ATOPO
Rexistros actuais: 1.186.134
Obxectos dixitais dispoñibles: 427.506

ACTIVIDADE AGROPECUARIA

 • Expediente de instalación de granxa porcina propiedade de Manuel e María Rey Lorenzo en Rodeiro (1983)

  20.271/50

  Comisión Provincial de Saneamento (Comisión Delegada da XUNTA): Calificación de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas e Perigosas. Expediente 276/1983. Titular: Manuel e María Rey Lorenzo. Actividade: Granxa porcina. Concello: Rodeiro. Situación: Álceme. 1983.

 • Expediente de instalación de granxa avícola propiedade de Manuel Aguiar Daparte en Rodeiro (1984)

  20.271/52

  Comisión Provincial de Saneamento (Comisión Delegada da XUNTA): Calificación de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas e Perigosas. Expediente 96/1984. Titular: Manuel Aguiar Daparte. Actividad: Granxa avícola. Concello: Rodeiro. Situación: Couso, Asperelo. 1984.

 • Expediente de instalación de establo para bovino propiedade de Alfredo Fernández Gómez en Rodeiro (1984)

  20.271/56

  Comisión Provincial de Saneamento (Comisión Delegada da XUNTA): Calificación de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas e Perigosas. Expediente 163/1984. Titular: Alfredo Fernández Gómez. Actividade: establo para bovino. Concello: Rodeiro. Situación: Camba. 1984.

 • Expediente de instalación de granxa porcina propiedade de Manuel Pérez García en Silleda (1976)

  20.272/12

  Comisión Provincial de Servizos Técnicos: Calificación de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas e Perigosas. Expediente 150/196. Titular: Manuel Pérez García. Actividade: Granxa porcina. Concello: Silleda. 1976.

 • Expediente de ampliación de granxa porcina propiedade de Victorino Miguéz Pombo en Sanxenxo (1982)

  20.273/25

  Comisión Provincial de Saneamento (Comisión Delegada da XUNTA: Calificación de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas e Perigosas. Expediente 208/1982. Titular: Victorino Míguez Pombo. Actividade: Ampliación de granxa porcina. Concello: Sanxenxo. Situación: Aios, Noalla. 1982 - 1984.

 • Expediente de instalación de picadero de cabalos propiedade de Marina Fernández Oubiña en Sanxenxo (1983)

  20.273/45

  Comisión Provincial de Saneamento (Comisión Delegada da XUNTA: Calificación de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas e Perigosas. Expediente 243/1983. Titular: Marina Fernández Oubiña. Actividade: Picadero de cabalos. Concello: Sanxenxo. Situación: Noalla. 1983 - 1984.

 • Expediente de instalación de granxa avícola propiedade de José Rodríguez Martínez en Tui (1975)

  20.274/1

  Comisión Provincial de Servizos Técnicos CPST: Calificación de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas e Perigosas. Expediente 125/1975. Titular: José Rodríguez Martínez. Actividade: Granxa avícola. Concello: Tui. Situación: Pexegueiro, Regueira. 1975.

 • Inventario de bens da xunta provincial de agricultura (1875)

  342/43

  Xunta Provincial de Agricultura: > Inventario de bens

 • Expediente de sociedades de agricultores (1819)

  342/47

  Sociedad de Agricultores de: Santa María de Tebra (Tomiño) Bembrive (Lavadores) Barcia de Mera (Covelo) Val Miñor: Cuestionario

 • Expediente de presuposto por franqueo da correspondencia (1920)

  342/54

  Cámara Oficial Agrícola de Pontevedra: > Presuposto por franqueo da correspondencia

 • Solicitude de unificación de prezos na venda dos primeiros produtos de Galicia (1920)

  342/55

  Cámara Oficial Agrícola de Pontevedra: > Solicitude de unificación de prezos na venda dos primeiros produtos de Galicia

 • Correspondencia da Cámara Oficial Agrícola de Pontevedra (1920)

  342/56

  Cámara Oficial Agrícola de Pontevedra: > Correspondencia.

 • Correspondencia da Cámara Oficial Agrícola de Pontevedra (1926)

  342/58

  Cámara Oficial Agrícola de Pontevedra: > Correspondencia

 • Correspondencia da Xunta de Agricultura (1847-1854)

  342/23

  Cámara Oficial Agrícola de Pontevedra: Xunta de Agricultura: Correspondencia.

 • Correspondencia co visitador de Montes (1795)

  35/10

  Correspondencia co visitador de Montes

 • Correspondencia coas xustizas sobre nomeamentos de celadores e fiscais de Montes (1824)

  38/13

  Correspondencia coas xustizas sobre nomeamentos de celadores e fiscais de Montes. Data: 1824.

 • Comunicación do Comisario de Montes sobre o estado dos árbores para subasta e poxa (1853)

  69/13

  Comunicación do Comisario de Montes sobre o estado dos árbores que van a subastar e o prego de condicións a que se van a someter a poxa.

 • Correspondencia cos fiscais e celadores dos Montes (1830)

  39/1

  Expediente de correspondencia cos fiscais e celadores dos Montes.

 • Expediente de solicitudes para cabo de celadores das devesas (1839)

  43/2

  Expediente de solicitudes para cabo de celadores das devesas Contén: > Solicitudes de Juan Martínez (Mourente), Agustín Ramón Acuña e Gil (Nigrán) e Francisco Antonio Cadabal (Tomiño).

 • Expediente sobre cancelación do contrato con Tomás Salgado Pérez e Tomás Salgado Vaamonde por incumplimento de estipulacións (1971)

  12.367/35

  Expediente sobre cancelación do contrato con Tomás Salgado Pérez e Tomás Salgado Vaamonde por cesión temporal de novillas frisonas por incumplimento de estipulacións, 1971.

 • Expediente sobre pastos no concello de Cerdedo (1847)

  344/25

  Expediente sobre pastos no concello de Cerdedo.

 • Expediente sobre pastos no Concello de Portas (1850)

  344/31

  Expediente sobre pastos no Concello de Portas.

 • Expediente sobre aprehensión dunha peza de gando caprino nos límites de Cans, no Porriño (1850-1851)

  345/2

  Expediente sobre aprehensión dunha peza de gando caprino nos límites de Cans (Porriño).

 • Circular sobre o desexo do Goberno británico de comprar mulas en España (1854)

  345/5

  Circular sobre o desexo do Goberno británico de comprar mulas en España.

 • Resumo do censo de Gandaría existente en cada un dos municipios desta provincia correspondente ao ano 1950 (1952)

  345/9

  Resumo do censo de Gandaría existente en cada un dos municipios desta provincia con indicación do número de cabezas de cada especie correspondente ao ano 1950.

 • Comunicación do informe enviado sobre o incremento e mellora da riqueza agrícola gandeira (1954)

  345/10

  Comunicación do informe enviado sobre o incremento e mellora da riqueza agrícola gandeira.

 • Documentación varia dos centros de inseminación artificial da provincia de Pontevedra (1959-1967)

  345/12

  Documentación varia dos centros de inseminación artificial da provincia de Pontevedra. Data: 1959 - 1967.

 • Contratos do plan de mellora de gando porcino (1972)

  345/19

  Servizo Provincial de Mellora Gandeira: Contratos do plan de "mejora ganado porcino".

 • Comunicación informando do concerto de saneamento gandeiro por esta Deputación coa Dirección Xeral de Produción Agraria (1979)

  345/20

  Comunicación informando do concerto de saneamento gandeiro por esta Deputación coa Dirección Xeral de Produción Agraria.

 • Correspondencia do Servizo de Fomento Ganadero (1976)

  345/21

  Servicio de Fomento Ganadero: > Correspondencia.

 • Circular resolvendo que no sucesivo non paguen dereitos de portazgo os cabalos pais dos establecementos do Estado (1850)

  345/27

  Circular resolvendo que no sucesivo non paguen dereitos de portazgo os cabalos pais dos establecementos do Estado. 11 de xullo.

 • Contas de gastos do entretemento dos sementais do Estado remitidas a exame e aprobación deste goberno polo delegado da cría cabalar nesta provincia

  345/30

  Contas de gastos do entretemento dos sementais do Estado remitidas a exame e aprobación deste goberno polo delegado da cría cabalar nesta provincia.

 • Contas do delegado da cría cabalar (1859)

  346/9

  Contas do delegado da cría cabalar.

