ATOPO
Rexistros actuais: 1.326.313
Obxectos dixitais dispoñibles: 492.826

ARQUIVO DA ENTIDADE LOCAL MENOR DE PAZOS DE REIS

Identificación

Entidade Local Menor de Pazos de Reis
O Anxo, s/n. Pazos de Reis. 36715 Tui
Presidente: Presidente: Enrique Pérez Martínez
Secretario: Alejo Órdoñez Méndez

Datos básicos

Nº unidades de instalación: 138
Datas extremas da documentación: 1926-2004

Actuacións Servicio Técnico Patrimonio Documental

Organización inicial: 1996
Reincorporacións documentais: 2005

Mapa