ATOPO
Rexistros actuais: 1.311.955
Obxectos dixitais dispoñibles: 495.260

ARQUIVO XULGADO DE PAZ DE A GUARDA

Localización

Praza do Reló, 1. 36780 A Guarda
986 610 304 - Fax: 986 610 283

Cargos e persoal

Xuíz de Paz: Antonio Martínez Vicente
Secretario: Rosa María Álvarez López
Corpo xestión: Antonio Carreira Varela
Corpo auxiliar: Ana María Losada Díaz

Local

Situación: edificio municipal
Superficie total do Xulgado: 150 m2
Superficie local arquivo: 8 m2
Metros lineais estantes: 30 metros

Proceso de Organización

Data: 2002

Servicio Técnico do Patrimonio Documental:
Miguel Pereira Figueroa
José Luis Castro Carpintero
Lourdes Pérez-Santamarina Feijóo

Traballos de organización:
Álvaro Rodríguez Cid
Eva González Rodríguez

Incorporacións documentais

Mapa

1

  METROS LINEAIS NÚMERO TOTAL DATAS EXTREMAS
LIBROS DE REXISTRO
Libros de rexistro de nacementos 5 98 1871-2002
Libros de rexistro de matrimonios 2 34 1870-2000
Libros de rexistro de defuncións 2,5 50 1871-1999
Libros de rexistro de cidadanía     1893-1952
UNIDADES DE INSTALACIÓN
Rexistro civil 13 107 1870-2002
Xulgado 7 63 1863-1998
TOTAL 20 170