 • Memoria de actividades do concerto de expansión gandeira entre a Dirección Xeral de Gandaría e a Deputación (1968)

  24.382/10

  Memoria de actividades do concerto de expansión gandeira entre a Dirección Xeral de Gandaría e a Deputación Ano: 1968

 • Memoria de actividades realizadas no laboratorio da Finca Mouriscade (1991)

  24.383/3

  > Memoria de actividades realizadas no laboratorio da Finca Mouriscade Ano: 1991

 • Expediente sobre relación de individuos que exercen de albeitares, ferradores e castradores, con título ou sen él (1838)

  344/35

  Expediente sobre relación de individuos que exercen de albeitares, ferradores e castradores, con título ou sen él, solicitada pola Subdelegación da Facultade de Veterinaria da Provincia e nomeamento de Subdelegado. 1838.

 • Expediente instruido a instancia da Delegación Provincial de Veterinaria sobre intrusismo referente a maestros castradores (1848)

  344/37

  Expediente instruido a instancia da Delegación Provincial de Veterinaria sobre intrusismo referente a maestros castradores. 1848.

 • Proposta do Servizo Agrario sobre a posibilidade de que a Finca de Mouriscade proporcione carne aos centros dependentes da Deputación (1988)

  18.650/2

  Servizo Agrario Proposta do Servizo sobre a posibilidade de que a Finca de Mouriscade proporcione carne aos centros dependentes da Deputación. 1988.

 • Expediente sobre abono de axudas á Gandaría concedidas en decembro de 1989

  6.979/15

  Procedencia: Servizo Agrario Expediente sobre abono de axudas á Gandaría concedidas en decembro de 1989. Data: 1990 - 1992.

 • Expediente de adquisición de gando. Trinta e sete novillas frisonas importadas de Alemania (1990)

  6.979/16

  Procedencia: Servizo Agrario Expediente de adquisición de gando: 37 novillas frisonas importadas de Alemania. Aplicación 693.82411-A. Data: 1990.

 • Informe de suxerencias ofrecidas por Xuncoga SCL sobre as súas necesidades en relación co laboratorio da finca de Mouriscade (2000)

  6.980/2

  Procedencia: Servizo Agrario Informe de suxerencias ofrecidas por Xuncoga SCL sobre as súas necesidades en relación co laboratorio da finca de Mouriscade. Data: 2000.

 • Expediente de implantación do sistema de xestión de calidade na Finca de Mouriscade pola empresa Norcontrol SA (1998-2001)

  6.979/21

  Procedencia: Servizo Agrario Expediente de implantación do sistema de xestión de calidade na Finca de Mouriscade pola empresa Norcontrol SA. Data: 1998 - 2001.

 • Expediente do Servizo Provincial de Fomento Ganadero. Informe sobre a parasitose dos animais, relacións de granxas de leite e outros (1970-1979)

  30.017/1

  Servicio Provincial de Fomento Ganadero: > Informe sobre a parasitose dos animais, por Micaela Rodriguez Rubio, 1970. > Relacións de granxas detallistas de leite... > Catálogos de reproductores selectos de raza frisona, admitidos a subastas, 1976-1979. Datas: 1970- 979.

 • Libro rexistro de gando porcino da Finca Areeiro (1963-1980)

  13.084/1

  Libro rexistro de gando porcino da Finca Areeiro Xullo 1963-decembro 1980 Anos: 1963-1980

 • PESCA. CULTIVOS MARIÑOS

  4

  1837 - 2011-00-00 (Produción)

  Esta 2ª División de Sección está conformada por documentación varia referida ás actividades pesqueiras e aos cultivos mariños.

 • Proposta nun estudio das posibilidades cinexéticas da provincia (1964)

  350/10

  Servizo de Pesca Fluvial e Caza: Proposta nun estudio das posibilidades cinexéticas da provincia.

 • Expedientes solicitando que se permita a pesca con redes de mallas promovidos pola Xunta de Comercio de Vigo e concellos de Bueu, Cangas e Vigo

  346/23

  Expedientes solicitando que se permita a pesca con redes de mallas promovidos pola Xunta de Comercio de Vigo e concellos de Bueu, Cangas e Vigo.

 • Moción presentada ao goberno pola Deputación de Huelva pola situación que atravesa esta zona pesqueira, enviada á Deputación para que a secunde

  346/25

  A Deputación de Huelva envía copia da moción presentada ante o goberno da súa Maxestade pola situación que atravesa esta zona pesqueira á Deputación de Pontevedra para que a secunde.

 • Expediente de arrendamento entre a Deputación de Pontevedra e o Servizo Nacional de Pesca Fluvial e Caza dos terreos da piscifactoría de Carballedo

  346/28

  Servizo Agrario Piscifactoría de Carballedo > Informe xurídico e Acordo do Pleno da Deputación do 31 de xullo aprobando o contrato que se establece entre a Deputación Provincial de Pontevedra e o Servicio Nacional de Pesca Fluvial e Caza en relación cos terreos e instalacións correspondentes na piscifactoría de Carballedo. > Traslado do Acordo do Pleno do 28 de setembro de 1961 aprobando o arrendamento a dito Servicio, (son copias) Datas: 1961-1962

 • Expediente de Axudas á Pesca. Frota artesanal e de baixura de menos de seis metros de eslora (1997)

  24.408/2

  Expediente de Axudas á Pesca. Frota artesanal e de baixura de menos de seis metros de eslora Contén: Expediente xeral Expedientes de solicitude do Concello de Baiona Ano: 1997

 • Expediente sobre apresamento por Arxentina do pesqueiro galego "Esteiro" (1989)

  11.468/7

  Servizo Agrario Expediente sobre apresamento por Arxentina do pesqueiro galego "Esteiro". 1989.

 • Expediente sobre subvención a ANFACO, Sociedad Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescado e Marisco (1993)

  11.468/8

  Servizo Agrario Expediente sobre subvención a ANFACO: Sociedad Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescado e Marisco. 1993.

 • Expediente do Deputado César López Freire relativo ao apoio ao sector pesqueiro e marisqueiro e creación dunha comisión mixta (1983-1984)

  6.980/8

  Procedencia: Servizo Agrario Expediente con moción do Deputado César López Freire relativo ao apoio ao sector pesqueiro e marisqueiro e creación dunha comisión mixta para o seu desenvolvemento. Data: 1983 - 1984.

 • Expediente de remisión de información polo Instituto Español de Oceanografía sobre a contaminación das rías e a súa incidencia na cría de peixes

  6.980/9

  Procedencia: Servizo Agrario Expediente de remisión de información polo Instituto Español de Oceanografía relativa á contaminación das rías e a súa incidencia na cría de peixes. Data: 1984.

 • Expediente de Axudas á Pesca. Frota artesanal e de baixura de menos de sete metros de eslora (2000)

  27.561/1

  Axudas á Pesca: Frota artesanal e de baixura de menos de sete metros de eslora Expediente xeral. Aprobado en Pleno de 28-04-2000. Expedientes de solicitude Baiona- A Guarda- Río Miño. Ano: 2000

 • Expediente de Axudas á Pesca. Costera Frota artesanal e de baixura de menos de sete metros de eslora (2002)

  27.571/1

  Axudas á Pesca: Costera Frota artesanal e de baixura de menos de sete metros de eslora Contén: Expedientes de solicitude 2º Listado: Vilanova de Arousa - Moaña - Lourizán - Redondela - Cambados - Aldán / Hío - Vigo - Baiona - Bueu - Raxó - Illa de Arousa - Pontevedra - Cangas - Portonovo. Ano: 2002.

 • Expediente de Axudas á Pesca costeira artesanal (2003)

  27.573/1

  Axudas á Pesca costeira artesanal Bases BOPPO 08-09-2003. Concesión: Comisión de Goberno 31-10-2003. Partida 711.711.779.02 Expediente xeral. Expedientes de solicitude de concesión de Axudas ás confrarías de Aldán, Arcade, Baiona, Bueu, Cambados, Cangas, Carril, O Grove e A Guarda.

 • Expediente de Axudas á Pesca costeira artesanal (2003)

  27.574/1

  Axudas á Pesca costeira artesanal Bases BOPPO 08-09-2003. Concesión: Comisión de Goberno 31-10-2003. Partida 711.711.779.02. Expedientes de solicitude de concesión de Axudas ás confrarías de Lourizán, Moaña, Pontevedra, Portonovo e Raxó.

 • Expediente sobre concesión de Axuda económica ao comité executivo da World Fishing Exhibition para a celebración da edición en Vigo (2003)

  27.575/2

  Servizo Agrario Expediente sobre concesión de Axuda económica ao comité executivo da World Fishing Exhibition para a celebración da edición en Vigo nas datas 17- 21 de setembro de 2003. Contén: convenio firmado o 15 de setembro, informes, acordos de Comisión de Goberno, resolución presidencial aprobando a subvención. Ano: 2003

 • Expediente dos plans de explotación de marisqueo a frote e a pé (2004)

  27.575/4

  Servizo Agrario Plans de explotación de marisqueo a frote e a pé. 2004. Confrarías: San Martiño do Grove e San Martiño, de Bueu. Ano: 2004.

