ATOPO
Rexistros actuais: 1.286.850
Obxectos dixitais dispoñibles: 505.638

ARQUIVO UNIVERSITARIO DE VIGO

Identificación

Biblioteca Central. Campus As Lagoas, Marcosende

36310 Vigo

Teléfono: 986 814 074

Correo electrónico: xarquiv@uvigo.es

URL: https://uvigo.gal/es/universidad/biblioteca/archivo-universitario

Datos básicos

O Arquivo Xeral presta os seus servizos desde a Biblioteca Central do Campus de Vigo. Conta con depósitos documentais no Edificio Fundición do Campus de Vigo e nas bibliotecas centrais do Campus de Ourense e de Pontevedra.

O Fondo Documental da Universidade de Vigo está constituído pola documentación xerada e recibida polo citado organismo no exercicio das súas funcións, desde 1990.

Outros fondos documentais custodiados correspóndense coas institucións antecedentes da universidade:

  • Fondo Comercio (1920-1990)
  • Fondo Peritos Industriais (1901-1990)
  • Fondo Maxisterio Ourense (1888-1990)
  • Fondo Maxisterio Pontevedra (1866-1990)
  • Fondo Colexios Universitarios (1972-1990)

Custódianse ademais algúns fondos privados relacionados coa actividade investigadora do profesorado da Universidade:

  • Fondo Simeón García (1919-1951)
  • Fondo Sociedade Electra Popular de Vigo e Redondela (1908-1919)
Servizos ofrecidos ás unidades administrativas

Coordinación e asesoramento técnico

Transferencia de documentos

Préstamo e consulta de documentos

Consulta externa

Este arquivo proporciónalle á cidadanía o acceso aos documentos que custodia e á información que estes conteñen, nos termos que establece a lexislación vixente e coas restricións que nela se contemplan.

Horario de atención ao público

De luns a venres de 9:00 a 14:30 horas

Mapa