ATOPO
Rexistros actuais: 1.187.557
Obxectos dixitais dispoñibles: 427.119

Fondos

CONCELLO DE PONTECESURES

Área de identificación

 • Código(s) de referencia ES.GA.36044.AM.PONCES.

 • Título CONCELLO DE PONTECESURES

 • Data(s) 1914-2020 (Creación)

 • Volume e soporte 2.357 unidades de instalación con 24.107 agrupacións documentais en soporte papel na súa totalidade

Área de contexto

 • Nome do produtor Concello de Pontecesures(1925-2018) O territorio do concello de Pontecesures sitúase norte da provincia de Pontevedra, lindando coa provincia da Coruña e cos concellos de Padrón, A Estrada e Valga. Ocupa unha superficie total escasamente superior ós seis quilómetros cadrados con trece entidades de poboación e unha única parroquia: San Xulián de Pontecesures, na que residen algo menos de tres mil habitantes. Esta área xeográfica formou parte da provincia de Santiago ata a división constitucional e a reforma posterior, que derivou na súa inclusión definitiva na provincia de Pontevedra. Esta parroquia dependía daquela da xurisdicción de Padrón con señorío do arcebispo de Santiago. No proceso de establecemento constitucional dos concellos a parroquia antes chamada de San Xulián de Requeixo foi integrada, dentro do conxunto do partido xudicial de Caldas de Reis, no concello de Valga. No ano 1822 chegou a funcionar o concello de Requeixo integrado por esta parroquia e a de Campaña. Esta situación mantense ata o mes de outubro do ano 1925, data na que se constitúe o concello de Pontecesures coa súa configuración actual, logo da súa previa constitución como entidade local menor.

 • Institución arquivística Arquivo municipal de Pontecesures

 • Historia arquivística A casa do concello é unha moderna edificación inaugurada no ano 1975, concibida como un espacio único, con amplas aberturas ó exterior que lle proporcionan gran luminosidade; está ademais adaptada ó terreo con varias plantas semisoterradas. En posteriores actuación procedeuse á compartimentación interior na procura dunha maior funcionalidade e operatividade na disposición dos diferentes servizos municipais. O local dedicado ao arquivo municipal ocupa unha parte lateral do semisoto do edificio, con acceso directo por unha escalinata dende as propias oficinas situadas na planta principal; presenta unha estructura practicamente cadrada, dividida en dúas salas intercomunicadas, logo da súa recente ampliación, o que permitiu duplicar a súa superficie e, ó mesmo tempo, dispor de luz natural e ventilación directa no local. Conta o arquivo con algo máis de setenta e dous metros cadrados útiles. Neste local instaláronse en fases sucesivas os equipamentos necesarios para as funcións de almacenamento e tratamento documental; na actualidade ten unhas boas condicións de habitabilidade, mellorables en canto a ventilación e iluminación; dispón de algo máis de cento cincuenta e un metros lineais de estantería metálica, ocupados na súa maior parte, mesa de consulta, deshumidificador e ficheiro. O primeiro destes procesos organizativos levouse a cabo en 1992, acometéndose dende entón sucesivas actuacións de reincorporación, informatización e adaptación ó novo cadro de clasificación, nos anos 2000, 2003, 2005, 2008, 2010, 2012 e 2015. Os traballos de organización e descrición documental, baixo a dirección técnica do STPDOC (Miguel Pereira Figueroa, José Luis Castro Carpintero e Lourdes Pérez-Santamarina Feijóo), leváronos a cabo: Josefa Fernández Ayuso (1992), Cristina Peleteiro Gallego (2000), José Luis Bustelo Rodríguez, Daniel Menéndez Rodríguez, Jaime Moiño Vaamonde e Roxelio Guillerme Pérez Agulla no ano 2003, Francisco Orge Ventín e Montserrat Romero Alonso (2005). No ano 2008 María del Carmen Fariña Fernández, Ángela Garra Oubiña e Mónica Núñez Carro. Alberto Aramburu García Pintos, Alfonso Gómez Martín e María Lede Pérez (2010). No ano 2015 traballaron os bolseiros da Deputación José Ángel Reyes González e Miguel Ängel Rocafort Ferradas. Incorporáronse 175 caixas chegando á unidade de instalación 2.151.

 • Forma do ingreso Por transferencia directa ó arquivo no remate da súa tramitación administrativa e coincidindo co seu escaso uso administrativo.

Área de contido e estrutura

 • Alcance e contido Dentro deste conxunto destaca a conservación completa das actas do Pleno dende o ano 1925, como fonte informativa de extraordinaria riqueza para o coñecemento das actuacións e acontecementos a nivel local. O conxunto das series consérvase de forma practicamente completa e continuada dende a creación do concello, sen testemuños anteriores agás un testemuñal expediente referido ó arranxo do reloxo parroquial que se inicia en 1914.