 • Anteproxecto para unha instalación destinada o cultivo e explotación de peixes na provincia de Pontevedra (1982)

  28.790/1

  Anteproxecto para unha instalación destinada o cultivo e explotación de peixes na provincia de Pontevedra. Autor: Fernando Garrido Valenzuela. Sen firmas

 • Expediente de solicitudes de subvencións (2001)

  28.791/1

  Servizo Agrario Solicitudes de subvencións: Partida: 711.711.779.02 > Asociación de pescadores del río Miño. Tomiño: reformas e mobiliario. > OPP 38 de Vigo: vehículo. Pide prórroga. Anulada en 2002. Ano: 2001

 • Expediente de axuda económica incondicionada á Federación Provincial de Confrarías de Pescadores de Pontevedra (2003-2004)

  28.791/4

  Servizo Agrario Axuda económica incondicionada á Federación Provincial de Confrarías de Pescadores de Pontevedra. Anos: 2003- 2004.

 • Expediente de axudas a embarcacións tradicionais. Pesca costeira artesanal (2003)

  28.794/1

  Axudas a embarcacións tradicionais. Pesca costeira artesanal Contén: Expediente xeral. Bases en BOPPO 08-09-2003. Subvencións concedidas a distintas asociacións. Ano: 2003

 • Expediente de Axudas á Pesca costeira artesanal e de baixura (2005)

  28.802/1

  Axudas á Pesca costeira artesanal e de baixura 2005 Expediente xeral: Bases: Xunta de Goberno 17-06-2005. BOPPO: 14-07-2005. Concesión: Xunta de Goberno 02-12-2005. Partida 711.711.779.02. Expedientes de solicitude de concesión de Axudas ás confrarías de Aldán, Arcade, Baiona, Bueu, Cambados, Cangas, A Guarda, Portonovo e Raxó.

 • Expediente de concesión de axuda á Confraría de Pescadores La Anunciada de Baiona (2004)

  28.805/1

  Servizo Agrario Expediente de concesión de Axuda á Confraría de Pescadores La Anunciada de Baiona para realización do Proxecto de rexeneración de hábitats de bancos marisqueiros mediante a retirada de sargazo de bancos intermareais e sublitorais someros de bivalvos da ensenada de Baiona. Partida 711.711.779.02. Xunta de Goberno 17-12-2004. Corrección: Xunta de Goberno 21-01-2005: Partida 711.711.479.01. Data: 2004 - 2006.

 • Expediente xeral de concesión a confrarías e asociacións de confrarías de axuda para adquisición de semente para rexeneración de bancos marisqueiros

  28.805/3

  Servizo Agrario Expediente xeral de concesión a confrarías e asociacións de confrarías de axuda para adquisición de semente para rexeneración de bancos marisqueiros da provincia. Bases: Xunta de Goberno 29-04-2005. Concesión: Xunta de Goberno 28-10-2005. Correccións e recoñecemento extraxudicial: Xunta de Goberno 12-04-2006, 25-08-2006 e 13-10-2006. Partida 711.711.479.01 Data: 2005 - 2006.

 • Expediente de concesión a confrarías de axuda para adquisición de semente. Confraría de Pescadores Virgen del Carmen de Arcade (2005)

  28.805/5

  Servizo Agrario Expediente xeral de concesión a confrarías e asociacións de confrarías de axuda para adquisición de semente para rexeneración de bancos marisqueiros da provincia. Bases: Xunta de Goberno 29-04-2005. Partida 711.711.479.01 Confraría de Pescadores Virgen del Carmen de Arcade: > Marisqueo a pé. > Marisqueo a frote. Data: 2005 - 2006.

 • Expediente de concesión a confrarías de axuda para adquisición de semente. Confraría de Pescadores San José de Cangas (2005)

  28.805/8

  Servizo Agrario Expediente de concesión a confrarías e asociacións de confrarías de axuda para adquisición de semente para rexeneración de bancos marisqueiros da provincia. Bases: Xunta de Goberno 29-04-2005. Partida 711.711.479.01 Confraría de Pescadores San José de Cangas. > Marisqueo a frote. Data: 2005 - 2006.

 • Expediente de concesión a confrarías de axuda para adquisición de semente. Confraría de Pescadores San Martiño do Grove (2005)

  28.806/1

  Servizo Agrario Expediente de concesión a confrarías e asociacións de confrarías de axuda para adquisición de semente para rexeneración de bancos marisqueiros da provincia. Bases: Xunta de Goberno 29-04-2005. Partida 711.711.479.01 Confraría de Pescadores San Martiño do Grove: > Marisqueo a pé. > Marisqueo a frote. Data: 2005 - 2006.

 • Expediente de concesión a confrarías de axuda para adquisición de semente. Confraría de Pescadores San Gregorio de Raxó (2005)

  28.806/4

  Servizo Agrario Expediente de concesión a confrarías e asociacións de confrarías de axuda para adquisición de semente para rexeneración de bancos marisqueiros da provincia. Bases: Xunta de Goberno 29-04-2005. Partida 711.711.479.01 Confraría de Pescadores San Gregorio de Raxó: Data: 2005 - 2006.

 • Expediente de oferta de terrenos que fai a Comunidade de Montes de Tomeza, no concello de Pontevedra, para a instalación en dita parroquia da Escola de Cantería (1995)

  27.332/4

  Secretaría Xeral Expediente de oferta de terrenos que hace la Comunidad de Montes de Tomeza, no concello de Pontevedra, para a instalación en dicha parroquia da Escola de Cantería. Comisión de Goberno 30-11- 1995.

 • Expediente de cesión de tenreiras (1975-1976)

  6.928/2

  Cesión de tenreiras, 1975 - 1976.

 • Solicitudes de xatos, tenreiros e porcos (1970-1977)

  6.928/4

  Solicitudes de xatos, tenreiros e porcos, 1970 - 1977.

 • Talonario de petición de venda de gando da finca de Areeiro e certificacións de xenealoxía dos animais (1965-1977)

  9.441/1

  Servicio de Fomento gandeiro > Talonario de petición de venda de gando da finca de Areeiro, certificacións de xenealoxía. Ano 1965 - 1977.

 • Contratos de cesión de tenreiras (1968-1970)

  9.450/2

  Servizo Agrario Contratos de cesión de tenreiras, 1968 - 1970.

 • Expediente de gastos derivados das axudas económicas concedidas a regadíos (1984-1987)

  24.381/2

  Gastos derivados das axudas económicas concedidas a regadíos Anos: 1984-1987

 • Expediente de gastos derivados da adxudicación de gando frisón importado de Alemaña (1985)

  24.381/4

  Gastos derivados da adxudicación de gando frisón importado de Alemaña Ano: 1985

 • Expediente de ingresos derivados de aproveitamentos madeireiros (1979

  24.384/4

  Ingresos derivados de aproveitamentos madeireiros Ano: 1979

 • Visitas ás reais devesas e plantíos da xurisdición de Baiona, Partido de Miñor e máis agregados

  1.081/6

  Visitas ás reais devesas e plantíos da xurisdición de Baiona, Partido de Miñor e máis agregados dela. Parroquias: Baiña, Santa Mariña (Baiona) Baiona, Santa María (Baiona) Baiona, Santa María de Fóra (Baiona). En la visita de Santa María de Baiona Baredo, Santa María (Baiona) Belesar, San Lourenzo (Baiona) Borreiros, San Martiño (Gondomar) Camos, Santa Baia (Nigrán) Chaín, Santa María (Gondomar) Donas, Santa Baia (Gondomar) Gondomar, San Bieito (Gondomar) Mañufe, San Vicente (Gondomar) Morgadáns, Santiago (Gondomar) Nigrán, San Fiz (Nigrán) Panxón, San Xoán (Nigrán) Parada, Santiago (Nigrán) Peitieiros, San Miguel (Gondomar) Priegue, San Mamede (Nigrán) Ramallosa, San Pedro (Nigrán) Ramallosa, Santa Cristina (Baiona) Saiáns, San Xurxo (Vigo) Vilaza, Santa María (Gondomar) Vincios, Santa Mariña (Gondomar)

 • Visitas ás reais devesas e plantíos na xurisdición de Peñaflor

  1.082/6

  Visitas ás reais devesas e plantíos: xurisdición de Peñaflor. Parroquias: Agudelo, San Martiño (Barro) Barro, San Breixo (Barro) Cesar, Santo André (Caldas de Reis) Cosoirado, Santa María (Moraña) Curro, Santa María (Barro) Gargantáns, San Martiño (Moraña) Lamas, Santa Cruz (Moraña) Laxe, San Martiño (Moraña) Moraña, Santa Xusta (Moraña) Perdecanai, Santa María (Barro) Portas, Santa María (Portas) Rebón, San Pedro (Moraña) Romai, San Xián (Portas) Saiáns, San Salvador (Moraña) Valiñas, Santo André (Barro) Portela, San Mamede (Barro). En el documento "San Amaro de Portela". San Amaro es un lugar de San Mamede da Portela

 • Visitas ás reais devesas e plantíos na vila de Pontevedra

  1.082/7

  Visitas ás reais devesas e plantíos. Vila de Pontevedra.

