ATOPO
Rexistros actuais: 1.187.972
Obxectos dixitais dispoñibles: 427.211

Arquivo da Mancomunidade de concellos do Morrazo

Área de identificación

 • Identificador ES.GA.36004.AMANC.MOR

 • Forma(s) autorizada(s) do nome Arquivo da Mancomunidade de concellos do Morrazo

 • Forma(s) paralea(s) do nome Arquivo da Mancomunidade de concellos do Morrazo

Área de contacto

Arquivo municipal de Bueu

 • Enderezo Enderezo (rúa) Igrexario de Cela, nº 1 Localidade Bueu Rexión Galicia-Pontevedra Nome do país Código postal 36930

Área de descrición

 • Historia Inscrita no Rexistro de Entidades Locais o 27 de setembro de 1994 e formada inicialmente polos concellos de Cangas, Moaña, Bueu e Marín. Este último abandonaria a Mancomunidade no ano 2000

 • Contexto xeográfico e cultural Galicia-Pontevedra-Comarca do Morrazo-Cangas-Moaña-Bueu-Marín

 • Atribucións / fontes legais Mancomunidade creada para as seguintes actuacións: Acción social e sanidade. Creación dun conservatorio de música de grao medio. Parque de maquinaria. Potenciación da comarca do Morrazo. Promoción cultural e turística. Recolliida y tratamento do lixo.

 • Estrutura administrativa

 • Xestión de documentos e política de ingresos

 • Edificio(s)

 • Fondos

 • Instrumentos de descrición, guías e publicacións

Área de acceso

 • Horarios de apertura Horario do arquivo municipal de Bueu, onde se conserva

 • Condicións e requisitos para o uso e o acceso

 • Accesibilidade

Área de servizos

 • Servizos de axuda á investigación

 • Servizos de reprodución

 • Espazos públicos