ATOPO
Rexistros actuais: 1.332.037
Obxectos dixitais dispoñibles: 490.673

ARQUIVO XULGADO DE PAZ DE GONDOMAR

Localización

Rúa Portugal, 3. 36380 Gondomar
986 360 808 - Fax: 986 360 808

Cargos e persoal

Xuíz de Paz: Eladio Costas Pereira
Secretario: María Fernández Sánchez
Corpo auxiliar: María José Castro Costa

Local

Situación: local antigo da Cámara Agraria
Superficie total do Xulgado: 45 m2
Superficie local arquivo: 8 m2
Metros lineais estantes: 15 metros

Proceso de Organización

Data: 2002

Servicio Técnico do Patrimonio Documental:
Miguel Pereira Figueroa
José Luis Castro Carpintero
Lourdes Pérez-Santamarina Feijóo

Traballos de organización:
María Herminia Martínez Pereira
Carmen Pérez Larrán

Incorporacións documentais

Mapa
  METROS LINEAIS NÚMERO TOTAL DATAS EXTREMAS
LIBROS DE REXISTRO
Libros de rexistro de nacementos 5 111 1871-2001
Libros de rexistro de matrimonios 2 42 1871-2000
Libros de rexistro de defuncións 3 71 1871-1988
Libros de rexistro de cidadanía      
UNIDADES DE INSTALACIÓN
Rexistro civil 6 50 1870-2001
Xulgado 5,5 47 1877-2001
TOTAL 11,5 97