ATOPO
Rexistros actuais: 1.353.689
Obxectos dixitais dispoñibles: 500.410

Fondos

UNIÓN DE XORNALISTAS DE PONTEVEDRA

Área de identificación

 • Código(s) de referencia ES.GA.36038.ADPO.3.

 • Título UNIÓN DE XORNALISTAS DE PONTEVEDRA

 • Data(s) 1982-1990 (Creación)

 • Volume e soporte 3 unidades de instalación con 20 agrupacións documentais en soporte papel na súa totalidade. Inclúe unha serie de materiais usados na Asociación: selos, anagramas.

Área de contexto

 • Nome do produtor Unión de Xornalistas de Pontevedra(1982-1985) A Unión de Xornalistas de Pontevedra foi creada a mediados do ano 1982 e funcionou ata mediados de 1985. Non coñecemos os seus estatutos nin a súa finalidade específica que, supoñemos, sería a defensa e mellora da súa actividade profesional. Organicamente contaba cunha xunta directiva e unha asemblea xeral. Estaba integrada na Federación Nacional de Unións de Xornalistas e tiña diferencias coa Asociación de Prensa da provincia. O seu presidente foi José Francisco Armesto e o vicepresidente Pedro Antonio Rivas.

 • Institución arquivística Arquivo Deputación de Pontevedra

 • Historia arquivística Esta documentación entregoulla ó Arquivo para a súa custodia e tratamento no ano 1994 pola periodista Pilar Fariña cando se disolveu a asociación. A súa organización, baixo a dirección técnica de Miguel Pereira Figeroa, correspondeu aos técnicos do Arquivo César Manuel López Marras, María Eugenia Valenzuela Senn, Lourdes Pérez-Santamarina Feijóo e José Luis Castro Carpintero. Finalmente foi dixitalizada esta documentación dentro do proxecto eDepo "Dixitalización de fontes documentais, gráficas, sonoras e audiovisuais da Deputación de Pontevedra e os concellos da provincia".

 • Forma do ingreso Depósito

Área de contido e estrutura

 • Alcance e contido A pesar de ser un fondo pouco voluminoso, tanto as actas coma a documentación dos seus afiliados pode ter certo interese para o coñecemento deste colectivo profesional. Ademais da documentación consérvanse así mesmo cuños, anagramas, diplomas e unha placa conmemorativa.

 • Valoración, selección e eliminación Non tivo expurgos. Conservación total polo carácter testimonial e informativo de dita asociación.

 • Novos ingresos Fondo pechado.

 • Organizació

  Cadro de clasificación do fondo:
  
  1.- ADMINISTRACIÓN:
  
  1.1.- Libro de actas da Unión de Xornalistas (1982-1985).
  1.2- Libros de contabilidade (1982).
  1.3.- Libro de actas da Comisión de Admisión (1982).
  1.4.- Expedientes persoais de socios (1982).
  1.5.- Correspondencia (1982-1983).
  
   2.- MATERIAIS ESPECIAIS (ca. 1982-ca. 1985).

Área de condicións de acceso e utilización

 • Condicións que rexen o acceso O acceso é libre, coas restriccións impostas na lexislación estatal e autonómica, é dicir, os documentos que conteñen datos persoais ou que afecten á intimidade das persoas.

 • Condicións de reprodución A reproducción está limitada polas condicións de conservación.

 • CaracterÍsticas fÍsicas e requirimentos técnicos Estado de conservación da documentación bo

 • Instrumentos de descrición Base de datos en ATOM, cun total de 20 rexistros.

Área de documentación

 • Existencia e localización de orixinais Non se coñece a existencia de documentos orixinais fora do arquivo.

 • Existencia e localización de copias Non se coñecen.

 • Unidades de descrición relacionadas Non se coñecen.

Área de notas

 • Nota

Puntos de acceso

Área de control da descrición