ATOPO
Rexistros actuais: 1.285.497
Obxectos dixitais dispoñibles: 428.455

Fondos

CONCELLO DE CATOIRA

Área de identificación

 • Código(s) de referencia ES.GA.36010.AM.CAT.

 • Título CONCELLO DE CATOIRA

 • Data(s) 1861-2020 (Creación) 1861-00-00 - 2020-00-00 (Produción)

 • Volume e soporte 2.167 unidades de instalación con 20.655 agrupacións documentais en soporte papel na súa totalidade

Área de contexto

 • Nome do produtor Concello de Catoira(1836-2015) O concello de Catoira, situado na zona norte da costa pontevedresa, ó fondo da ría de Arousa, conta con 31,5 km2 de superficie correspondente a catro parroquias distintas nas que se atopan 29 entidades de poboación e algo máis de 3.500 habitantes. En etapas anteriores ó establecemento constitucional deste concello, as actuais parroquias de Abalo e Dimo formaban parte da xurisdicción de Cordeiro, adscrita ó arcebispado de Santiago, e as de Catoira e Oeste da xurisdición de Sobran, dependente do conde de Maceda. Nos períodos de vixencia constitucional anterior a 1836 non se contempla a existencia do concello de Catoira senón o de Dimo, estando ademais incluído este territorio no partido xudicial de Padrón ata que en 1822 pasa ó de Caldas de Reis. Na definitiva reforma do ano 1836 non se contemplaba a creación inicial deste concello pero a reclamación dos mordomos das catro parroquias ó xefe político conseguiu o establecemento dun concello propio con capitalidade en Catoira e integrado no partido xudicial de Caldas de Reis. Dende entón non se produciron variacións significativas neste concello.

 • Institución arquivística Arquivo municipal de Catoira

 • Historia arquivística O edificio da casa do concello é unha construcción sinxela do ano 1933, exenta e distribuída en soto, baixo, planta e baixo cuberta, que ten a función de casa do concello dende 1955. Sufriu unha ampliación cara a atrás no ano 1986 para alberga-lo salón de sesións e outras dependencias que permitise acolle-los crecentes servizos que vén prestando esta institución. O arquivo distribuíase en dúas salas próximas e intercomunicadas entre si no baixo cuberta da casa do concello; ámbalas salas similares, ocupando un total de 48 metros cadrados, con doce metros de longo e oito de ancho; o teito ten forma de bufarda permitindo o uso e cómodo acceso á práctica totalidade da sala. A falta de espazo neste local conlevou o traslado da documentación a un novo local habilitado na segunda plata do edificio "Felipe Aragunde", con más de 60 metros cadrados. Dispoñíase o arquivo en tres habitacións, con outra sala destinada a zona de traballo e consulta cos equipamentos necesarios para a súa función, ventilación e iluminación natural así como medios de regulación da calidade ambiental. No ano 2017 trasladase ao edificio multiusos onde se situarán proximamente as oficinas do concello, quedando depositada a documentación nun local na pranta semisótano. A primeira actuación para a organización dos fondos documentais levouse a cabo no ano 1989, data a partir da cal se acometeron novos procesos de reincorporación, informatización e adaptación ó novo cadro de clasificación usado na actualidade incluída á mellora do local, nos anos 1996, 1998, 2001, 2004,2006, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2015, 2017 e 2018. Os traballos de organización e descrición documental, baixo a dirección técnica do STPDOC (Miguel Pereira Figueroa, José Luis Castro Carpintero e Lourdes Pérez-Santamarina Feijóo), leváronos a cabo: José Luis Castro Carpintero Elena Garnelo Mariñas Marta López Francisco José Ramón Pérez Calvelo Lourdes Pérez-Santamarina Feijóo Alfonso Ferreiro Monteagudo María Torres Hermida María del Carmen Fariña Fernández María de los Ángeles Vázquez Martínez Ángela Garra Oubiña Mónica Núñez Carro Jacobo Domínguez Pedreira Alberto Aramburu García-Pintos Antón Ulla Cobián Iria Chaves Moledo Diego González Gómez Fátima Baña Hernanz Paula Boullosa Rodríguez Lorena García Nóvoa Sabela Vázquez Díaz Rita María Fernández Domínguez Ángela López Prieto Mª del Mar Lemiña Lemus Teresa Blanco Uzal Salustiano Ferreirós Muinelo Ana Isabel Delgado Iglesias Marcos Fernández Fraguas Álvaro Pérez Montero Xabier Silva Simón

 • Forma do ingreso Por transferencia directa ó arquivo no remate da súa tramitación administrativa e coincidindo co seu escaso uso administrativo.

Área de contido e estrutura

 • Alcance e contido A documentación existente na actualidade presenta un bo estado de conservación pero destaca pola notable ausencia de moitos documentos, especialmente dos libros de actas do Pleno anteriores a 1878, das resolucións e decretos da alcaldía anteriores a 1965 ou da documentación referida ó persoal anterior a 1927. Practicamente a metade dos fondos fan referencia á xestión económica e ó control presupostario así como á recadación de taxas ou arbitrios, con testemuños dende 1886 no caso dos presupostos e dende 1881 no referido á contribución territorial rústica. Outro volume notable representa o control urbanístico das obras particulares e a execución e planificación das obras que vai desenvolver o propio concello, ben directamente, ben mediante a colaboración doutros organismos e institucións.