 • Visitas ás reais devesas e plantíos no Couto e freguesía de Santa Eulalia de Meira

  1.083/7

  Visitas ás reais devesas e plantíos no Couto e freguesía de Santa Eulalia de Meira. Parroquias: Meira, Santa Eulalia (Moaña) 32-35.

 • Visitas ás reais devesas e plantíos da xurisdición de San Xoan de Poio

  1.083/11

  Visitas ás reais devesas e plantíos da xurisdición de S. Xoan de Poio. Parroquias: Poio, San Xoan (Poio) Poio, San Salvador (Poio)

 • Visitas ás reais devesas e plantíos (1785-1788)

  1.084/4

  Visitas ás reais devesas e plantíos: -- Copia visitas xurisdición de Pontevedra 1784 fol. 1-152. -- Copia libro de árbores folios 153-182 (chamado no documento “Libro das Dehesas Reales da xurisdición de Pontevedra”). Trátase dunha relación de árboles existentes desta visita de 1784 de Mariano Mateos Rouco na xurisdición de Pontevedra e o seu partido en 1784, así como os que anualmente se plantaron e cortaron en virtude das Licenzas en datas de 1785, 1786, 1787 e 1788 (30 folios 153-182, firmados polo escribán Cosme de Canto). Alba, Santa María (Pontevedra) Bértola, Santa Comba (Vilaboa) Bora, Santa María (Pontevedra) Campañó, San Pedro (Pontevedra) Cerponzóns, San Vicente (Pontevedra) Cobres, Santa Cristina (Vilaboa) Cobres, Santo Adrán (Vilaboa) Figueirido, Santo André (Vilaboa) Lérez, San Salvador (Pontevedra) Lourizán, Santo André (Pontevedra) Marcón, San Miguel (Pontevedra) Mourente, Santa María (Pontevedra) Salcedo, San Martiño (Pontevedra) Taboadelo, Santiago (Ponte Caldelas) Tomeza, San Pedro (Pontevedra) Tourón, Santa María (Ponte Caldelas) Verducido, San Martiño (Pontevedra) Vilaboa, San Martiño (Vilaboa) Xustáns, San Martiño (Ponte Caldelas) -- Visitas orixinais (con autos e notificaciónss) de 1788 (folios 183-433). As visitas corresponden ao ano 1788 na xurisdición de Pontevedra que son as mesmas que na visita do 1784 -faltando a vila de Pontevedra- e engadindo as parroquias de Poio na súa xurisdición: San Xóan de Poio e San Salvador de Poio. Serían as que seguen: Salcedo, San Martiño (Pontevedra) fol. 183-217 Lourizán, Santo André (Pontevedra) fol. 219-223 Tomeza, San Pedro (Pontevedra) fol. 224-233 Marcón, San Miguel (Pontevedra) fol.234-243 Mourente, Santa María (Pontevedra) fol. 244-254 Bora, Santa María (Pontevedra) fol. 255- 266 Tourón, Santa María (Ponte Caldelas) fol.267-273 Xustáns, San Martiño (Ponte Caldelas) fol. 274-277 Taboadelo, Santiago (Ponte Caldelas) fol. 278-280 Bértola, Santa Comba (Vilaboa) fol. 281-287 Figueirido, Santo André (Vilaboa) fol.288-293 Vilaboa, San Martiño (Vilaboa) fol. 294-300 Cobres, Santa Cristina (Vilaboa) fol. 301-306 Cobres, Santo Adrán (Vilaboa) fol.307-313 Lérez, San Salvador (Pontevedra) fol. 314-316 Alba, Santa María (Pontevedra) fol. 317-323 Campañó, San Pedro (Pontevedra) fol. 324-330 Cerponzóns, San Vicente (Pontevedra) fol. 331-337 Verducido, San Martiño (Pontevedra) fol. 338-340 Poio, San Salvador (Poio) fol.241-276 Poio, San Xoán (Poio) fol. 277-380 Finaliza o expediente cos autos de culpa e cargos.

 • Visitas ás reais devesas e plantíos na antiga provincia de Santiago na xurisdición de Xiro da Rocha

