ATOPO
Rexistros actuais: 1.286.850
Obxectos dixitais dispoñibles: 505.638

Fondos

 • ES.GA.36055.ACHDT.5.. ARQUIVO HISTÓRICO DA CURIA. VIGARIA XERAL DA DIÓCESE DE TUI-VIGO

ARQUIVO HISTÓRICO DA CURIA. VIGARIA XERAL DA DIÓCESE DE TUI-VIGO

Área de identificación

 • Código(s) de referencia ES.GA.36055.ACHDT.5.

 • Título ARQUIVO HISTÓRICO DA CURIA. VIGARIA XERAL DA DIÓCESE DE TUI-VIGO

 • Data(s) 1800-2000 (Creación)

 • Volume e soporte As unidades de instalación ocupan uns 170 metros lineais de estantes en soporte papel case na súa totalidade.

Área de contexto

 • Nome do produtor Diócese de Tui-Vigo(1095-) A diocese é unha parte do Pobo de Deus que se confía a un bispo para que a apaciente coa colaboración do seu presbiterio. Así, unida a un pastor, que a reúne no Espírito Santo por medio do Evanxeo e a Eucaristía, constitúe unha Igrexa particular. Nela está verdadeiramente presente e actúa a Igrexa de Cristo unha, santa, católica e apostólica. (Cristus Dominus nº 11) A tradición reitera que a historia da nosa Diocese arrinca co episcopado de S. Epitacio no século I; pero, só contamos con apoio documental para establecer a sucesión dos seguintes bispos e os seus nomes, a partir de finais do s. VI. Eles estamparon as súas firmas ao pé das actas dos Concilios de Braga: Anila, en tempo dos suevos, e logo Neufila, Gardingo, etc. Bispos no desterro Durante as invasións árabes e normandas a presenza episcopal na sede tudense resultou moi dificultosa, por mor das continuas devastacións. Os bispos, con moita frecuencia, víronse obrigados a “desterrarse e refuxiarse” acollidos á hospitalidade dos seus irmáns veciños, unhas veces en Iria Flavia (Padrón), outras en Labrugia (Portugal) ou en San Esteban de Ribas do Sil (Ourense). Así do prelado Naustio (ca. 926-932) di unha escritura atopada en 1112 que os normandos e sarracenos penetraban na cidade de Tui polo río Miño e causaban moitos danos ao noso pobo, por iso o bispo retirouse ao mosteiro de Labruxe (Labrugia) para evitar sobresaltos, gobernando desde alí a diocese. O mesmo tiveron que facer Oveco (ca. 932-936), Vimara (936-948), Baltario (ca. 942-950) e Vilulfo (950-1002). Por iso os historiadores falan de “restauración” da diocese de Tui a finais do século XI, porque ata chegara a estar xuridicamente vinculada á de Santiago polo menos desde 1024. A recuperación da estabilidade con presenza episcopal definitiva acontece en 1095 cando os Condes de Galicia, D. Ramón de Borgoña e a súa esposa Dna. Urraca (a filla de Afonso VI) outorgan ao Bispo D. Aderico o “señorío de Tuy”, que excedía amplamente a liña do Miño. De Rebordáns á Catedral en Tui No citado ano 1095 menciónase a sede de “Santa María de Tui”, aínda cando parece que esta habería que situala entón en Rebordanes (actual igrexa de S. Bartolomeu) onde residía o Bispo. Porque é ao sucesor de Aderico, D. Afonso II, a quen algúns atribúen a iniciación das obras da Catedral actual (1120-1125) reinando Afonso VII “O Emperador”, fillo de Dna. Urraca. Outros con todo, asignan a honra de comezar a construción da Catedral ao Bispo D. Pelayo cara ao 1131 (el crearía segundo parece un mosteiro en Rebordanes baixo a regra de S. Agustín, no que vivían “cóengos da mesma igrexa”). Está claro historicamente que será o rei Fernando II (1170) quen mande trasladar a cidade “a un lugar máis alto e máis seguro” -o emprazamento actual- deixando a cidade antiga e outorgando ao Bispo novas doazóns “para que o Bispo D. Beltrán e o Cabildo poidan levantar -así di o documento real- un alcázar e torre xunto ao palacio episcopal e continuar a fábrica da Catedral”. A Catedral, cofre de “S. Telmo” Corresponderá ao Bispo D. Esteban Egea, esta vez co apoio do rei Fernando III “O Santo” e da súa nai Dna. Berenguela, terminar a obra e consagrar a Catedral na festividade de san Andrés do ano 1225, aínda que se fixou o 1º de decembro como día hábil litúrgicamente para conmemorar a dedicación. Foi o Bispo D. Lucas de Tui quen elixiu o lugar de honra que é a nosa Catedral para depositar nela (cara aos anos 1246-1249) o corpo do que