ATOPO
Rexistros actuais: 1.285.577
Obxectos dixitais dispoñibles: 428.507

Fondos

 • ES.GA.36002.AM.BAR.1. CONCELLO DE BARRO

CONCELLO DE BARRO

Área de identificación

 • Código(s) de referencia ES.GA.36002.AM.BAR.1

 • Título CONCELLO DE BARRO

 • Data(s) 1839-2022 (Creación)

 • Volume e soporte 2.842 unidades de instalación con 24.323 agrupacións documentais en soporte papel na súa totalidade

Área de contexto

 • Nome do produtor Concello de Barro(1936-2015) O concello de Barro sitúase ó noroeste da provincia de Pontevedra e linda cos concellos de Pontevedra, Moraña, Portas e Meis. Ocupa unha superficie superior ós trinta e oito quilómetros cadrados cun total de cincuenta e tres entidades de poboación dispersas nas súas seis parroquias: Agudelo, Barro, Curro, Perdecanai, Portela e Valiñas, nas que residen algo máis de tres mil cincocentos habitantes. Esta área xeográfica formou parte da provincia de Santiago ata a división constitucional e a reforma posterior, que derivou na súa inclusión definitiva na provincia de Pontevedra. As súas parroquias dependían da xurisdicción de Peñaflor, na que o señorío pertencía ó conde de Graxal. No proceso de establecemento constitucional dos concellos este territorio, integrado no partido xudicial de Caldas de Reis, correspondía ó concello de Trasumia; será no ano 1836, dentro da planificación definida para o antedito partido xudicial, cando se establece o concello de Barro coas mesmas parroquias e disposición territorial que mantén hoxe.

 • Institución arquivística Arquivo municipal de Barro

 • Historia arquivística Dispóñense estes fondos na propia casa do concello, unha moderna edificación inaugurada no mes de febreiro de 2015, distribuída en soto, baixo, planta e aproveitamento baixo cuberta, situada nun espazo a carón da estrada N-550 que vai de Santiago a Tui. Destaca nesta edificación o desenvolvemento da fachada principal enmarcada con dúas torres laterais. O local do arquivo municipal situábase inicialmente na antiga casa do concello na baixo cuberta ata o recente traslado a un amplo espazo, habilitado para o efecto, situado no soto da casa do concello, con acceso directo dende a planta baixa, dedicada ás oficinas municipais. O actual local é unha sala rectangular con algo máis de setenta e cinco metros cadrados, dotado de elementos de control da humidade; nela instaláronse inicialmente preto de noventa metros lineais de estantes de madeira. O primeiro proceso organizativo levouse a cabo no ano 1992, acometéndose dende entón actuacións de reincorporación, informatización e adaptación ó novo cadro de clasificación nos anos 1999, 2002, 2005, 2007, 2008, 2010, 2016 e 2022, incluída a mellora e traslado de local. Os traballos de organización e descrición documental baixo a dirección técnica do STPDOC, leváronos a cabo: Alberto Aramburu García Pintos Isabel Balchada Bermúdez Rocío Carballo López José Luis Castro Carpintero María Jesús Cuesta de Pedro Vicente García Romero Ángela Garra Oubiña Manuela González Rey María Lede Pérez Ángela López Prieto Javier López Sáez Lara María Moldes González Mónica Núñez Carro Cristina Peleteiro Gallego Rosa Pérez Diz Aída María Pérez Martínez Lourdes Pérez-Santamarina Feijóo María Puig Pérez-Quevedo José Ángel Reyes González Alicia Souto Piñeiro María Torres Hermida Carmen Touzón Fernández Yago Vidal Riveiro

 • Forma do ingreso Por transferencia directa ó arquivo no remate da súa tramitación administrativa e coincidindo co seu escaso uso administrativo

Área de contido e estrutura

 • Alcance e contido A maior parte dos fondos documentais datan do século XX con notorias perdas documentais, especialmente significativas no referido ós libros de actas do Pleno onde non se conservan testemuños dende 1840 ata 1866 e de 1885 a 1888; tampouco se conservaron os libros de actas correspondentes á Xunta Municipal de Asociados. Aquela documentación referida ó control e xestión presupostaria e ós impostos da contribución territorial rústica e urbana é a máis abundante e a máis antiga, só complementada no que se refire ó século XIX con algúns documentos de educación, obras municipais ou patrimonio.

