ATOPO
Rexistros actuais: 1.186.134
Obxectos dixitais dispoñibles: 427.506

PAZO DE RUBIÁNS

Área de identificación

 • Código(s) de referencia ES.GA.36060.APAZRUB

 • Título PAZO DE RUBIÁNS

 • Data(s) 1321-2000 (Creación) 1179-00-00 - 2019-08-02 (Produción)

 • Volume e soporte 268 unidades documentais con 7.990 agrupacións documentais en soporte papel na súa totalidade

Área de contexto

Área de contido e estrutura

 • Organización

  CADRO DE CLASIFICACIÓN
  
  0.- DOCUMENTOS XENEALÓXICOS E HERÁLDICOS.
  
  0.1.- Xenealoxía. Árbores xenealóxicas.
  0.2.- Probas de nobreza.
  
  1.- DOCUMENTOS DE CARÁCTER PATRIMONIAL.
  
  1.1- TRANSMISIÓN DA PROPIEDADE
  
  1.1.1.- Foros.
  1.1.2.- Vendas.
  1.1.3.- Trocos. Permutas.
  1.1.4.- Doazóns e cesións.
  1.1.5.- Arrendamentos.
  1.1.6.- Dotes.
  1.1.7.- Testamentos.
  1.1.8.- Adquisicións.
  1.1.9.- Censos.
  1.1.10.- Capitulacións.
  1.1.11.- Desembargos.
  1.1.12.- Partillas de bens.
  1.1.13.- Posesións.
  1.1.14.- Melloras de vínculos.
  
  1.2.- ADMINISTRACIÓN DA PROPIEDADE
  
  1.2.1.- Inventario de bens
  1.2.2.- Cobros de rendas. Contas
  1.2.3.- Obras e reparacións.
  1.2.4- Pesca
  1.2.5.- Apeos
  
  2.- DOCUMENTOS DE CARÁCTER SEÑORIAL
  
  2.1.- Beneficios.
  2.2.- Nomeamentos de cargos.
  2.3.- Fundacións.
  2.4.- Morgados.
  2.5.- Bulas.
  2.6.- Títulos.
  2.7.- Xuros.
  
  3.- DOCUMENTOS DE CARÁCTER XURÍDICO.
  
  3.1.- Preitos.
  3.2.- Poderes.
  
  4.- OFICINA DA CASA. ARQUIVO.
  
  4.1.- Correspondencia.
  4.2.- Índices documentais.
  4.3.- Certificacións eclesiásticas.
  
  5.- OUTRA DOCUMENTACIÓN.
  
  5.1.- Asuntos militares.
  5.2.- Xornais.
  5.3.- Planos.
  5.4.- Fotografías.
  5.5.- Varios.

Área de condicións de acceso e utilización

 • Condicións que rexen o acceso Documentación depositada no Pazo de Rubíáns. Deberase contactar cos propietarios para a súa consulta.

Área de documentación

 • Existencia e localización de orixinais Unha pequena parte deste fondo consérvase no arquivo municipal de Vilagarcia de Arousa

Puntos de acceso

 • Puntos de acceso de materias FAMILIA E PROPIEDADE

 • Puntos de acceso de topónimos España Galicia Pontevedra Vilagarcía de Arousa Rubiáns (Santa María) Rubiáns de Arriba

 • Nome dos puntos de acceso Pazo de Rubiáns (Tema) (Creador)

Área de control da descrición

 • Identificador da institución DEPO00200051170