ATOPO
Rexistros actuais: 1.341.126
Obxectos dixitais dispoñibles: 491.257

ARQUIVO DA MANCOMUNIDADE DO SALNÉS

Identificación

Arquivo da Mancomunidade do Salnés
Rúa Nova, 4 36630 Cambados
986 521 115 - Fax: 986 526 092
www.osalnes.com
info@osalnes.com
Responsable: Persoal Mancomunidade.

Datos básicos

Nº unidades de instalación: 453
Nº rexistros inventario descritivo (base de datos): 1.218
Nº rexistros inventario somero: 501
Nº rexistros cadro de clasificación: 57

Actuacións Servizo Técnico Patrimonio Documental

Organización inicial: 2004
Actualización: 2006
Informatización instrumentos descrición: 2004

Mapa