 • Valoración, selección e eliminación A pesares da existencia de manuais e estudios de valoración e expurgo documental, tendo en conta a inexistencia dunha consistente argumentación técnica e legal, ademais da escaseza do fondo xa de por si conservado, a única eliminación levada a cabo foi a dos duplicados, fotocopias ou publicacións periódicas que acompañaban ós documentos e expedientes.

 • Novos ingresos Transferencias anuais incorporadas polo Servizo Técnico do Patrimonio Documental.

 • Organización

  CADRO DE CLASIFICACIÓN
  
  1.- GOBERNO:
  
  1.1.- CONCELLO/PLENO.
  1.2.- ALCALDE.
  1.3.- COMISIÓN DE GOBERNO/ PERMANENTE.
  1.4.- COMISIÓNS INFORMATIVAS E ESPECIAIS.
  
  2.- ADMINISTRACIÓN:
  
  2.1.- SECRETARÍA.
  2.2.- REXISTRO.
  2.3.- PATRIMONIO.
  2.4.- PERSOAL:
  
  2.4.1.- ADMINISTRACIÓN DE PERSOAL.
  2.4.2.- DISCIPLINA E CONTROL.
  2.4.3.- CLASES PASIVAS/ S.S./ MUTUALIDADES.
  2.4.4.- SELECCIÓN DE PERSOAL.
  2.4.5.- REPRESENTACIÓN DO PERSOAL.
  
  2.5.- SERVIZOS XURÍDICOS.
  2.6.- CONTRATACIÓN.
  2.7.- ARQUIVO.
  
  3.- SERVIZOS:
  
  3.1.- OBRAS E URBANISMO:
  
  3.1.1.- PLANIFICACIÓN.
  3.1.2.- PLANS DE OBRAS E SERVIZOS.
  3.1.3.- OBRAS MUNICIPAIS.
  3.1.4.- OBRAS PARTICULARES.
  3.1.5.- INDUSTRIAS.
  
  3.2.- SERVIZOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIAIS.
  3.3.- ABASTECEMENTOS E CONSUMOS:
  
  3.3.1.- ABASTOS E CONSUMOS.
  3.3.2.- MATADOIRO.
  3.3.3.- AUGA.
  3.3.4.- OMIC.
  3.3.5.- PÓSITO.
  
  3.4.- TRANSPORTES.
  3.5.- SEGURIDADE CIDADÁ.
  3.6.- SANIDADE.
  3.7.- BENEFICENCIA E ASISTENCIA SOCIAL.
  3.8.- EDUCACIÓN.
  3.9.- CULTURA.
  3.10.- DEPORTES.
  3.11.- POBOACIÓN.
  3.12.- QUINTAS E MILICIAS.
  3.13.- ELECCIÓNS.
  
  4.- FACENDA:
  
  4.1.- INTERVENCIÓN:
  
  4.1.1.- ASUNTOS XERAIS.
  4.1.2.- PRESUPOSTOS ORDINARIOS.
  4.1.3.- PRESUPOSTOS EXTRAORDINARIOS.
  4.1.4.- PRESUPOSTOS DE INVESTIMENTOS.
  
  4.2.- FINANCIAMENTO E TRIBUTACIÓN:
  
  4.2.1.- IMPOSTOS.
  4.2.2.- TAXAS.
  
  4.3.- TESOURARÍA:
  
  4.3.1.- CAIXA.
  4.3.2.- RECADACIÓN.
  4.3.3.- CONTAS BANCARIAS.

Área de condicións de acceso e utilización

 • Condicións que rexen o acceso Documentación de caracter público, de consulta libre agás as limitacións legais derivadas das respectivas normativa vixentes.

 • Condicións de reprodución Reproducción libre a solicitude do interesado, coa salvidade da protección documental e da salvagarda da súa integridade.

 • Características físicas e requirimentos técnicos En soporte papel na súa totalidade, cun bo estado de conservación. Aprécianse notables perdas documentais.

 • Instrumentos de descrición Guía e cadro de clasificación en papel, publicados e informatizados.

Área de documentación

 • Existencia e localización de orixinais Non se coñece a existencia de orixinais fóra do arquivo municipal.

 • Existencia e localización de copias Non se coñecen, agás naquela documentación derivada dun proceso de colaboración con outras administracións (eleccións, padróns de habitantes e de impostos...).

 • Unidades de descrición relacionadas Pola realidade administrativa do eido local podería atoparse documentación moi directamente relacionada co concello e as súas actividades en arquivos doutras administracións do seu ámbito xeográfico, especialmente no Arquivo da Deputación Provincial e no Arquivo Histórico Provincial.

Puntos de acceso

Área de control da descrición

 • Identificador da institución DEPO00200739123