ATOPO
Rexistros actuais: 1.332.037
Obxectos dixitais dispoñibles: 490.673

Fondos

 • ES.GA.36057.AM.VIG.3.. XULGADO DE BOUZAS

XULGADO DE BOUZAS

Área de identificación

 • Código(s) de referencia ES.GA.36057.AM.VIG.3.

 • Título XULGADO DE BOUZAS

 • Data(s) 1666-1904 (Creación)

 • Volume e soporte 69 unidades de instalación

Área de contexto

 • Nome do produtor Xulgado de Bouzas(s. XVII-1904)

 • Institución arquivística Arquivo municipal de Vigo

 • Forma do ingreso Por transferencia directa ao arquivo ao remate da súa tramitación administrativa e coincidindo co seu escaso uso administrativo. Tras a anexión do Concello de Bouzas e a desaparición do seu Xulgado o seu fondo documental foi transferido ao Arquivo municipal.

Área de contido e estrutura

 • Valoración, selección e eliminación A pesar da existencia de manuais e estudos de valoración e expurgo documental, tendo en conta a inexistencia dunha consistente argumentación técnica e legal, ademais da escaseza do fondo xa de por si conservado, a única eliminación levada a cabo foi a dos duplicados, fotocopias ou publicacións periódicas que acompañaban aos documentos e expedientes.

 • Novos ingresos Non se esperan novos ingresos dado que se trata dun fondo pechado pertencente a unha institución desaparecida.

 • Organizació

  O fondo está organizado en base a un cadro orgánico-funcional con dúas grandes seccións: Civil e Criminal.

Área de condicións de acceso e utilización

 • Condicións que rexen o acceso Documentación patrimonial de libre acceso.

 • Condicións de reprodución Reprodución libre a solicitude do interesado, coa excepción da protección documental e da salvagarda da súa integridade.

 • CaracterÍsticas fÍsicas e requirimentos técnicos Documentación en soporte papel na súa totalidade. Aprécianse notables perdas documentais.

 • Instrumentos de descrición Índice en papel.

Área de documentación

 • Existencia e localización de orixinais Non se coñece a existencia de orixinais fóra do arquivo municipal.

 • Existencia e localización de copias Non se coñece a existencia de copias, agás naquela documentación derivada dun proceso de colaboración con outras administracións.

Área de notas

 • Nota

Puntos de acceso

 • Puntos de acceso de materias XUSTIZA Xurisdición Xulgado

 • Puntos de acceso de topónimos España Galicia Pontevedra Vigo Bouzas (San Miguel) Oia (San Miguel) Saiáns (San Xurxo) Coruxo (San Salvador) Coia (San Martiño) Navia (San Paio) Santo André de Comesaña (Santo André) Alcabre (Santa Baia) Matamá (San Pedro)

 • Nome dos puntos de acceso Xulgado de Bouzas (Tema) (Creador)

Área de control da descrición