ATOPO
Rexistros actuais: 1.302.454
Obxectos dixitais dispoñibles: 495.016

ARQUIVO DA MANCOMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO BAIXO MIÑO

Identificación

Arquivo da Mancomunidade Intermunicipal do Baixo Miño
Concello de Tomiño

Datos básicos

Nº unidades de instalación: 50
Nº rexistros inventario descritivo (base de datos): 330
Nº rexistros inventario somero: 341
Nº rexistros cadro de clasificación: 50

Actuacións Servizo Técnico Patrimonio Documental

Organización: 2009, 2012
Informatización instrumentos descrición: 2009

Mapa