agora é Patrón da Diocese, o Beato Pedro González vulgarmente coñecido como “San Telmo”, cuxas reliquias serían trasladas solemnemente á Capela actual, o 27 de abril de 1579. Momento crítico e azaroso na historia da Igrexa e consiguientemente da Diocese foi o do cisma de Occidente (1378-1417), pola división creada tamén entre os membros do Cabildo, adscritos a favor dos distintos pontífices. Así tras a polémica, a Colexiata de Valença do Minho con 230 parroquias en territorio portugués se desgaxarían do Obispado de Tui. Outras dúas Colexiatas existiron tamén na dioceses dedicadas ambas a Santa María: a de Baiona a Real (elevada a ese rango en 1482) e a de Vigo (en 1497). Ambas deixaron de ser “colexiatas” en virtude do Concordato de 1851 que fixo desaparecer esas categorías. Diocese de Tui-Vigo desde 1959 Hai unha data histórica recente da que acabamos de cumprir as Vodas de Ouro, o 25 de xuño de 1959, pola Bula “Quemadmodum impiger”, o Papa XOÁN XXIII concede á Diocese a dobre titularidade de Tui-Vigo e rango de Con-catedral ao templo vigués de Santa María. O Bispo Frei José López Ortiz trasladou desde entón a Residencia Episcopal, a Curia diocesana e o Seminario Maior á cidade de Vigo, o que orixinou tamén un só Cabildo con dobre sede. “Tui dará a Vigo a súa experiencia milenaria -dicía Frei José- e Vigo achegará á actividade diocesana o seu ritmo puxante de conquista activa e emprendedora”. A partir da dobre denominación da Diocese de Tui-Vigo ocuparon a sede diocesana quen son agora xa Bispos eméritos: D. José Delicado Baeza (1969-1975); D. José Cerviño Cerviño (1975-1996) e D. José Diéguez Reboredo (1996-2010). O territorio da Diocese -que en diversos momentos comprendeu terras hoxe de Portugal e do Ribeiro ourensán-, abarca na actualidade 1.721 quilómetros cadrados do sur da provincia de Pontevedra e é a máis pequena das dioceses españolas do territorio peninsular en extensión, aínda que non en poboación. Dividida en 276 parroquias, o último censo atribúelle unha poboación de 517.658 habitantes. Para a atención pastoral dos fieis dispón a Diocese de algo máis de douscentos sacerdotes entre os seculares e os relixiosos. O Seminario Maior "de San xosé" (Vigo) ten 15 seminaristas e no Seminario Menor “de S. Pelayo” ( Tui) estudan 18 aspirantes ao sacerdocio. Arquitectura e arte na Catedral Sobre a arquitectura da Catedral-fortaleza baste dicir que foi inicialmente románica e adaptada ás posibles necesidades defensivas; pero moi pronto se viu afectada polas novas correntes de transición ao gótico. Anótese tamén que o espléndido pórtico da fachada principal, no que están representadas escenas da Natividade, non sería concluído ata 1236. E na imposibilidade de enumerar todas as obras de arte encerradas na Catedral, invitamos a admirar a beleza artística e a teoloxía do misterio da encarnación genialmente expresada no retablo da Expectación, obra do redondelano Antonio do Villar (1722), que se acha no brazo sur do cruceiro xunto á porta que dá acceso ao Claustro; a detallada exposición da vida e milagres de San Telmo, na sillería do coro, obra de Francisco Castro Canseco (1699); tamén polo seu simbolismo, a sede desde a que nos preside o Bispo (obra de Domingo Rodríguez de Pazos, 1712) e os frontais do altar, que son do século XV, de inspiración mudéjar. A Igrexa Catedral é aquela en a cal o Bispo ten situada a súa Cátedra, signo do maxisterio e da potestade do pastor da Igrexa particular, como tamén é signo da unidade de todos os crentes na fe que o Bispo anuncia como pastor da grey». (Cerimonial dos Bispos nº 4)

 • Institución arquivística Arquivo Diocesano de Tui

 • Historia arquivística O arquivo da Vigairía Xeral forma parte do mesmo arquivo da curia diocesana pero dividiuse nun fondo independente porque a abundante documentación remitida nos tres últimos anos ó Arquivo Histórico Diocesano polo dilixente chanceler-secretario, don Alfonso Fernández Galiana, ten un cadro de clasificación propio e polo miúdo, co que resultaría un traballo tedioso e innecesario realizar un novo ordenamento.