 • Valoración, selección e eliminación A pesares da existencia de manuais e estudios de valoración e expurgo documental, tendo en conta a inexistencia dunha consistente argumentación técnica e legal, ademais da escaseza do fondo xa de por si conservado, a única eliminación levada a cabo foi a dos duplicados, fotocopias ou publicacións periódicas que acompañaban ós documentos e expedientes.

 • Novos ingresos Transferencias anuais incorporadas polo Servizo Técnico do Patrimonio Documental.

 • Organización

  CADRO DE CLASIFICACIÓN dos Arquivos Municipais da Provincia:
  
  1.- GOBERNO:
  
  1.1.- CONCELLO/PLENO.
  1.2.- ALCALDE.
  1.3.- COMISIÓN DE GOBERNO/ PERMANENTE.
  1.4.- COMISIÓNS INFORMATIVAS E ESPECIAIS.
  
  2.- ADMINISTRACIÓN:
  
  2.1.- SECRETARÍA.
  2.2.- REXISTRO.
  2.3.- PATRIMONIO.
  2.4.- PERSOAL:
  
  2.4.1.- ADMINISTRACIÓN DE PERSOAL.
  2.4.2.- DISCIPLINA E CONTROL.
  2.4.3.- CLASES PASIVAS/ S.S./ MUTUALIDADES.
  2.4.4.- SELECCIÓN DE PERSOAL.
  2.4.5.- REPRESENTACIÓN DO PERSOAL.
  
  2.5.- SERVIZOS XURÍDICOS.
  2.6.- CONTRATACIÓN.
  2.7.- ARQUIVO.
  
  3.- SERVIZOS:
  
  3.1.- OBRAS E URBANISMO:
  
  3.1.1.- PLANIFICACIÓN.
  3.1.2.- PLANS DE OBRAS E SERVIZOS.
  3.1.3.- OBRAS MUNICIPAIS.
  3.1.4.- OBRAS PARTICULARES.
  3.1.5.- INDUSTRIAS.
  
  3.2.- SERVIZOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIAIS.
  3.3.- ABASTECEMENTOS E CONSUMOS:
  
  3.3.1.- ABASTOS E CONSUMOS.
  3.3.2.- MATADOIRO.
  3.3.3.- AUGA.
  3.3.4.- OMIC.
  3.3.5.- PÓSITO.
  
  3.4.- TRANSPORTES.
  3.5.- SEGURIDADE CIDADÁ.
  3.6.- SANIDADE.
  3.7.- BENEFICENCIA E ASISTENCIA SOCIAL.
  3.8.- EDUCACIÓN.
  3.9.- CULTURA.
  3.10.- DEPORTES.
  3.11.- POBOACIÓN.
  3.12.- QUINTAS E MILICIAS.
  3.13.- ELECCIÓNS.
  
  4.- FACENDA:
  
  4.1.- INTERVENCIÓN:
  
  4.1.1.- ASUNTOS XERAIS.
  4.1.2.- PRESUPOSTOS ORDINARIOS.
  4.1.3.- PRESUPOSTOS EXTRAORDINARIOS.
  4.1.4.- PRESUPOSTOS DE INVESTIMENTOS.
  
  4.2.- FINANCIAMENTO E TRIBUTACIÓN:
  
  4.2.1.- IMPOSTOS.
  4.2.2.- TAXAS.
  
  4.3.- TESOURARÍA:
  
  4.3.1.- CAIXA.
  4.3.2.- RECADACIÓN.
  4.3.3.- CONTAS BANCARIAS.

Área de condicións de acceso e utilización

 • Condicións que rexen o acceso Documentación de caracter público, de consulta libre agás as limitacións legais derivadas das respectivas normativa vixentes.

 • Condicións de reprodución Reprodución libre a solicitude do interesado, coa salvidade da protección documental e da salvagarda da súa integridade.

 • Características físicas e requirimentos técnicos En soporte papel na súa totalidade, cun bo estado de conservación. Aprécianse notables perdas documentais.

 • Instrumentos de descrición Guía e cadro de clasificación en papel, publicados e informatizados. Inventario somero en papel, publicado e informatizado, cun total de 2.877 rexistros. Inventario detallado en ficha e informatizado, cun total de 17.025 rexistros.

Área de documentación

 • Existencia e localización de orixinais Non se coñece a existencia de orixinais fóra do arquivo municipal

 • Existencia e localización de copias Non se coñecen, agás naquela documentación derivada dun proceso de colaboración con outras administracións (eleccións, padróns de habitantes e de impostos...).

 • Unidades de descrición relacionadas Pola realidade administrativa do eido local podería atoparse documentación moi directamente relacionada co concello e as súas actividades en arquivos doutras administracións do seu ameto xeográfico, especialmente no Arquivo da Deputación Provincial e no Arquivo Histórico Provincial.

Puntos de acceso

 • Puntos de acceso de topónimos

 • Nome dos puntos de acceso Concello de Pontecesures (Tema) (Creador)

Área de control da descrición

 • Identificador da institución DEPO00200398919