ATOPO
Rexistros actuais: 1.341.126
Obxectos dixitais dispoñibles: 491.257

ARQUIVO DA CÁRCERE DO PARTIDO DE TUI

Identificación

Arquivo da cárcere do Partido de Tui
Fondo depositado no arquivo municipal de Tui
Responsable: Persoal arquivo municipal de Tui

Datos básicos

Nº unidades de instalación: 41
Nº rexistros inventario descritivo (base de datos): 196
Nº rexistros inventario somero: 48

Actuacións Servicio Técnico Patrimonio Documental

Organización inicial e informatización: 2006

Mapa