ATOPO
Rexistros actuais: 1.302.454
Obxectos dixitais dispoñibles: 495.016

FONDOS INSTITUCIONAIS

Gran parte do fondo de imaxe en movemento co que contamos está formado por gravacións institucionais. Desde mediados dos anos 80 rexistráronse gravacións de moitos dos actos organizados pola Deputación (reunións, actos de presentacións, conferencias, inauguracións, xornadas…), principalmente en soportes videográficos, inicialmente en formato Betacam e logo xa en VHS.

Moitas destas gravacións foron realizadas polo propio Servizo de Patrimonio Documental e Bibliográfico.

A maior parte destes traballos están dixitalizados, aínda que a revisión da totalidade dos fondos está pendente de rematar.

  • Recepción oficial na Deputación a Raúl Alfonsín, Presidente da Arxentina (04/06/1988)

  • Inauguración da Semana Verde de Silleda (1989)

  • Curso de interpretación musical no Castelo de Soutomaior (1989)

  • Conferencia de Camilo José Cela en Pontevedra, no acto de entrega do Premio Otero Pedraio (26/02/1990)

  • Entrega de recoñcementos a gandeiros do Deza (1985)

  • Signatura dun convenio entre a Deputación e o Insalud (22/12/1988)