  1.086/2

  Visitas ás reais devesas e plantíos na antiga provincia de Santiago. -- Xurisdición de Xiro da Rocha (1-25) Conxo, Santa María (Santiago de Compostela, A Coruña) Carcacía, San Pedro (Padrón, A Coruña) Raris, San Miguel (Teo, A Coruña) Reis, San Cristovo (Teo, A Coruña) Cacheiras, San Simón de Ons (Teo, A Coruña) Recesende, San Xoán (Reo, A Coruña) Sales, San Fins (Vedra, A Coruña) Illobre, Santo André (Vedra, A Coruña) Sales, San Xulián (Vedra, A Coruña) Pousada, San Lorenzo (O Boqueixón, A Coruña). No documento Couto de Pousadas Vilar, San Miguel (Touro, A Coruña). No documento Couto de Millán Trobe, Santo André (Vedra, A Coruña) Vedra, Santa Eulalia (Vedra, A Coruña) Lamas, Santa María (O Boqueixón, A Coruña) Vigo, Santa Baia (O Boqueixón, A Coruña) Busto, San Pedro (Santiago de Compostela, A Coruña) data, Santa Cristina (Santiago de Compostela, A Coruña) data, San Xoán (Santiago de Compostela, A Coruña) Grixoa, Santa María (Santiago de Compostela, A Coruña) Figueiras, Santa María (Santiago de Compostela, A Coruña) Luou, Santa María (Teo, A Coruña) Calo, San Xoán (Teo, A Coruña) Biduido, Santa María (Ames, A Coruña) Laraño, San Martiño (Santiago de Compostela, A Coruña) Villestro, Santa Maria (Santiago de Compostela, A Coruña) Conxo, Santa María (Santiago de Compostela, A Coruña) Biduido, Santa María (Ames, A Coruña) “Chan, Carreira, Lagoa de Maceira, Salgueirón, Agrelo”. Estando nesta xurisdición non se localizou polo momento. Agrelo, descrita no documento como a devesa que disfrutan os veciños de Redondela, actualmente é unha zona ás aforas da vila. “Vilamaior e Formariz” podería tratarse da zona de Formarís, lugar de San Cristovo da Enfesta, xunto a Vilamaior na freguesía veciña de San Paio da Sabugueira. -- Xurisdición de Dubra (25-39) Portomeiro, San Cosme (Val do Dubra, A Coruña) Erviñou, San Cristovo (Val do Dubra, A Coruña) Niveiro, San Vicente (Val do Dubra, A Coruña) Vilariño, San Pedro (Val do Dubra, A Coruña) Bembribe, San Salvador (Val do Dubra, A Coruña) Rial, San Vicente (Val do Dubra, A Coruña) Arabexo, Santa María (Val do Dubra, A Coruña) Troitosende, Santa María (A Baña, A Coruña) Román, Santa María (Val do Dubra, A Coruña) Paramos, Santa María (Val do Dubra, A Coruña) Coucieiro, San Martiño (Val do Dubra, A Coruña) Piñeiro, San Mamede (Ames, A Coruña) Portomouro, San Cristovo (Val do Dubra, A Coruña) Tapia, San Cristovo (Ames, A Coruña) -- Xurisdición de Maía e Couto de Lañas (40-47) Ames, San Tomé (Ames, A Coruña) Covas, Santo Estevo (Ames, A Coruña) Ánxeles, Santa María (Brión, A Coruña) Boullón, San Miguel (Brión, A Coruña) Viceso, Santa María (Brión, A Coruña) Ons, Santa María (Brión, A Coruña) e Couto de Salaño, nesta freguesía. Lañas, Santa Baia (A Baña, A Coruña) -- Xurisdición de Nantón (47-48) Sanmamede do Monte (A Baña, A Coruña) e Couto de Nantón, nesta freguesía. -- Xurisdición de Altamira e Barcala (48-68) Linaio, San Martiño (Negreira, A Coruña) Liñaio, S. Martiño (Barcala) Aro, San Vicenzo (Negreira, A Coruña) Broño, San Martiño (Negreira, A Coruña) Campelo, San Fins (Negreira, A Coruña) Pena, San Mamede (Negreira, A Coruña) Landeira, Santo Estevo (Negreira, A Coruña) Xallas, San Pedro (Negreira, A Coruña) Arzón, San Cristovo (Negreira, A Coruña) Ordoeste, Santa María (A Baña, A Coruña) Corneira, San Cristovo (A Baña, A Coruña) Baña, San Vicenzo (A Baña, A Coruña) Barcala, San Xoán (A Baña, A Coruña) Barcala, San Cibrán (A Baña, A Coruña) Covas, Santa María (Negreira, A Coruña) Portor, Santa María (Ames, A Coruña) Lens, San Paio (Ames, A Coruña) Trasmonte, Santa María (Ames, A Coruña) Luaña, S. Xián (Brión, A Coruña) Cornanda, Santa María (Brión, A Coruña). No documento, “Cornanda, Santa María e couto de Macedos”, este último en Urdilde, parroquia referida na xurisdición de Quinta e Cordeiro. Brión, San Fins (Brión, A Coruña) Ortoño, San Xoán (Ames, A Coruña) Bugallido, San Pedro (Ames, A Coruña) Bastavales, San Salvador (Brión, A Coruña) -- Xurisdición de Quinta e Cordeiro (68-106) Louro, Santa Columba Urdilde, Santa María (Rois). Para couto de Macedos, nesta freguesía, ver Cornanda. Cordeiro, Santa Comba (Valga). No documento como Louro, antiga freguesía de Santa Columba de Louro, nesta parroquia de Cordeiro. Augasantas, San Vicente (Rois, A Coruña) Oin, Santa María (Rois, A Coruña) Ermedelo, San Martiño (Rois, A Coruña) Buxán, San Xoán (Rois, A Coruña) Leroño, Santa María (Rois, A Coruña Herbogo, San Pedro (Rois, A Coruña) Rois, San Mamede (Rois, A Coruña) Seira, San Lourenzo (Rois, A Coruña) Sorribas, San Tomé (Rois, A Coruña) Ribasar, Santa Mariña (Rois, A Coruña) Cruces, Santa María (Padrón, A Coruña) Lampai, Santa María (Padrón, A Coruña) Isorna, Santa María (Roanxo, A Coruña) Abalo, San Mamede (Catoira) Dimo, San Pedro (Catoira) Setecoros, San Salvador (Valga) Xanza, Santa María (Valga) Valga, San Miguel (Valga) Requeixo, San Xulián. Desaparecida freguesía de Pontecesures -- Xurisdición de Padrón (106-117) Campaña, Santa Cristina (Valga) Herbón, Santa María (Padrón, A Coruña) Padrón, Santiago (Padrón, A Coruña). No documento Vila de Padrón. Tamén se atopa aquí o lugar de Trasmundi referido como “Partido de Trasmunde” Iria Flavia, Santa María (Padrón, A Coruña). No documento “Partido de Pazos”, moi probablemente Pazos de Iria, lugar desta freguesía. Dodro, Santa María (Dodro, A Coruña). Co couto de Lestrobe -- Xurisdición e vila de Rianxo (117-130) Laiño, San Xián (Dodro, A Coruña) e a que probablemente alí se atope a zona de Couto de Bexo “Coto de Bejo” Abanqueiro, San Cristovo (Boiro, A Coruña) Araño, Santa Baia (Rianxo, A Coruña) Asados, Santa María (Rianxo, A Coruña) Leiro, Santa María (Rianxo, A Coruña) Rianxo, Santa Comba (Rianxo, A Coruña) Taragoña, San Salvador (Rianxo, A Coruña) Ribasieira, San Fins (Porto do Son, A Coruña) Bealo, San Pedro (Boiro, A Coruña) Cespón, San Vicenzo (Boiro, A Coruña) Macenda, San Xoán (Boiro, A Coruña) -- Xurisdición de Boiro (130-135) Boiro, Santa Baia (Boiro, A Coruña). Co couto de Loroño Lampón, Santiago, (Boiro, A Coruña). No documento coa desaparecida Madalena, Santa María. Co couto de Lampón. -- Xurisdición de Póboa (135-138) Deán, Santiago (A Pobra do Caramiñal, A Coruña) Lesón, Santa Cruz (A Pobra do Caramiñal, A Coruña) Lampón, Santiago (Boiro, A Coruña) Caramiñal, Santa María Antiga (A Pobra do Caramiñal, A Coruña) -- Xurisdición de Noia (141-169) Cures, Santo André (Boiro, A Coruña) Xobre o Maño, Santa María (A Pobra do Caramiñal, A Coruña). Couto de Xobre no documento Posmarcos, Santo Isidro (A Pobra do Caramiñal, A Coruña) Palmeira, San Pedro (Ribeira, A Coruña) Artes, San Xián (Ribeira, A Coruña) Oleiros, San Martiño (Ribeira, A Coruña) Muro, San Pedro (Porto do Son, A Coruña) Xuño, S. Mariña (Porto do Son, A Coruña) Queiruga, Santo Estevo (Porto do Son, A Coruña) Baroña, San Pedro (Porto do Son, A Coruña) Noal, San Vicente (Porto do Son, A Coruña) Nebra, Santa María (Porto do Son, A Coruña) Goiáns, San Sadurniño (Porto do Son, A Coruña) Miñortos, San Martiño (Porto do Son, A Coruña) Camboño, San Xoán (Lousame, A Coruña) Boa, San Pedro (Noia, A Coruña) Obre, Santa Mariña (Noia, A Coruña) Argalo, Santa María (Noia, A Coruña) Tállara, San Pedro (Lousame, A Coruña) Fruíme, San Martiño (Lousame, A Coruña) Vilacova, Santa Eulalia (Lousame, A Coruña) Lousame, San Xoán (Lousame, A Coruña) Noia, San Martiño (Noia, A Coruña). Co couto de Savardes, no documento vila de Noia -- Xurisdiccón de Toxosoutos (171-175) Toxos Outos, San Xusto (Lousame, A Coruña) Lesende, San Martiño (Lousame, A Coruña) Barro, Santa Cristina (Noia, A Coruña) Roo, Santa María (Noia, A Coruña)