 • Forma do ingreso Por transferencia directa.

Área de contido e estrutura

 • Alcance e contido Aproximadamente un 70% da documentación procede das solicitudes e informes dos párrocos, un 20% corresponde ás ordes relixiosas e o derradeiro 10% ós duplicados das partidas sacramentais.

 • Valoración, selección e eliminación Existe algunha documentación reservada que non se tranfire porque o uso indebido do seu contido pode atentar contra a honra de persoas físicas. Ofrecen especial interese os expedientes que tratan de intervencións nos templos e noutros edificios históricos.

 • Novos ingresos A vigairía segue xerando un considerable volume de documentos que pasarán a curto prazo ó Arquivo Histórico Diocesano.

 • Organizació

  CADRO DE CLASIFICACIÓN
  
  1.- CLERO
  
  1.1.- Solicitudes e instancias
  
  2.- TEMPLOS
  
  2.1.- Igrexas parroquiais
  2.2.- Capelas
  2.3.- Oratorios privados
  
  3.- CASAS REITORAIS E IGREXARIOS
  
  4.- CEMITERIOS
  
  4.1.- Concesión de parcelas
  4.2.- Proxectos e planos
  
  5.- CONTAS
  
  6.- VISITAS PASTORAIS, ESTATÍSTICAS E INVENTERIOS
  
  7.- DUPLICADOS DE PARTIDAS
  
  8.- ASUNTOS VARIOS
  
  8.1.- Arranxos parroquiais, límites, etc.
  
  9.- ORDES RELIXIOSAS
  
  9.1.- Xustinianas (Vilavella-Redondela)
  9.2.- Dominicas
  9.3.- Dominicas de Baiona
  9.4.- Beneditinas
  9.5.- Clarisas
  9.6.- Compañía de María
  9.7.- Relixiosas do Sagrado Corazón de María
  9.8.- Irmás da Visitación
  9.9.- Misioneiras de María Mediadora
  9.10.- Irmás de Santa Dorotea (Doroteas)
  9.11.- Carmelitas descalzas do Rosal
  9.12.- Carmelitas descalzas de Sabarís
  9.13.- Franciscanas da Nai do Bo Pastor
  9.14.- Franciscanas Hospitalarias de Calais
  9.15.- Franciscanas Hospitalarias da Inmaculada Concepción
  9.16.- Franciscanas Misioneiras de María
  9.17.- Franciscanos
  9.18.- Ordes extinguidas

Área de condicións de acceso e utilización

 • Condicións que rexen o acceso Ós documentos poden acceder os investigadores e todo aquel que xustifique a súa utilización por motivos persoais. Deben aterse ás limitacións das leis vixentes e ó Regulamento dos arquivos eclesiásticos españois.

 • Condicións de reprodución A reprodución está moi limitada, para garantir a integridade dos documentos. As fotocopias e as reproducións dixitais solicítanse mediante impreso debidamente cuberto.

 • CaracterÍsticas fÍsicas e requirimentos técnicos Todo en papel.

 • Instrumentos de descrición Ficheiro temático, guías e inventarios, parcialmente informatizados.

Área de documentación

 • Existencia e localización de orixinais Arquivos parroquiais e Arquivo da Curia Diocesana.

 • Existencia e localización de copias Non se coñecen.

 • Unidades de descrición relacionadas Non se coñecen.

Área de notas

 • Nota Ocupa o mesmo edificio có Arquivo Histórico Diocesano e có Arquivo Capitular da catedral de Tui. Debido á súa prolífica produción documentaria faise urxente ampliación de espazos para que non se produza a curto prazo un colapso no ordenamento arquivístico.

Puntos de acceso

 • Puntos de acceso de topónimos

 • Nome dos puntos de acceso Diócese de Tui-Vigo (Tema) (Creador)

Área de control da descrición