ATOPO
Rexistros actuais: 1.182.071
Obxectos dixitais dispoñibles: 424.040

Fondos

MANCOMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO BAIXO MIÑO

Área de identificación

 • Código(s) de referencia ES.GA.36740.AMANC.BM

 • Título MANCOMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO BAIXO MIÑO

 • Data(s) 1990-2008 (Creación) 1990-00-00 - 2008-00-00 (Produción)

 • Volume e soporte 44 unidades de instalación con 287 agrupacións documentais en soporte papel na súa totalidade

Área de contexto

 • Nome do produtor Mancomunidade Intermunicipal do Baixo Miño(1991-) Os Estatutos da Mancomunidade Intermunicipal do Baixo Miño son elaborados pola Asemblea de concelleiros celebrada o día 30 de outubro de 1991 e constitúese a Mancomunidade en sesión especial o día 24 de febreiro de 1992. Está integrada polos concellos de: A Guarda, Oia, O Rosal, Tomiño e Tui. Inicialmente terá a súa sede ou enderezo social na casa do concello, no que o seu alcalde ocupa a presidencia. Os seus órganos de goberno son a Xunta de Goberno, O presidente e o vicepresidente.

 • Institución arquivística Arquivo da Mancomunidade Intermunicipal do Baixo Miño

 • Historia arquivística Coincidindo coa situación da sede da institución no concello de Tomiño procédese á centralización da documentación e o seu proceso de organización e descrición. O fondo documental depositado no Concello de Tui é trasladado no ano 2009 ó arquivo municipal de Tomiño, onde será organizado, descrito e instalado por Roberto Rodríguez Álvarez, técnico do Servizo Técnico de Patrimonio Documental da Deputación. Desta maneira o fondo documental centralízase pasando a estar depositado, como fondo independente, nunha das salas do baixo cuberta, destinadas a arquivo municipal. Está dotada dos equipamentos necesarios para este fin e das condicións de habitabilidade que garanten a conservación da documentación

 • Forma do ingreso Por transferencia directa no ano 2009 ó arquivo municipal de Tomiño no remate da súa tramitación administrativa e coincidindo coa escasa frecuencia do uso administrativo

Área de contido e estrutura

 • Alcance e contido Documentación resultante da xestión e servizos recentes desta Mancomunidade cun carácter eminentemente administrativo e restrinxido ó seu ámbito xeográfico. Destaca a documentación derivada do control da xestión económica e relacionada con desenvolvemento dos diversos proxectos.

 • Valoración, selección e eliminación A pesar da existencia de manuais e estudos de valoración e expurgo documental, tendo en conta a inexistencia dunha consistente argumentación técnica e legal, ademais da escaseza do fondo xa de por si conservado, a única eliminación levada a cabo foi a da limpeza dos expedientes sacando duplicado, fotocopias e documentación de apoio informativo (publicacións periódicas, boletíns, folletos …) así como clips, gomas.

 • Novos ingresos Transferencias periódicas anuais incorporadas polo Servizo Técnico do Patrimonio Documental da Deputación Provincial de Pontevedra

 • Organización

  CADRO DE CLASIFICACIÓN
  
  1.- GOBERNO
  
  1.1.- MANCOMUNIDADE
  1.2.- PRESIDENTE
  1.3.- COMISIÓN DE GOBERNO/XUNTA DE GOBERNO
  1.4.- COMISIÓNS INFORMATIVAS E ESPECIAIS
  
  2.- ADMINISTRACIÓN
  
  2.1.- SECRETARÍA
  2.2.- REXISTRO
  2.3.- PATRIMONIO
  2.4.- PERSOAL
  2.5.- SERVIZOS XURÍDICOS
  2.6.- CONTRATACIÓN
  2.7.- ARQUIVO
  
  3.- SERVIZOS
  
  3.1.- OBRAS E URBANISMO.
  
  3.1.1.- PLANIFICACIÓN:
  3.1.2.- PLANS E PROXECTOS
  3.1.3.- OBRAS PROPIAS
  3.1.4.- OBRAS PARTICULARES
  
  3.2.- SERVIZOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIAIS
  3.3.- ABASTECEMENTOS E CONSUMOS
  3.4.- TRANSPORTES
  3.5.- SEGURIDADE CIDADÁ
  3.6.- SANIDADE
  3.7.- BENEFICENCIA E ASISTENCIA SOCIAL
  3.8.- EDUCACIÓN
  3.9.- CULTURA
  3.10.- DEPORTES
  
  4.- FACENDA
  
  4.1.- INTERVENCIÓN
  
  4.1.1.- ASUNTOS XERAIS
  4.1.2.- PRESUPOSTOS ORDINARIOS
  
  4.2.- FINANCIAMENTO E TRIBUTACIÓN
  4.3.- TESOURARÍA

Área de condicións de acceso e utilización

 • Condicións que rexen o acceso Documentación de carácter público, de consulta libre agás as limitacións legais derivadas das respectivas normativas vixentes

 • Condicións de reprodución Reprodución libre a solicitude do interesado coa salvidade da protección documental e da salvagarda da súa integridade

 • Características físicas e requirimentos técnicos En soporte papel na súa totalidade, cun bo estado de conservación

 • Instrumentos de descrición Guía e cadro de clasificación en papel (publicado) e informatizados. Inventario somero en papel (publicado) e informatizado, cun total de 80 rexistros. Inventario detallado en ficha e informatizado, cun total de 287 rexistros

Área de documentación

 • Existencia e localización de orixinais Non se coñece a existencia de orixinais fóra do arquivo da Mancomunidade

 • Existencia e localización de copias Non se coñecen

Puntos de acceso

Área de control da descrición

 • Identificador da institución DEPO00200078038