistros inventario descritivo (base de datos): 21.216

Actuacións Servizo Técnico Patrimonio Documental

Organización inicial: 1989
Reincorporacións documentais: 1996,2001,2004,2009
Reorganización (novo cadro): 1996
Informatización instrumentos descrición: 2001

Mapa

A casa do concello, inaugurada o 14 de maio de 2003, é obra do arquitecto Arturo Dapena. Trátase dunha moderna edificación resaltada sobre o terreo e na que destaca a combinación de pedra e acristalamento.

O arquivo atópase nun local duns 110 m2, en forma de T, situado no semisoto desta edificación e accesible desde as oficinas. Conta con tres zonas de depósito con estantes compactados, separadas pola área de traballo e de consulta.

Plano Arquivo municipal de Moaña