ATOPO
Rexistros actuais: 1.103.516
Obxectos dixitais dispoñibles: 416.326

Fondos

IRMANDADE SINDICAL DE LABREGOS E GANDEIROS DE VILANOVA DE AROUSA (1944-1976) (1944-00-00-1976-00-00)

Área de identificación

 • Código(s) de referencia ES.GA.36061.AISLG.VIL

 • Título IRMANDADE SINDICAL DE LABREGOS E GANDEIROS DE VILANOVA DE AROUSA (1944-1976) (1944-00-00-1976-00-00)

 • Data(s) 1944-1976 (Creación) 1944-00-00 - 1976-00-00 (Produción)

 • Volume e soporte 9 unidades de instalación en soporte papel na súa totalidade

Área de contexto

 • Nome do produtor Irmandade Sindical de Labregos e Gandeiros de Vilanova de Arousa(1944-1976) A Irmandade sindical de labradores e gandeiros de Vilanova de Arousa constituía o organismo representativo do sindicalismo agrario no concello tanto durante o período franquista coma nos primeiros anos da democracia, xa en forma de Cámara Agraria Local, ofrecéndolle servicio e asesoramento ó ben nutrido sector agropecuario do municipio en diversos aspectos administrativos.

 • Institución arquivística Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra

 • Historia arquivística O fondo documental da irmandade de Vilanova de Arousa ten desaparecido, xunto coa práctica totalidade dos da provincia. Consérvase esta pequena mostra que por circunstancias descoñecidas apareceu no arquivo da Cámara Agraria Provincial. O proceso de organización levouse a cabo, coincidindo co da Cámara Agraria Provincial, por parte do Servicio Técnico do Patrimonio Documental, participando neste proceso as seguintes persoas: Manuela González Rey Francisco Otero Ventín Jacobo Domínguez Pedrera Isabel Balchada Bermúdez Iria Chaves Moledo Montserrat Romero Alonso

 • Forma do ingreso Transferencia irregular.

Área de contido e estrutura

 • Alcance e contido Consérvase unha escasa parte do fondo depositado por circunstancias descoñecidas no arquivo da Cámara Agraria Provincial, entre o que destaca os libros de actas do Cabido ata o ano 1971, algunha documentación orzamentaria e de recadación e a dunha cooperativa que funcionaba neste territorio. Inclúese un índice da documentación, hoxe desaparecida, existente nesta irmandade, elaborado por investigadores da Universidade de Santiago como achegamento á realidade documental das irmandades de labregos. Tomárase o caso de Vilanova de Arousa como modelo do conxunto depositado en moi malas condicións nun local de Ponte Caldelas.

 • Valoración, selección e eliminación A maior parte do conxunto documental da Irmandade foi, logo da súa supresión, trasladado na súa maior parte a unha dependencia da Consellería de Agricultura en Ponte Caldelas, xunto co das outras Cámaras agrarias locais, onde se produciu a súa destrucción.

 • Novos ingresos Fondo documental pechado por ter desaparecido xa este órgano.

 • Organización

  CADRO DE CLASIFICACIÓN
  
  
  1.- GOBERNO
  
  
  1.1. CABILDO / PLENO
  .Libro de actas do Cabido da Irmandade sindical de labradores e gandeiros 1944-1971 1
  1.2. COMISIÓNS E XUNTAS - -
  1.3. PRESIDENTE - -
  
  2.- ADMINISTRACIÓN
  
  2.1. SECRETARÍA
  .Índice arquivo S/D 1
  
  2.2. REXISTRO
  .Libro rexistro de entrada de documentos 1951-1958 1
  
  2.3. PATRIMONIO.CONTRATACIÓN - -
  
  2.4. PERSOAL - -
  
  3.- SERVIZOS
  
  3.1. SEGURIDADE SOCIAL AGRARIA.
  MUTUALIDADE - -
  
  3.2. CENSOS AGRARIOS - -
  .Censos e estatísticas agropecuarias 1952-1958 2
  
  3.3. ELECCIÓNS - -
  3.4. TRIBUNAL XURADO - -
  .Multas. Denuncias. Actos conciliatorios 1953 3
  3.5. OBRAS E SUBVENCIÓNS - -
  .Expedientes de subvencións 1949-1954 3
  3.6. GRUPO DE COLONIZACIÓN - -
  3.7. CRÉDITOS AGRÍCOLAS - -
  3.8. ACTIVIDADES DESENVOLVEMENTO
  AGROPECUARIA E RURAL 1950-1951 3
  3.9. SOCIEDADES AGRARIAS DE
  TRANFORMACIÓN - -
  3.10. SERVIZOS NACIONAL DO TRIGO - -
  3.11. CAMPAÑAS AGRÍCOLAS - -
  3.12. FORMACIÓN AGROPECUARIA - -
  3.13. DEFENSA PRAGAS. SEGUROS AGRARIOS.
  MUTUAS GANDEIRAS - -
  3.14. COOPERATIVAS
  .Expedientes constitución de cooperativas 1944-1964 3,9
  3.15. GANDERÍA. CAZA E PESCA. MONTES - -
  3.16. AUGA - -
  3.17. GARDERÍA RURAL - -
  
  4.- FACENDA
  
  4.1. ORZAMENTO ORDINARIO - -
  .Expediente xeral do orzamento 1947-1974 4-5
  4.2. RECADACIÓN - -
  .Contas de recadación. Padróns de derrama 1953-1959 6-7
  4.3. CONTAS BANCARIAS. FACTURAS
  .Libro de caixa 1944-1971 8

Área de condicións de acceso e utilización

 • Condicións que rexen o acceso Documentación de caracter público, de consulta libre agás as limitacións legais derivadas das respectivas normativa vixentes.

 • Condicións de reprodución Reproducción libre a solicitude do interesado, coa salvidade da protección documental e da salvagarda da súa integridade.

 • Características físicas e requirimentos técnicos En soporte papel na súa totalidade, cun bo estado de conservación. Aprécianse notables perdas documentais.

 • Instrumentos de descrición Guía e cadro de clasificación en papel, publicados e informatizados. Inventario somero e detallado en papel e informatizado, cun total de 9 unidades de instalación.

Área de documentación

 • Existencia e localización de orixinais Pode localizarse abundante documentación derivada da directa relación existente no arquivo da Cámara Agraria Provincial, especialmente das actas dos órganos de goberno, presupostos, patrimonio ou circulares.

 • Existencia e localización de copias Non se coñecen.

 • Unidades de descrición relacionadas Non se coñecen.

Puntos de acceso

Área de control da descrición

 • Identificador da institución DEPO00200048989