ATOPO
Rexistros actuais: 1.350.753
Obxectos dixitais dispoñibles: 500.006

Deputación de Pontevedra, A

Deputación de Pontevedra, A
Diputación Provincial de Pontevedra, 1986
ISBN: 84-505-3674-X
522 p.
Il. col.; 30 x 24 cm
ESGOTADO

Cando se creou o Servizo de Publicacións, o seu primeiro cometido foi sintetizar a historia da Deputación dende a súa constitución en 1836, analizar cento cincuenta anos de marco legal, estudar o medio físico no que se desenvolve, o marco político, os seus medios económicos, patrimoniais e as accións desenvolvidas (actividades agrícolas e gandeiras, vías de comunicación, cooperación provincial, institucións benéficas, sanitarias, educativas e culturais). Traballo de investigación amplo –máis de 500 páxinas–, abundante en datos e cunha luxosa presentación. As fontes de información foron os documentos existentes no Arquivo da Institución provincial.