ATOPO
Rexistros actuais: 1.181.439
Obxectos dixitais dispoñibles: 423.615

Fondos

XUNTA PROVINCIAL DE ORDENACIÓN ECONÓMICO E SOCIAL

Área de identificación

 • Código(s) de referencia ES.GA.36038.ADPO.4.

 • Título XUNTA PROVINCIAL DE ORDENACIÓN ECONÓMICO E SOCIAL

 • Data(s) 1941-1961 (Creación)

 • Volume e soporte 15 unidades de instalación con 354 agrupacións documentais en soporte papel na súa totalidade.

Área de contexto

 • Nome do produtor Xunta Provincial de Ordenación Económico e Social(1946-1960) Por Decreto de 21 de xaneiro de 1946 creouse a Secretaría General para a Ordenación Económico e Social dependente da Presidencia do Goberno como órgano permanente de coordinación dos distintos departamentos ministeriais para elaborar un plan quinquenal que fomentase a xustiza social marcada polo Réxime. Esta xunta provincial constituíuse o 18 de marzo de 1946. Estaba presidida polo gobernador civil e integrada por un amplo número de vocais como o presidente da Deputación, o xefe provincial de Sanidade, o gobernador militar, o arcipreste do Morrazo, o alcalde da capital e outros responsables do fomento xeral desta provincia. Deixou de funcionar no ano 1960.

 • Institución arquivística Arquivo Deputación de Pontevedra

 • Historia arquivística Esta documentación sempre estivo nas oficinas da Deputación porque os traballo administrativos levábaos persoal desta institución, do actual servizo de Cooperación. A súa organización, baixo a dirección técnica de Miguel Pereira Figeroa, correspondeu aos técnicos do Arquivo César Manuel López Marras e María Eugenia Valenzuela Senn.

 • Forma do ingreso Por transferencia.

Área de contido e estrutura

 • Alcance e contido É unha interesante documentación para estudiar as necesidades básicas dos municipios que se traduce documentalmente en enquisas, estatísticas e correspondencia que reflicten as carencias destes anos da posguerra na provincia. Achegan información sobre poboación, infraestructuras e fundamentalmente sobre o paro obreiro.

 • Valoración, selección e eliminación A documentación pasou o proceso selectivo nas propias oficinas, previo ao envío ao arquivo, non realizándose ningún expurgo. Conservación total polo carácter testimonial e informativo de dito organísmo, e para o estudio social e económico dos distintos concellos da provincia.

 • Novos ingresos Fondo pechado.

 • Organización

  Cadro de clasificación do fondo:
  
  1.- ADMINISTRACIÓN:
  
  1.1.- Libro de actas da Xunta Provincial de Ordenación Económica - Social (1946-1950).
  1.2.- Libro rexistro de entrada e saída de correspondencia (1946-1952).
  1.3.- Correspondencia (1946-1959).
  1.4.- Nóminas de funcionarios (1948).
  
  2.- ACTUACIÓNS EN CONCELLOS:
  
  2.1.- Informacións municipais (1946-1961)

Área de condicións de acceso e utilización

 • Condicións que rexen o acceso O acceso é libre, coas restricións impostas na lexislación estatal e autonómica, é dicir, os documentos que conteñen datos persoais ou que afecten á intimidade das persoas.

 • Condicións de reprodución A reprodución está limitada polas condicións de conservación.

 • Características físicas e requirimentos técnicos Estado de conservación da documentación: bo.

 • Instrumentos de descrición Base de datos en ATOM, cun total de 354 rexistros.

Área de documentación

 • Existencia e localización de orixinais Non se coñece a existencia de orixinais fora do arquivo.

 • Existencia e localización de copias Nos fondos documentais das diversas administracións implicadas nos trámites administrativos.

 • Unidades de descrición relacionadas Compleméntase coa documentación do Servizo de Cooperación. No Arquivo Xeral da Administración de Alcalá de Henares, no Arquivo Histórico Provincial, e nos Arquivos Municipais.

Puntos de acceso

 • Puntos de acceso de topónimos

 • Nome dos puntos de acceso Xunta Provincial de Ordenación Económico e Social (Tema) (Creador)

Área de control da descrición

 • Identificador da institución DEPO00200001055