 • Visitas ás reais devesas e plantíos da antiga Provincia de Tui

  1.086/3

  Visitas ás reais devesas e plantíos da antiga Provincia de Tui Copia de autos de demarcacións das devesas e plantíos de SM comúns e particulares -- Xurisdición de Ponte Sampaio (1-7) Arcade, Santiago (Soutomaior) Canicouva, Santo Estevo (Vilaboa) e lugar de Cacheiro Ponte Sampaio, Santa María (Vilaboa) Amoedo, San Sadurniño (Redondela) -- Vila de Redondela e a súa xurisdición (8-24) Redondela, Santiago (Redondela). No documento “vila de Redondela” e couto de Vilavella. Cesantes, San Pedro (Redondela) Moscoso, San Paio (Pazos de Borbén) Reboreda, Santa María (Redondela) Xunqueiras, San Salvador (Pazos de Borbén) Borbén, Santiago (Pazos de Borbén) Cepeda, San Pedro (Pazos de Borbén) Nespereira, San Martiño (Pazos de Borbén) Vilar de Infesta, San Martiño (Redondela) Cabeiro, San Xoán (Redondela) Negros, Santo Estevo (Redondela) Quintela, San Mamede (Redondela) -- Xurisdición de Cedeira (24-26) Cedeira, Santo André (Redondela) -- Vila de Vigo e a súa xurisdición (26-38) Chapela, San Fausto (Redondela) Teis, San Salvador (Vigo) Trasmañó, San Vicente (Redondela) Candeán, San Cristovo (Vigo) Cabral, Santa Mariña (Vigo) Lavadores, Santa Cristina (Vigo) Sárdoma, San Pedro (Vigo) Matamá, San Pedro (Vigo) Comesaña, Santo André (Vigo) Oia, San Miguel (Vigo) Alcabre, Santa Baia (Vigo) Navia, San Paio (Vigo) Vigo (villa) Beade, Santo Estevo (Vigo) Bembrive, Santiago (Vigo) -- Xurisdición de Bouzas (38-42) Coia, San Martiño (Vigo) Coruxo San Salvador (Vigo) -- Couto e Xurisdición de Valadares (42-44) Valadares, Santo André (Vigo). -- Couto e xurisdición de Priegue (44-45) Priegue, San Mamede (Nigrán) -- Couto e xurisdición de Panxón (45-47) Panxón, San Xoán (Nigrán) -- Xurisdición de Baiona e val de Miñor (47-62) Baiña, Santa Mariña (Baiona) Baredo, Santa María (Baiona) Belesar, San Lourenzo (Baiona) Borreiros, San Martiño (Gondomar) Camos, Santa Baia (Nigrán) Chaín, Santa María (Gondomar) Donas, Santa Baia (Gondomar) Mañufe, San Vicente (Gondomar) Morgadáns, Santiago (Gondomar) Nigrán, San Fiz (Nigrán) Parada, Santiago (Nigrán) Peitieiros, San Miguel (Gondomar) Ramallosa, Santa Cristina (Baiona) Saiáns, San Xurxo (Vigo) Vilaza, Santa María (Gondomar) -- Vila de Gondomar e couto de Vincios (62-64) Gondomar, San Bieito (Gondomar) Vincios, Santa Mariña (Gondomar) Gondomar (vila) -- Cidade de Tui e a súa xurisdición (65-73) Areas, Santa Mariña (Tui) Baldráns, Santiago (Tui) Caldelas de Tui, San Martiño (Tui) Guillarei, San Mamede (Tui) Paramos, San Xoán (Tui) Pazos de Reis, O Sagrario (Tui) Randufe, Santa María da Guía (Tui) Rebordáns, San Bartolomeu (Tui) Ribadelouro, Santa Comba (Tui) Soutelo, San Vicente (Salceda de Caselas) -- Xurisdición de Oia (73-74) Pedornes, San Mamede (Oia) -- Xurisdición de vila da Guarda e O Rosal (74-83) Tabagón, San Miguel (O Rosal) Eiras, San Bartolomeu (O Rosal) Salcidos, San Lourenzo (A Guarda) Rosal, Santa Mariña (O Rosal). Dividida en catro "juradías": Ferreiros, Fornelos, Novás e Marzán. Guarda, Santa María (A Guarda). Dividida nas "juradías" de Cividáns, Cimadevila e Cruzada, hoxe nas parroquias de San Lourenzo de Salcidos e Santa María da Guarda. -- Couto de Goián (83-85) Goián, San Cristovo (Tomiño). Donde están os lugares de Gargantada e Armenteiro. -- Couto de Tomiño (85-88) Estás, Santiago (Tomiño) e lugares de Medo, Torneiro, San Bieito e Vilar de Matos Tomiño, Santa María (Tomiño) e lugar de Vilachán -- Couto de Forcadela (88-89) Forcadela, San Pedro (Tomiño). Lugar de Forcadela e Ribas do Mato (?) Couto de Barrantes 89-91 Barrantes, San Vicente (Tui) e lugares de Sardiñeira e Luneda. Quizais Chamón (?) -- Couto de Tebra (91-92) Tebra, Santa María (Tomiño) -- Couto e xurisdición de Pexegueiro (92-94) Pexegueiro, San Miguel (Tui) -- Couto de Sobrada, Taborda e Piñeiro (94-95) Sobrada, San Salvador (Tomiño) Taborda, San Miguel (Tomiño) Piñeiro, San Salvador (Tomiño) -- Couto e xurisdición de Currás (95-96) Currás, San Martiño (Tomiño) -- Couto de Amorín (96-97) Amorín, San Xoán (Tomiño) -- Couto de San Pablo de Porto (98-99) Porto, San Paulo (Salceda de Caselas) -- Couto de Entenza (99-100) Entenza, San Xusto e Pastor (Salceda de Caselas) -- Vila e xurisdición de Salceda (100-102) Salceda (vila) -- Couto de Parderrubias (103-106/104-106) Parderrubias, San Tomé (Salceda de Caselas) -- Couto de Budiño (10-108) Budiño, San Salvador (O Porriño) -- Xurisdición e partido de Salvaterra (108-129) Pedrafurada, Santa Columba Alxén, San Paio (Salvaterra de Miño) Arantei, San Pedro (Salvaterra de Miño) Arcos, San Breixo (Ponteareas) Batalláns, Santa Eulalia (As Neves) Cabreira, San Miguel (Salvaterra de Miño) Celeiros, San Fins (Ponteareas) Corzáns, San Miguel (Salvaterra de Miño) Fiolledo, San Paio (Salvaterra de Miño) Fontenla, San Mamede (Ponteareas) Fornelos, San Xoán (Salvaterra de Miño) Guillade, San Miguel (Ponteareas) Leirado, San Salvador (Salvaterra de Miño) Lira, San Simón (Salvaterra de Miño) Lourido, Santo André (Salvaterra de Miño) Meder, Santo Adrián (Salvaterra de Miño) Moreira, San Martiño (Ponteareas) Oleiros, Santa María (Salvaterra de Miño) Oliveira, San Mateo (Salvaterra de Miño) Pesqueiras, Santa Mariña (Salvaterra de Miño) Ribarteme, Santiago (As Neves) Rubiós, San Xoán (As Neves) Setados, Santa Euxenia (As Neves) Soutolobre, Santa Comba (Salvaterra de Miño) Taboexa, Santa María (As Neves) Tortoreos, Santiago (As Neves) Vide, Santa María (As Neves) Salvaterra (vila) -- Vila e xurisdición de Ponteareas e Partido de Sobroso (129-148) Vilasobroso, San Martiño (Mondariz), no documento a desaparecida parroquia de Portela, San Martiño (Mondariz) Angoares, San Pedro (Ponteareas) Areas, Santa María (Ponteareas) Arnoso, San Lourenzo (Ponteareas) Batalláns, San Pedro (As Neves) Bugarín, Santa Cristina (Ponteareas) Covelo, Santa Mariña (Covelo) Cristiñade, San Salvador (Ponteareas) Cumiar, Santo Estevo (Ponteareas) Fozara, San Bartolomeu (Ponteareas) Frades, San Martíño (Mondariz) Gargamala, Santa María (Mondariz) Guláns, San Xulián (Ponteareas) Meirol, Santo André (Mondariz) Mondariz, Santa Baia (Mondariz) Mouriscados, San Cibrán (Mondariz) Nogueira, San Salvador (Ponteareas) Oliveira, San Lourenzo (Ponteareas) Oliveira, Santiago (Ponteareas) Padróns, San Salvador (Ponteareas) Paredes, San Cibrán (Ponteareas) Pías, Santa Mariña (Ponteareas) Prado, San Nicolao (Ponteareas) Queimadelos, Santa María (Mondariz) Ribadetea, San Xurxo (Ponteareas) Riofrío, San Miguel (Mondariz) Sabaxáns, San Mamede (Mondariz) Toutón, San Mateo (Mondariz) Vilacova, San Xoán (Salvaterra de Miño) Vilar, San Mamede (Mondariz) Xinzo, Santa Mariña (Ponteareas) Canedo, San Miguel. Parroquia desaparecida -- Vila e xurisdición de Porriño (149-156) Atios, Santa Eulalia (O Porriño) Cela, San Pedro (Mos) Chenlo, San Xoán (O Porriño) Dornelas, Santa María (Mos) Mosende, San Xurxo (O Porriño) Petelos, San Mamede (Mos) Pontellas, Santiago (O Porriño) Sanguiñeda, Santa María (Mos) Torneiros, San Salvador (O Porriño) Porriño (vila) -- Vila e xurisdición de Mos (157-159) Mos, Santa Eulalia (Mos) Mos (vila) Tameiga, San Martiño (Mos) Torneiros, San Salvador (O Porriño) Pereiras, San Miguel (Mos) Guizán, Santa María (Mos) -- Xurisdición de Santuiño (159-163) Louredo, San Salvador (Mos) -- Couto de Saxamonde (163-164) Saxamonde, San Román (Redondela) -- Vila e xurisdición de Soutomaior (164-171) Anceu, santo André (Ponte Caldelas) Calvos, Santo Andrián (Fornelos de Montes) Castro Barbudo, Santa María (Ponte Caldelas) Fornelos de Montes, San Lourenzo (Fornelos de Montes) Forzáns, San Fiz (Ponte Caldelas) Ínsua, Santa Mariña (Ponte Caldelas) Pazos, Santa María (Pazos de Borbén) Soutomaior (Soutomaior) Traspielas, Santa María (Fornelos de Montes) Verducido, San Martiño (A Lama) -- Couto de Zamáns (156-157) Zamáns, San Mamede (Vigo)

