ATOPO
Rexistros actuais: 1.332.037
Obxectos dixitais dispoñibles: 490.673

Fondos

CONCELLO DE FORCAREI

Área de identificación

 • Código(s) de referencia ES.GA.36018.AM.FORC.1

 • Título CONCELLO DE FORCAREI

 • Data(s) 1822-2014 (Creación) 1822-00-00 - 2017-01-26 (Produción)

 • Volume e soporte 3.214 unidades de instalación con 21.429 agrupacións documentais en soporte papel na súa totalidade

Área de contexto

 • Nome do produtor Concello de Forcarei(1836-2015) O concello de Forcarei enclávase na Terra de Montes, no interior da provincia de Pontevedra; conta con 98 entidades de poboación dispersas en 165 quilómetros cadrados nos que residen algo máis de 6.000 habitantes. Forman o concello actualmente un total de 13 parroquias: Aciveiro, Castrelo, Dúas Igrexas, Forcarei, A Madanela de Montes, Meavía, Millarada, Pardesoa, Pereira, San Miguel de Presqueiras, Santa Mariña de Presqueiras, Quintillán e Ventoxo. No antigo réxime intégrase este territorio na provincia de Santiago, dentro da diocese do mesmo nome, detentando o seu arcebispado a xurisdicción de Montes, á que pertencen todas as parroquias deste concello. Inicialmente no partido xudicial de Tabeirós, que logo pasará a denominarse A Estrada, funcionaban a finais do século XVII e primeiros do XIX de forma irregular os concellos de Millarada, Quintillán e Presqueiras. Na constitución definitiva dos concellos de 1836 establécese para o partido xudicial de Tabeirós un total de tres concellos: Forcarei, Cereixo (logo A Estrada) e Cerdedo. Créase cun total de once parroquias, ampliadas ás trece actuais pola creación de Santa María de Presqueiras en 1867, segregada da de San Miguel de Presqueiras; e a de Santa Mariña de Castrelo, en 1872 procedente do concello de Cerdedo. Ó longo destes séculos houbo varios intentos de fusión dos concellos de Cerdedo e Forcarei, especialmente en 1841 e 1868, e varios cambios de capitalidade e, incluso, de denominación pola de Soutelo de Montes no período 1858 a 1862.

 • Institución arquivística Arquivo municipal de Forcarei

 • Historia arquivística A actual casa do concello é unha moderna construcción que se rematou en 1980; organizada en catro volumes de diferentes alturas, integrouse no contorno dunha ampla praza, tomando como material principal formigón armado, estructuras metálicas e abundante acristalamento. Dentro desta mostra de construcción civil contemporánea a maior parte das oficinas e o un dos locais do propio arquivo atópanse na planta baixa, nunha situación idónea que permite o seu uso frecuente. Na actualidade o arquivo doisponse en dous locais. O local dedicado a arquivo da planta baixa ten forma rectangular, con ventilación e iluminación suficientes, contando coas adecuadas condicións de habitabilidade e cos equipamentos necesarios para as súas funcións de conservación e información documental.O local dispon dun total de trinta e oito metros cadrados nos que se instalou recentemente estantería metálica compactada na procura dun maior aproveitamento espacial posible. A insuficiencia do espazo obrigou a habilitar un novo local na segunda planta, nunha ampla sala rectangular, con acceso dende a escalinata exterior da parte traseira do edificio. Nesta dependencia instalaronse estanterías metálicas nas que se dispuxo a documentación xa organizada. A primeira actuación do Servizo Técnico do Patrimonio Documental no arquivo do Concello de Forcarei desenvolveuse en 1991, conseguíndose centralizala documentación nun só local e a instalación e disposición para a súa adecuada conservación e manexo. En sucesivas etapas, nos anos 1992, 1996, 1998, 2005, 2009 e 2012 levouse a cabo a adaptación ó novo cadro proposta a nivel nacional para organizar arquivos municipais, a incorporación de novos fondos documentais e a informatización dos instrumentos de descrición. Os traballos de organización e descrición documental, baixo a dirección técnica do STPDOC, leváronos a cabo: Isabel Balchada Bermúdez José Luis Castro Carpintero Edelmira Cortegoso Graña María del Carmen Fariña Fernández Josefa Fernández Ayuso Manuela González Rey Francisco José Orge Ventín Lara María Moldes González María Begoña Pérez Losada Lourdes Pérez-Santamarina Feijóo Montserrat Romero Alonso María Torres Hermida Carmen Touzón Fernández María Díaz Rey Alberto Aramburu García-Pintos Olalla Barreiro Molano Francisco Orge Ventín

 • Forma do ingreso Por transferencia directa ó arquivo no remate da súa tramitación administrativa e coincidindo co seu escaso uso administrativo.

Área de contido e estrutura

 • Alcance e contido Notable ausencia son a práctica totalidade dos libros de actas do Pleno anteriores a 1922, agás do período 1850-1854, e a ausencia de testemuños do funcionamento da Xunta Municipal de Asociados. A maior parte da documentación, seguindo o patrón típico dos arquivos municipais desta provincia é recente e pertence ás seccións de Facenda e Servizos, especialmente relacionada coa xestión e control presupostario, as contribucións territoriais rústica e urbana e o control e fomento urbanístico.

