ATOPO
Rexistros actuais: 1.311.955
Obxectos dixitais dispoñibles: 495.260

SALINAS DE VILABOA

Área de identificación

 • Código(s) de referencia ES.GA.36058.ASVIL

 • Título SALINAS DE VILABOA

 • Data(s) 1714-2013 (Creación) 1714 - 2018-05-23 (Produción)

 • Volume e soporte 2 unidades de instalación en soporte papel na súa totalidade con 41 expedientes ou agrupacións documentais

Área de contexto

 • Nome do produtor Salinas do Ullóo(S.XVII-S.XX) As salinas do Ullóo (Ulló) están enclavadas nun baixo val chamado do Ullóo o Ulló, denominación que actualmente se circunscribe a esta zona de Paredes, pero que dende antes do 1600 se le deu esta denominación a todo o val próximo e paralelo á costa do concello que se extende dende o extremo en Paredes ata a pequena praia de Larache en Santa Cristina de Cobres. Componse de partes de horta, montes de piñeiros, carballos, salgueiros, prados e pastos de xuncos. Os antecedentes das Salinas del Ullóo remontanse ao reinado de Felipe IV no século XVII cara ao ano1637 Estas salinas comezaron a ser explotadas polo Colexio dos Xesuítas de Pontevedra en 1694 e alcanzaron grande importancia nos seguintes anos. A finais do século XIX, neste mesmo lugar, construíuse un dos poucos muíños de mareas existentes en Galicia, cun funcionamento que se basaba nol aproveitamento das correntes do fondo da ría para xenerar forza hidráulica

 • Institución arquivística Salinas de Vilaboa

 • Historia arquivística Foi entregada no Arquivo por José Manuel García Ogando, funcionario desta Deputación, para a súa consulta, catalogación e dixitalización o 1 de marzo de 2013. Rematado o proceso de organización, descrición e dixitalización foron retirados para a sua custodia polos titulares da documentación. Organizado e descrito por Uxia Valenzuela Senn e Elena Aguete Landín

 • Forma do ingreso Depósito temporal para dixitalización. Rematado este proceso a documentación orixinal foi retirada polos titulares da mesma para a súa custodia e conservación.

Área de contido e estrutura

 • Alcance e contido Importante fondo documental para o estudo das instalacións de salinas en Galicia.

 • Valoración, selección e eliminación Non se realizou ningún expurgo. Conservación total polo carácter testimonial e informativo, e para o estudio histórico de Galicia.

 • Novos ingresos Considerado un arquivo pechado. Poideran atoparse novos fondos nun futuro por teren desaparecido unha parte deles.

 • Organizació

  Cadro de clasificación da colección documental "SALINAS DE VILABOA"
  
  1. DOCUMENTOS DE CARÁCTER PATRIMONIAL
  
  1.1. TRANSMISIÓN DA PROPIEDADE
    1.1.1. Testamentos
    1.1.2. Arrendamentos
    1.1.3. Foros
    1.1.4. Vendas
  
  1.2. ADMINISTRACIÓN DA PROPIEDADE
    1.2.1. Correspondencia
    1.2.2. Apeos
    1.2.3. Obras e reparacións
    1.2.4. Inventarios de bens
  
  2. DOCUMENTOS DE CARÁCTER XURÍDICO
   2.1. Preitos
   2.2. Poderes

Área de condicións de acceso e utilización

 • Condicións que rexen o acceso O acceso é libre, coas restriccións impostas na lexislación estatal e autonómica, é dicir, os documentos que conteñen datos persoais ou que afecten á intimidade das persoas. Para o acceso aos orixinais será necesario contactar cos titulares da mesma.

 • Condicións de reprodución A reproducción está limitada polas condicións de conservación.

 • CaracterÍsticas fÍsicas e requirimentos técnicos Estado xeral de conservación da documentación: bo

Área de documentación

 • Existencia e localización de orixinais Non se coñece a existencia de documentos orixinais fora do arquivo.

 • Existencia e localización de copias Non se coñecen.

 • Unidades de descrición relacionadas Non se coñecen.

Área de notas

 • Nota

Puntos de acceso

 • Puntos de acceso de materias

 • Puntos de acceso de topónimos España Galicia Pontevedra Vilaboa

 • Nome dos puntos de acceso Salinas do Ullóo (Tema) (Creador)

Área de control da descrición