ATOPO
Rexistros actuais: 1.187.557
Obxectos dixitais dispoñibles: 427.119

CAPELA DO CASTRO

Área de identificación

 • Código(s) de referencia ES.GA.36057.AM.VIG.10.

 • Título CAPELA DO CASTRO

 • Data(s) 1659-1950 (Creación) 1659-00-00 - 1950-00-00 (Produción)

 • Volume e soporte 1 unidade de instalación con 28 expedientes ou agrupacións documentais en soporte papel na súa totalidade

Área de contexto

 • Nome do produtor Capela da Nosa Señora do Castro(s.XV-s.XIX) A ermida de Nosa Señora da Asunción do Monte do Castro debeuse levantar nas últimas décadas do século XV, ao rematar as guerras entre o arcebispo de Santiago e Pedro “Madruga”, no espazo onde se localizaba o antigo castelo de Penço. As crónicas contan que finalizadas estas loitas os veciños de Vigo conseguiron que o prelado compostelán ordenase derrubar a torre e cos restos da mesma construír a capela. No preito Tavera-Fonseca (1526) citan as testemuñas a existencia da ermida e a visita diocesana en 1529 reafirma a hipótese cronolóxica. Nos anos 1656-1667, cando se levanta a fortaleza do Castro, a capela quedou inserida dentro do primeiro recinto defensivo pero no século seguinte, no ano 1719, os morteiros ingleses derrubaron por completo a ermida orixinal. Tras iso procedeuse a unha reconstrución. O inventario realizado en 1761 recolle a suntuosidade de algunhas das doazóns que a ermida recibía, como obxectos de prata, unha imaxe da virxe da Concepción en ouro macizo, etcétera. O Concello de Vigo exercía de patrón da capela nestes anos, se ben a orixe do padroádego era descoñecida. A época de maior esplendor foi no século XVIII grazas o labor de Jacinta Valverde, ermitá entre 1720 e 1767, quen conseguiu grandes doazóns e esmolas para así acometer melloras e reparacións. Nos últimos anos do século XVIII e primeiras décadas do XIX a capela sofre repetidas perdas de xoias, ficando ademais case destruída durante a ocupación francesa. O Concello intentará dotar á capela dunha nova vida, máis se extingue o seu emprego nos anos vinte por pasar a servir como almacén de pólvora para a gornición da fortaleza.

 • Institución arquivística Arquivo municipal de Vigo

 • Forma do ingreso Descoñécese

Área de contido e estrutura

 • Alcance e contido O fondo da Capela de Nosa Señora do Castro é un pequeno conxunto documental contido nunha única unidade de instalación, contando 25 rexistros e 0,08 metros lineais repartidos entre os anos 1659 e 1950. A maioría dos documentos son de carácter económico e contable. A pesar do seu escaso volume resulta de gran importancia para a historia local. O documento máis antigo, datado en 1659, é o “Nomeamento de Bartolomé del Campo coma ermitán da Capela de Nosa Señora do Castro”; pero de maior interese resulta o “Testamento de Jacinta Lorenza Pereira Valverde, ermitá da Capela de Nosa Señora do Castro”, datado en 1761, a través do cal se pode coñecer parte da historia da capela e das súas fundacións, así coma as principais festas celebradas nela e o ritual das mesmas.

 • Valoración, selección e eliminación Non se realizou ningún expurgo dado a pequena dimensión do fondo e o seu carácter patrimonial e de conservación permanente.

 • Novos ingresos Non se esperan novos ingresos dado que se trata dun fondo pechado pertencente a unha institución desaparecida.

 • Organización

  O fondo está organizado en dúas series documentais:
  
  > Expedientes da Capela do Castro (1659-1950)
  > Contabilidade da Capela do Castro (1685-1950)

Área de condicións de acceso e utilización

 • Condicións que rexen o acceso Documentación patrimonial de libre acceso.

 • Condicións de reprodución Reprodución libre a solicitude do interesado, coa excepción da protección documental e da salvagarda da súa integridade.

 • Instrumentos de descrición Catálogo informatizado accesible a traves do portal Atopo: https://atopo.depo.gal/

Área de documentación

 • Existencia e localización de orixinais Non se coñece a existencia de orixinais fóra do arquivo municipal.

 • Existencia e localización de copias Non se coñece a existencia de copias

 • Unidades de descrición relacionadas Dado que o Concello de Vigo era membro do padroádego de varias institucións, pódese encontrar documentación referida ás contas da Capela do Castro nos fondos da Escola de Nenos e do Hospital de Pobres de Vigo, tamén custodiados no Arquivo municipal.

Puntos de acceso

 • Puntos de acceso de materias IGREXA

 • Puntos de acceso de topónimos España Galicia Pontevedra Vigo

 • Nome dos puntos de acceso Capela da Nosa Señora do Castro (Tema) Capela da Nosa Señora do Castro (Tema) (Creador) (Creador)

Área de control da descrición

 • Identificador da institución DEPO00201096974