ATOPO
Rexistros actuais: 1.181.439
Obxectos dixitais dispoñibles: 423.615

Fondos

PAZO DE SESTELO

Área de identificación

 • Código(s) de referencia ES.GA.36052.APAZSES.

 • Título PAZO DE SESTELO

 • Data(s) 1598-1831 (Creación) 1598 - 2019-01-18 (Produción)

 • Volume e soporte Protocolos notariais, en papel, normalmente cosidos ou encadernados e instalados en 40 unidades de instalación.

Área de contexto

Área de contido e estrutura

 • Alcance e contido Conteñen protocolos notariais entre 1598 e 1880 de dezaoito escribáns da xurisdición de Trasdeza, debidamente identificados, que recollen documentos xurídicos entre particulares e da vida da propia xurisdición, antecedente dos concellos de Chapa e Silleda e da comarca do Deza. Atópanse algúns tamén da Xurisdición de Vilanova (de Arousa). Protocolos notariais: GALAOR VARELA ( 1598-1600) JUAN VARELA DEL CORRAL (1622-1636) FRANCISCO BARELA TABOADA (1648-1684) ANTONIO XIMENEZ (1667- 1702) FRANCISCO BARREIRO (1668-1716) JUAN ANTONIO VIDAL (1695-1705) BERNARDO GARCIA TABOADA (1677-1727 ) ANTONIO DE LA IGLESIA TABOADA (1726-1766) MANUEL GÓMEZ (1746-1793) FRUCTUOSO DE POL Y TABOADA (17611-1801) SEBASTIAN PEREIRA DOMINGO TABOADA (1671) FRANCISCO VARELA TABOADA (1696-1718) FRANCISCO VARELA (1766-1767) JOSÉ GONZALEZ TABOADA (1781) JUAN ANDRÉS MACEIRA Y VARELA (1793) TABOADA (1709) VICENTE DE CATRAVIZ LOSADA Y BARALLO (1829) MATIAS ESTEVEZ (1831) FRANCISCO DE PRADO (1606)

 • Valoración, selección e eliminación Non se produciu ningún tipo de selección u valoración; son documentos de conservación permanente.

 • Novos ingresos Non se preveen novos ingresos

 • Organización

  Organizados por escribán y ordenados cronoloxicamente.

Área de condicións de acceso e utilización

 • Condicións que rexen o acceso Bo estado de conservación na súa maior parte Documentación orixinal depositada no Pazo de Sestelo, parroquia de Siador. Para o acceso á mesma haberá que contactar cos seus propietarios.

 • Instrumentos de descrición Base de datos con 12.730 rexistros que describen cada un dos documentos conservados, en base ao sumario que contén cada un dos grupos de documentos cosidos por cada escribán, que corresponden normalmente a períodos anuais. Son referencias básicas para a localización física dos mesmos, con datos principalmente onomásticos e parcialmente xeográficos e cronolóxicos.

Área de documentación

 • Unidades de descrición relacionadas Os protocolos notarias atópanse nos Arquivos Histórico Provinciais, no Arquivo do reino de Galicia ou no Arquivo Universitario de Santiago. Os escribáns deben facer traslados dos mesmos pasados cen anos. O Pazo de Sestelo dispón doutro conxunto documental, parcialmente organizado do que non se teñen moitas referencias, que poidera complementar a esta documentación.

Puntos de acceso

 • Puntos de acceso de topónimos

 • Nome dos puntos de acceso Pazo de Sestelo (Tema) (Creador)

Área de control da descrición

 • Identificador da institución DEPO00200059207