ATOPO
Rexistros actuais: 1.341.279
Obxectos dixitais dispoñibles: 491.257

ARQUIVO XULGADO DE PAZ DE POIO

Localización

Praza do Convento, 1. 36994 Poio
986 771 050 - Fax: 986 771 277

Cargos e persoal

Xuíz de Paz: Luis Antonio González Martínez
Secretario: María del Pilar Pereiro Varela
Corpo xestión: Trinidad Durán Garrido
Corpo auxiliar: María Dolores Domínguez Gómez

Local

Situación: Casa do concello. Planta baixa. Acceso propio
Superficie total do Xulgado: 40 m2
Superficie local arquivo: 5 m2
Metros lineais estantes: 47 metros

Proceso de Organización

Data: 2002

Servicio Técnico do Patrimonio Documental:
Miguel Pereira Figueroa
José Luis Castro Carpintero
Lourdes Pérez-Santamarina Feijóo

Traballos de organización:
José Mario Gómez Penide
Manuel Pena Pájaro

Incorporacións documentais

Mapa
  METROS LINEAIS NÚMERO TOTAL DATAS EXTREMAS
LIBROS DE REXISTRO
Libros de rexistro de nacementos 4 100 1871-2002
Libros de rexistro de matrimonios 2 86 1870-2002
Libros de rexistro de defuncións 2 90 1871-2002
Libros de rexistro de cidadanía   1 1923-1959
UNIDADES DE INSTALACIÓN
Rexistro civil 11 86 1870-2002
Xulgado 20 146 1847-2002
TOTAL 31 252