ATOPO
Rexistros actuais: 1.186.134
Obxectos dixitais dispoñibles: 427.506

Fondos

PADROÁDEGO DE VIVENDAS DE FUNCIONARIOS

Área de identificación

 • Código(s) de referencia ES.GA.36038.ADPO.13.

 • Título PADROÁDEGO DE VIVENDAS DE FUNCIONARIOS

 • Data(s) 1950-2006 (Creación)

 • Volume e soporte 13 unidades de instalación con 112 agrupacións documentais en soporte papel na súa totalidade.

Área de contexto

 • Nome do produtor Padroádego de Vivendas de Funcionarios(1963-1991) O Padroádego Provincial de Vivendas de Funcionarios foi aprobado polo Pleno da Deputación o 31 de xaneiro de 1963 para a construción de vivendas como entidade autónoma con personalidade propia e xurídica plena para o cumprimento dos seus fins. Desaparece en 1991 logo da definitiva financiación das vivendas.

 • Institución arquivística Arquivo Deputación de Pontevedra

 • Historia arquivística Esta documentación atopábase en dependencias da Escola de Enfermería e co motivo do desaloxo da mesma foi entregada en 1990 ó Arquivo. Estaba depositada neses locais por coincidir os cargos de secretario da Escola de Enfermería e do Padroádego. A súa organización, baixo a dirección técnica de Miguel Pereira Figueroa, correspondeu aos técnicos do Arquivo César Manuel López Marras, María Eugenia Valenzuela Senn, Lourdes Pérez-Santamarina Feijóo e José Luis Castro Carpintero.

 • Forma do ingreso O ingreso deste fondo foi por transferencia directa irregular

Área de contido e estrutura

 • Alcance e contido Contén antecedentes dun padroado de vivendas patrocinado polo Concello de Tui coas datas 1936-1964. Destaca a documentación relativa a construcción do edificio da Alameda. Escaso valor, reducido ós afectados.

 • Valoración, selección e eliminación Non se practicaron expurgos. Documentación de conservación permanente.

 • Novos ingresos É un fondo pechado.

 • Organización

  Organizase en dúas seccións:
  
  1. ADMINISTRACIÓN:
  
  1.1.- Libros de actas do Padroádego Provincial de Viviendas de Funcionarios (1963-1987).
  1.2.- Expedientes de sesións do Padroádego Provincial de Viviendas de Funcionarios (1969-2006).
  1.3.- Correspondencia (1964-1986).
  1.4.- Expedientes de patrimonio (1953-1983).
  1.5.- Expedientes de obras (1950-1981).
  
  2.- CONTABILIDADE:
  
  2.1.- Documentos contables (1967-1991).

Área de condicións de acceso e utilización

 • Condicións que rexen o acceso O acceso é libre, coas restriccións impostas na lexislación estatal e autonómica, é dicir, os documentos que conteñen datos persoais ou que afecten á intimidade das persoas.

 • Condicións de reprodución A reproducción está limitada polas condicións de conservación.

 • Características físicas e requirimentos técnicos Estado de conservación da documentación: Bo.

 • Instrumentos de descrición Base de datos en ATOM cun total de 112 rexistros.

Área de documentación

 • Unidades de descrición relacionadas No propio fondo da Deputación.

Puntos de acceso

 • Puntos de acceso de topónimos

 • Nome dos puntos de acceso Padroádego de Vivendas de Funcionarios (Tema) (Creador)

Área de control da descrición

 • Identificador da institución DEPO00200000056