 • Valoración, selección e eliminación A pesares da existencia de manuais e estudios de valoración e expurgo documental, tendo en conta a inexistencia dunha consistente argumentación técnica e legal, ademais da escaseza do fondo xa de por si conservado, a única eliminación levada a cabo foi a dos duplicados, fotocopias ou publicacións periódicas que acompañaban ós documentos e expedientes.

 • Novos ingresos Transferencias anuais incorporadas polo Servizo Técnico do Patrimonio Documental.

 • Organizació

  CADRO DE CLASIFICACIÓN
  
  1. GOBERNO
  
  1.1. CONCELLO / PLENO 1850-2012 107
  1.2. ALCALDE 1852-2012 93
  1.3. COMISIÓN DE GOBERNO/ PERMANENTE 1924-2011 42
  1.4. COMISIÓNS INFORMATIVAS E ESPECIAIS 1982-2011 8
  2. ADMINISTRACIÓN
  
  2.1. SECRETARÍA 1841-2012 219
  2.2. REXISTRO 1888-2011 183
  2.3. PATRIMONIO 1889-2011 86
  2.4. PERSOAL
   2.4.1. ADMINISTRACIÓN DE PERSOAL 1909-2012 134
   2.4.2. DISCIPLINA E CONTROL 1939-2008 14
   2.4.3. CLASES PASIVAS/ S.S./ MUTUALIDADES 1925-2010 23
   2.4.4. SELECCIÓN DE PERSOAL 1936-2011 26
   2.4.5. REPRESENTACIÓN DO PERSOAL 1987-2011 8
  2.5. SERVIZOS XURÍDICOS 1901-2011 26
  2.6. CONTRATACIÓN 1883-2011 44
  2.7. ARQUIVO 1923-1997 2
  3. SERVIZOS
  
  3.1.OBRAS E URBANISMO
   3.1.1. PLANEAMENTO 1951-2011 27
   3.1.2. PLANS DE OBRAS E SERVIZOS 1959-2010 78
   3.1.3. OBRAS MUNICIPAIS 1842-2010 323
   3.1.4. OBRAS PARTICULARES 1940-2011 509
   3.1.5. INDUSTRIAS 1935-2011 116
  3.2. SERVIZOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIAIS 1865-2009 28
  3.3. ABASTECEMENTOS E CONSUMOS 1927-2011 1
   3.3.1. ABASTOS E CONSUMOS 1953-2011 14
   3.3.2. MATADOIRO - -
   3.3.3. AUGA 1960-2011 9
   3.3.4. OMIC - -
   3.3.5. PÓSITO - -
  3.4. TRANSPORTES 1930-2011 19
  3.5. SEGURIDADE CIDADÁ 1822-2012 73
  3.6. SANIDADE 1931-2011 49
  3.7. BENEFICENCIA E ASISTENCIA SOCIAL 1922-2012 34
  3.8. EDUCACIÓN 1854-2011 15
  3.9. CULTURA 1960-2011 57
  3.10. DEPORTES 1981-2011 31
  3.11. POBOACIÓN 1898-2012 108
  3.12. QUINTAS E MILICIAS 1840-2002 42
  3.13. ELECCIÓNS 1898-2011 53
  4. FACENDA
  
  4.1. INTERVENCIÓN
   4.1.1. ASUNTOS XERAIS 1980-2008 16
   4.1.2. ORZAMENTOS ORDINARIOS 1845-2011 815
   4.1.3. ORZAMENTOS EXTRAORDINARIOS 1931-1985 7
   4.1.4. ORZAMENTOS DE INVERSIÓNS 1981-1985 3
  4.2. FINANCIACIÓN E TRIBUTACIÓN
   4.2.1. IMPOSTOS 1873-2011 339
   4.2.2. TAXAS 1892-2011 48
  4.3. TESOURERÍA
   4.3.1. CAIXA 1922-2007 23
   4.3.2. RECADACIÓN 1910-2011 54
   4.3.3. CONTAS BANCARIAS 1963-2011 46

Área de condicións de acceso e utilización

 • Condicións que rexen o acceso Documentación de caracter público, de consulta libre agás as limitacións legais derivadas das respectivas normativa vixentes.

 • Condicións de reprodución Reproducción libre a solicitude do interesado, coa salvidade da protección documental e da salvagarda da súa integridade.

 • CaracterÍsticas fÍsicas e requirimentos técnicos En soporte papel na súa totalidade, cun bo estado de conservación. Aprécianse notables perdas documentais

 • Instrumentos de descrición Guía e cadro de clasificación en papel, publicados e informatizados. Inventario somero en papel, publicado e informatizado, cun total de 3.918 rexistros. Inventario detallado en ficha e informatizado, cun total de 16.704 rexistros.

Área de documentación

 • Existencia e localización de orixinais Non se coñece a existencia de orixinais fora do arquivo municipal.

 • Existencia e localización de copias Non se coñecen, agás naquela documentación derivada dun proceso de colaboración con outras administracións (eleccións, padróns de habitantes e de impostos...).

 • Unidades de descrición relacionadas Pola realidade administrativa do eido local podería atoparse documentación moi directamente relacionada co concello e as súas actividades en arquivos doutras administracións do seu ameto xeográfico, especialmente no Arquivo da Deputación Provincial e no Arquivo Histórico Provincial.

Área de notas

 • Nota Polas características propias da Institución, o Arquivo Municipal de Forcarei exerce as funcións de arquivo central administrativo, arquivo intermedio e arquivo histórico.

Puntos de acceso

Área de control da descrición