 • Novo arranxo e establecemento dos Reais Plantíos e Devesas feito na cidade e xurisdición de Tui

  1.094/2

  Novo arranxo e establecemento dos Reais Plantíos e Devesas, feito na cidade e xurisdición de Tui como do distrito da Provincia da Mariña de Pontevedra. Parroquias: Amorín, San Xoán (Tomiño) Barrantes, San Vicente (Tomiño) Currás, San Martiño (Tomiño) Forcadela, San Pedro (Tomiño) Goián, San Cristovo (Tomiño) Sobrada, San Salvador (Tomiño) Tomiño, Santa María (Tomiño)

 • Novo arranxo e establecemento dos Reais Plantíos e Devesas nos pobos da xurisdición de Baiona e Val de Miñor

  1.094/6

  Novo arranxo e establecemento dos Reais Plantíos e Devesas, feito na cidade e xurisdición de Tui como do distrito da Provincia de Mariña de Pontevedra en 20 pobos da xurisdición de Baiona e Val de Miñor no bispado e provincia de Tui. Parroquias: Baiña, Santa Mariña (Baiona) Baiona, Santa María (Baiona) Baredo, Santa María (Baiona) Belesar, San Lourenzo (Baiona) Borreiros, San Martiño (Gondomar) Camos, Santa Baia (Nigrán) Chaín, Santa María (Gondomar) Donas, Santa Baia (Gondomar) Gondomar, San Bieito (Gondomar) Mañufe, San Vicente (Gondomar) Morgadáns, Santiago (Gondomar) Nigrán, San Fiz (Nigrán) Panxón, San Xoán (Nigrán) Parada, Santiago (Nigrán) Peitieiros, San Miguel (Gondomar) Priegue, San Mamede (Nigrán) Ramallosa, San Pedro (Nigrán) Ramallosa, Santa Cristina (Baiona) Saiáns, San Xurxo (Vigo) Vilaza, Santa María (Gondomar) Vincios, Santa Mariña (Gondomar)

 • Novo arranxo e establecemento dos Reais Plantíos e Devesas en Tui e Salceda.

  1.095/2

  Novo arranxo e establecemento dos Reais Plantíos e Devesas, feito en dita cidade e xurisdición de Tui como do distrito da Provincia de Mariña de Pontevedra nos seis pobos da xurisdición e partido de Salceda no bispado e provincia de Tui. Parroquias: Porto, San Paulo (Salceda de Caselas) Entenza, San Xusto e Pastor (Salceda de Castelas) Picoña, San Martiño (Salceda de Castelas) Salceda, Santa María (Salceda de Castelas) Salceda, San Xurxo (Salceda de Castelas) Paderrubias, San Tomé (Salceda de Caselas)

 • Novo arranxo e establecemento dos Reais Plantíos e Devesas nos pobos da xurisdición de Soutomaior

  1.095/3

  Novo arranxo e establecemento dos Reais Plantíos e Devesas, feito na cidade e xurisdición de Tui como do distrito da Provincia de Mariña de Pontevedra, nos dez pobos da xurisdición de Soutomaior no bispado e provincia de Tui. Parroquias: Anceu, Santo André (Ponte Caldelas) Calvos, Santo Andrián (Fornelos de Montes) Castro Barbudo, Santa María (Ponte Caldelas) Fornelos de Montes, San Lourenzo (Fornelos de Montes) Forzáns, San Fiz (Ponte Caldelas) Ínsua, Santa Mariña (Ponte Caldelas) Pazos, Santa María (Pazos de Borbén) Soutomaior, San Salvador (Soutomaior) Traspielas, Santa María (Fornelos de Montes) Verducido, San Martiño (A Lama)

 • Novo arranxo e establecemento dos Reais Plantíos e Devesas nos pobos da xurisdición de Ponte Sampaio

  1.095/4

  Novo arranxo e establecemento dos Reais Plantíos e Devesas, feito na cidade e xurisdición de Tui como do distrito da Provincia de Mariña de Pontevedra nos 3 pobos da xurisdición de Ponte Sampaio, bispado e provincia de Tui. Parroquias: Arcade, Santiago (Soutomaior) Canicouva, Santo Estevo (Vilaboa) Ponte Sampaio, Santa María (Vilaboa)

 • Novo arranxo e establecemento dos Reais Plantíos e Devesas nos pobos da xurisdición de Marín

  1.095/6

  Novo arranxo e establecemento dos Reais Plantíos e Devesas, Provincia de Mariña de Pontevedra nos 3 pobos da xurisdición de Marín no arzobispado de Santiago Parroquias: Marín, San Xián (Marín) Marín, Santa María do Porto (Marín) Mogor, San Xurxo (Marín)

 • Novo arranxo e establecemento dos Reais Plantíos e Devesas, Provincia de Marina de Pontevedra nos seis pobos da xurisdición de Cotobade

  1.095/12

  Novo arranxo e establecemento dos Reais Plantíos e Devesas, Provincia de Marina de Pontevedra nos seis pobos da xurisdición de Cotobade. Parroquias: Corredoira, San Gregorio (Cotobade) Almofrei, San Lourenzo (Cotobade) augasantas, Santa María (Cotobade) Borela, San Martiño (Cotobade) Carballedo, San Miguel (Cotobade) Loureiro, Santiago (Cotobade) Rebordelo, San Martiño Sacos, San Xurxo (Cotobade) Sacos, Santa María (Cotobade) Valongo, Santo André (Cotobade) Viascón, Santiago (Cotobade) Tenorio, San Pedro (Cotobade)

 • Visita ás Reais devesas e piñeirais do Estado do Partido de Ponteareas

  39/10

  - Visita ás Reais devesas e piñeirais do Estado do Partido de Ponteareas: Parroquias: Angoares, Santa María de Areas, Arnoso, Baldomar - Covelo, Batalláns, Bugarín, Cristiñade, Cumiar, Fozara, Frades, Gargamala, Guláns, Meirol, Mondariz, Mouriscados, Nogueira, San Lourenzo e Santiago de Oliveira, Padróns, Paredes, Pías, Ponteareas, Portela, Prado, Queimadelos, Ribadetea, Riofrío, Sabaxáns, Toutón, Vilacova, Vilar, Xinzo.

 • Expediente sobre reclamación dos veciños de San Clemente de Cesar, do concello de Caldas, para que se reduzan as súas tres devesas denominadas Reboltiña, Raselas e Gándara, nunha soa (Raselas)

  40/46

  Expediente sobre reclamación dos veciños de San Clemente de Cesar, do concello de Caldas, para que se reduzan as súas tres devesas denominadas Reboltiña, Raselas e Gándara, nunha soa(Raselas) data: 1838, julio, 3.

 • Expedientes de remisión de testimonios de visitas e estados das devesas nacionais