 • Valoración, selección e eliminación A pesares da existencia de manuais e estudios de valoración e expurgo documental, tendo en conta a inexistencia dunha consistente argumentación técnica e legal, ademais da escaseza do fondo xa de por si conservado, a única eliminación levada a cabo foi a dos duplicados, fotocopias ou publicacións periódicas que acompañaban ós documentos e expedientes.

 • Novos ingresos Transferencias anuais incorporadas polo Servizo Técnico do Patrimonio Documental.

 • Organización

  CADRO DE CLASIFICACIÓN
  
  1. GOBERNO
  
  1.1. CONCELLO / PLENO 1878-2012 64
  1.2. ALCALDE 1930-2011 57
  1.3. COMISIÓN DE GOBERNO/ PERMANENTE 1924-2012 34
  1.4. COMISIÓNS INFORMATIVAS E ESPECIAIS 1971-2005 6
  2. ADMINISTRACIÓN
  
  2.1. SECRETARÍA 1921-2012 88
  2.2. REXISTRO 1893-2012 202
  2.3. PATRIMONIO 1861-2011 45
  2.4. PERSOAL
   2.4.1. ADMINISTRACIÓN DE PERSOAL 1930-2011 116
   2.4.2. DISCIPLINA E CONTROL 1960-2006 4
   2.4.3. CLASES PASIVAS/ S.S./ MUTUALIDADES 1957-2011 25
   2.4.4. SELECCIÓN DE PERSOAL 1965-2009 5
   2.4.5. REPRESENTACIÓN DO PERSOAL 2003-2011 3
  2.5. SERVIZOS XURÍDICOS 1957-2012 19
  2.6. CONTRATACIÓN 1936-2012 40
  2.7. ARQUIVO 1989 1
  3. SERVIZOS
  
  3.1. OBRAS E URBANISMO
   3.1.1. PLANEAMENTO 1970-2010 31
   3.1.2. PLANS DE OBRAS E SERVIZOS 1957-2011 29
   3.1.3. OBRAS MUNICIPAIS 1949-2010 217
   3.1.4. OBRAS PARTICULARES 1880-2013 318
   3.1.5. INDUSTRIAS 1963-2013 43
  3.2. SERVIZOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIAIS 1902-2010 4
  3.3. ABASTECEMENTOS E CONSUMOS
   3.3.1. ABASTOS E CONSUMOS 1889-1969 2
   3.3.2. MATADOIRO 1982-1983 1
   3.3.3. AUGA 1980-2007 6
   3.3.4. OMIC - -
   3.3.5. PÓSITO 1946-1988 2
  3.4. TRANSPORTES 1959-2009 6
  3.5. SEGURIDADE CIDADÁ 1891-2010 17
  3.6. SANIDADE 1900-2012 26
  3.7. BENEFICENCIA E ASISTENCIA SOCIAL 1903-2013 66
  3.8. EDUCACIÓN 1930-2010 18
  3.9. CULTURA 1958-2013 40
  3.10. DEPORTES 1953-2010 6
  3.11. POBOACIÓN 1886-2012 54
  3.12. QUINTAS E MILICIAS 1925-2000 19
  3.13. ELECCIÓNS 1903-2012 40
  4. FACENDA
  
  4.1. INTERVENCIÓN
   4.1.1. ASUNTOS XERAIS 1976-2009 6
   4.1.2. ORZAMENTOS ORDINARIOS 1886-2011 413
   4.1.3. ORZAMENTOS EXTRAORDINARIOS 1925-1991 7
   4.1.4. ORZAMENTOS DE INVERSIÓNS 1981-1985 2
  4.2. FINANCIACIÓN E TRIBUTACIÓN
   4.2.1. IMPOSTOS 1881-2012 158
   4.2.2. TAXAS 1955-2011 30
  4.3. TESOURERÍA
   4.3.1. CAIXA 1924-2011 21
   4.3.2. RECADACIÓN 1946-2008 8
   4.3.3. CONTAS BANCARIAS 1969-2006 9

Área de condicións de acceso e utilización

 • Condicións que rexen o acceso Documentación de caracter público, de consulta libre agás as limitacións legais derivadas das respectivas normativa vixentes.

 • Condicións de reprodución Reproducción libre a solicitude do interesado, coa salvidade da protección documental e da salvagarda da súa integridade.

 • Características físicas e requirimentos técnicos En soporte papel na súa totalidade, cun bo estado de conservación. Aprécianse notables perdas documentais.

 • Instrumentos de descrición Guía e cadro de clasificación en papel, publicados e informatizados. Inventario somero en papel, publicado e informatizado, cun total de 2.302 rexistros. Inventario detallado en ficha e informatizado, cun total de 12.731 rexistros.

Área de documentación

 • Existencia e localización de orixinais Non se coñece a existencia de orixinais fora do arquivo municipal.

 • Existencia e localización de copias Non se coñecen, agás naquela documentación derivada dun proceso de colaboración con outras administracións (eleccións, padróns de habitantes e de impostos...).

 • Unidades de descrición relacionadas Pola realidade administrativa do eido local podería atoparse documentación moi directamente relacionada co concello e as súas actividades en arquivos doutras administracións do seu ameto xeográfico, especialmente no Arquivo da Deputación Provincial e no Arquivo Histórico Provincial.

Puntos de acceso

 • Puntos de acceso de topónimos

 • Nome dos puntos de acceso Concello de Catoira (Tema) (Creador)

Área de control da descrición

 • Identificador da institución DEPO00200757984