ATOPO
Rexistros actuais: 1.181.439
Obxectos dixitais dispoñibles: 423.615

Fondos

CÁRCERE DO PARTIDO XUDICIAL DE TUI

Área de identificación

 • Código(s) de referencia ES.GA.36055.AM.TUI.2

 • Título CÁRCERE DO PARTIDO XUDICIAL DE TUI

 • Data(s) 1881-1960 (Creación) 1881-00-00 - 1960-00-00 (Produción)

 • Volume e soporte 41 unidades de instalación

Área de contexto

 • Nome do produtor Cárcere do Partido Xudicial de Tui. Xulgado de Tui(1881-1960) Para a clasificación dos fondos elaborouse un cadro de clasificación, a partir de dúas grandes seccións: a administración da cárcere e o control dos reclusos. Logo a propia realidade documental plásmase nas diferentes series documentais.

 • Institución arquivística Arquivo municipal de Tui

 • Historia arquivística Este conxunto documental ía a ser destruído e foi recollido por un funcionario municipal, historiador e investigador local, Aquilino Iglesias, hoxe falecido, Foi depositado sen ningún tratamento técnico en dependencias do propio concello e posteriormente trasladado ó arquivo municipal. No recente proceso de reorganización de fondos e de actualización levado a cabo polo Servicio Técnico do Patrimonio Documental procedeuse á organización e descrición deste fondo, independente do pertencente ó propio concello.

 • Forma do ingreso Por ingreso extraordinario.

Área de contido e estrutura

 • Alcance e contido Documentación de interese para o coñecemento da realidade carceraria no Partido Xudicial de Tui, con información continuada, especialmente sobre os reclusos, dende 1897 ata 1960 figurando en diversas series documentais, tanto de expedientes (follas histórico-penais de penados, expedientes persoais de reclusos, expedientes procesais de reclusos, pases de penados, mandamentos de prisión y de liberdade e notificacións acordos de prisión e liberdade), coma de rexistros ( libro de entrada e saída de presos, libro rexistro de presos con condena de arresto maior, libro rexistro de presos preventivos).

 • Valoración, selección e eliminación Foi necesario eliminar unha pequena parte do conxunto documental tendo en conta o seu pésimo estado de conservación que impedía a súa utilización e afectaba ó resto da documentación.

 • Novos ingresos Non está previsto recibir novos ingresos neste fondo.

 • Organización

  Para a clasificación dos fondos elaborouse un cadro de clasificación,a partir de dúas grandes seccións: a administración da cárcere e o control dos reclusos. Logo a propia realidade documental plásmase nas diferentes series documentais.
  
   Cadro de clasificación
  		1.- ADMINISTRACIÓN
  		1.1. CORRESPONDENCIA
  			1 Correspondencia
  			2 Libro rexistro da correspondencia de saída
  			3 Estatísticas sobre a poboación reclusa
  			4 Libro menor da Sociedade "Antolín Silva"
  		1.2. CONTABILIDADE
  			 1 Formularios de distribución de fondos
  		1.3. PATRIMONIO
  			1 Inventarios de utensilios, mobiliario e outros
  		1.4. PERSOAL
  			1 Libro de servizos do persoal da cárcere
  
  	2.- RÉXIME PENITENCIARIO
  
  	2.1. ORDES DE PRISIÓN E LIBERDADE
  			1 Pases de penados
  			2 Mandamentos de prisión e de liberdade
  			3 Notificacións de acordos de prisión e liberdade
  
  	2.2. CONTROL DE PENADOS
  			1 Expedientes persoais de reclusos
  			2 Expedientes procesais de presos
  		 	3 Follas histórico-penais de penados
  			4 Libro diario de socorros a reclusos
  			5 Libro rexistro de presos preventivos
  			6 Libro de entrada e saída de presos
  			7 Relación de presos e transeúntes
  			8 Libro rexistro de presos con condena de arresto maior

Área de condicións de acceso e utilización

 • Condicións que rexen o acceso Documentación de caracter público, de consulta libre agás as limitacións legais derivadas das respectivas normativa vixentes.

 • Condicións de reprodución A reproducción está limitada polas condicións de conservación

 • Características físicas e requirimentos técnicos En soporte papel na súa totalidade, cun mal estado de conservación en boa parte do mesmo, afectado principalmente pola humidade e a suciedade froito do desamparo sufrido ó longo de moitos anos..

 • Instrumentos de descrición Guía e cadro de clasificación en papel e informatizados. Inventario somero en papel, publicado e informatizado, cun total de 48 rexistros. Inventario detallado en ficha e informatizado, cun total de 196 rexistros.

Área de documentación

 • Existencia e localización de orixinais Non se coñecen

 • Existencia e localización de copias Non se coñecen

 • Unidades de descrición relacionadas Non se coñecen

Puntos de acceso

 • Puntos de acceso de topónimos

 • Nome dos puntos de acceso Cárcere do Partido Xudicial de Tui. Xulgado de Tui (Tema) (Creador)

Área de control da descrición

 • Identificador da institución DEPO00200076589