ATOPO
Rexistros actuais: 1.343.480
Obxectos dixitais dispoñibles: 494.904

ARQUIVO DO CENTRO DE DESENVOLVEMENTO LOCAL DE MOS

Identificación

Arquivo do Centro de Desenvolvemento Local de Mos
Carretera de Peinador, 41. Tameiga - Puxeiros- Mos 36416
986 487 786 - Fax: 986 486 612
Responsable: Funcionarios municipais

Datos básicos

Nº unidades de instalación: 658
Nº rexistros inventario descriptivo (base de datos): 1664
Nº rexistros inventario somero: 686
Nº rexistros cadro de clasificación: 58

Actuacións Servizo Técnico Patrimonio Documental

Organización inicial: 2012
Reincorporacións documentais: 2012
Informatización instrumentos descrición: 2012

Mapa