  43/1

  Expedientes de remisión de testimonios de visitas e estados das devesas nacionais. Circular BOPPO 12-2- 1839. Dividido por partidos e concellos por orde alfabética. Partido de Pontevedra (ver tamén unidad de instalación 1088/6) Concello de Bueu Bueu, San Martiño (Bueu) Cela, Santa María (Bueu) Beluso, Santa María (Bueu) Hío, Santo André (Cangas) Aldán, San Cibrán (Cangas) Concello de Cangas Darbo, Santa María (Cangas) Coiro, San Salvador (Cangas) Concello de Meira Domaio, San Pedro (Moaña) Moaña, San Martiño (Moaña) Meira, Santa Eulalia (Moaña) Tirán, San Xoán (Moaña) Concello de Verducido Cerponzóns, San Vicente (Pontevedra) Verducido, San Martiño (Pontevedra) Xeve, Santa María (Pontevedra) Xeve, Santo André (Pontevedra) Concello de Verducido Verducido, San Martiño (Pontevedra) Xeve, Santa María (Pontevedra) Xeve, Santo André (Pontevedra) Concello de Pontevedra Tomeza, San Pedro (Pontevedra) Marcón, San Miguel (Pontevedra) Mourente, Santa María (Pontevedra) Bora, Santa María (Pontevedra) Campañó, San Pedro (Pontevedra) Lourizán, Santo André (Pontevedra) Salcedo, San Martiño (Pontevedra) Lérez, San Salvador (Pontevedra) Alba, Santa María (Pontevedra) Concello de Poio e Combarro Poio, San Salvador (Poio) Poio, San Xoán (Poio) Samieira, Santa María (Poio) Concello de Vilaboa Vilaboa, San Martiño (Vilaboa) Cobres, Santo Adrán (Vilaboa) Cobres, Santa Cristina (Vilaboa) Figueirido, Santo André (Vilaboa) Bértola, Santa Comba (Vilaboa) Partido de Redondela (ver tamén unidad de instalación 1088/9) Concello de Mos Cela, San Pedro (Mos) Guizán, Santa María (Mos) Louredo, San Salvador (Mos) Sanguiñeda, Santa María (Mos) Tameiga, San Martiño (Mos) Mos, Santa Eulalia (Mos) Concello de Borbén Borbén, Santiago (Pazos de Borbén) Pazos, Santa María (Pazos de Borbén) Moscoso, San Paio (Pazos de Borbén) Amoedo, San Sadurniño (Redondela) Cepeda, S. Pedro (Pazos de Borbén) Nespereira, San Martiño (Pazos de Borbén) Concello de Redondela Vilar de Infesta, San Martiño (Redondela) Redondela, Santiago (Redondela) Cedeira, Santo André (Redondela) Chapela, San Fausto (Redondela) Negros, Santo Estevo (Redondela) Trasmañó, San Vicente (Redondela) Saxamonde, San Román (Redondela) Quintela, San Mamede (Redondela) Reboreda, Santa María (Redondela) Redondela, Santiago(Redondela). En el documento, Inclue Agrelo, dehesa de los vecino da villa de Redondela, e la antigua parroquia de Vilavella Viso, Santa María (Redondela) Cabeiro, San Xoán (Redondela) Concello de Soutomaior Calvos, Santo Andrián (Fornelos de Montes) Arcade, Santiago (Soutomaior) Traspielas, Santa María (Fornelos de Montes) Fornelos de Montes, San Lourenzo (Fornelos de Montes) Estacas, Santa María (Fornelos de Montes) Cesantes, San Pedro (Redondela) Partido de Tabeirós (ver tamén unidad de instalación 1088/10) Concello de Forcarei Todos montes particulares Concello de Cerdedo Todos montes particulares Concello de Cereixo Agar, Santa María (A Estrada) Aguións, Santa María (A Estrada) Ancorados, San Pedro (A Estrada) Ancorados, Santo Tomé (A Estrada) Arca, San Miguel (A Estrada) Arnois, San Xiao (A Estrada) Baloira, San Salvador (A Estrada) Vea, San Xurxo (A Estrada) Vea, San Xián (A Estrada) Vea, Santo André (A Estrada) Vea, San Cristina (A Estrada) Barcala, San Miguel (A Estrada) Barcala, Santa Mariña (A Estrada) Cora, San Miguel (A Estrada) Castro, Santa Baia (Cerdedo) Codeseda, San Xurxo (A Estrada) Cereixo, San Xurxo (A Estrada) Callobre, San Martiño (A Estrada) Couso, Santa María (A Estrada) Curantes, San Miguel (A Estrada) Figueiroa, San Martiño (Cerdedo) Frades, Santa María (A Estrada) Guimarei, San Xiao (A Estrada) Moreira, San Miguel (A Estrada) Matalobos, Santa Baia (A Estrada) Loimil, Santa María (A Estrada) Lamas, San Breixo (A Estrada) Lagartóns, Santo Estevo (A Estrada) Olives, Santa María (A Estrada) Nigoi, Santa María (A Estrada) Parada, San Pedro (A Estrada) Pardemarín, Santa Baia (A Estrada) Sabucedo, San Lourenzo (A Estrada) Rubín, Santa María (A Estrada) Remesar, San Cristovo (A Estrada) Ribela, Santa Mariña (A Estrada) Ribeira, Santa Mariña (A Estrada) Oca, Santo Estevo (A Estrada) Partido de Tui (ver tamén unidad de instalación 1088/11) Concello da Guarda * A freguesía de Santa Mariña do Rosal atópase dividida en Rosal, Santa Mariña (O Rosal). Dividida en cuatro juradías: Ferreiros, Fornelos, Novás e Marzán. Cividáns, Cimadevila e Cruzada eran juradías da villa da Guarda, hoxe en San Lourenzo de Salcidos e Santa María da Guarda. Tabagón, San Miguel (O Rosal) Eiras, San Bartolomeu (O Rosal) Camposancos, Santa Isabel (A Guarda) Salcidos, San Lourenzo (A Guarda) Concello de Oia Burgueira, San Pedro (Oia) Loureza, San Mamede (Oia) Concello do Porriño Porriño, Santa María (O Porriño) Atios, Santa Eulalia (O Porriño) Budiño, San Salvador (O Porriño) Pontellas, Santiago (O Porriño) Mosende, San Xurxo (O Porriño) Torneiros, San Salvador (O Porriño) Chenlo, San Xoán (O Porriño) Concello de Salceda Salceda, Santa María (Salceda de Caselas) Picoña, San Martiño (Salceda de Caselas) Salceda, San Xurxo (Salceda de Caselas) Parderrubias, San Tomé (Salceda de Caselas) Soutelo, San Vicente (Salceda de Caselas) Entenza, San Xusto e Pastor (Salceda de Caselas) Concello de Tomiño Tebra, Santa María (Tomiño) Piñeiro, San Salvador (Tomiño) Sobrada, San Salvador (Tomiño) Amorín, San Xoán (Tomiño) Forcadela, San Pedro (Tomiño) Goián, San Cristovo (Tomiño) Estás, Santiago (Tomiño) Currás, San Martiño (Tomiño) Tomiño, Santa María (Tomiño) Carregal, San Miguel de Carregal. Antigua parroquia desaparecida hai lugar de San Xoán de Amorín Concello de Tui Couso, San Cristovo (Gondomar) Areas, Santa Mariña (Tui) Pexegueiro, San Miguel (Tui) Malvas, Santiago (Tui) Ribadelouro, Santa Comba (Tui) Paramos, San Xoán (Tui) Guillarei, San Mamede (Tui) Baldráns, Santiago (Tui) Caldelas de Tui, San Martiño (Tui) Rebordáns, San Bartolomeu (Tui) Randufe, Santa María da Guía (Tui) Tui, O Sagrario (Tui) Partido de Vigo Concello de Baiona Baiona, Santa María (Baiona) Baiona, Santa María de Fóra (Baiona) Baredo, Santa María (Baiona) Ramallosa, Santa Cristina (Baiona) Belesar, San Lourenzo (Baiona) Concello de Bouzas Coia, San Martiño (Vigo) Alcabre, Santa Baia (Vigo) Navia, San Paio (Vigo) Comesaña, Santo André (Vigo) Matamá, San Pedro (Vigo) Coruxo, San Salvador (Vigo) Oia, San Miguel (Vigo) Saiáns, San Xurxo (Vigo) Concello de Gondomar Vincios, Santa Mariña (Gondomar) Peitieiros, San Miguel (Gondomar) Chaín, Santa María (Gondomar) Vilaza, Santa María (Gondomar) Gondomar, San Bieito (Gondomar) Donas, Santa Baia (Gondomar) Borreiros, San Martiño (Gondomar) Mañufe, San Vicente (Gondomar) Morgadáns, Santiago (Gondomar) Concello de Lavadores Zamáns, San Mamede (Vigo) Lavadores, Santa Cristina (Vigo) Cabral, Santa Mariña (Vigo) Bembrive, Santiago (Vigo) Candeán, San Cristovo (Vigo) Beade, Santo Estevo (Vigo) Valadares, Santo André (Vigo) Concello de Nigrán Panxón, San Xoán (Nigrán) Priegue, San Mamede (Nigrán) Parada, Santiago (Nigrán) Ramallosa, San Pedro (Nigrán) Camos, Santa Baia (Nigrán) Nigrán, San Fiz (Nigrán) Concello de Vigo Teis, San Salvador (Vigo) Sárdoma, San Pedro (Vigo) Cabral, Santa Mariña (Vigo) Castrelos, Santa María (Vigo) Vigo, Santiago (Vigo)

 • Comunicación do Goberno Civil sobre as follas de visitas das Devesas Nacionais do distrito de Carbia

  44/8

  - Comunicación do Goberno Civil sobre as follas de visitas das Devesas Nacionais do distrito de Carbia.

 • Expedientes de visitas ás devesas nacionais dos concellos de Baiona, Cangas, Meira e Pazos de Borbén

  45/6

  Visitas ás devesas nacionais dos concellos de Baiona (mal estado), Cangas, Meira, Pazos de Borbén (mal estado).

 • Comunicación do Xefe Político ao Goberno notificando a formación das estatísticas das devesas nacionais da provincia (1845)

  50/11

  Comunicación do Xefe Político ao Goberno notificanco a formación das estatísticas das devesas nacionais da provincia.