ATOPO
Rexistros actuais: 1.333.566
Obxectos dixitais dispoñibles: 490.494

ARQUIVO MUNICIPAL DE BUEU

Identificación

Arquivo municipal de Bueu
Igrexario de Cela,1
986 323 539
Concello de Bueu
Rúa Eduardo Vincenti, 8. 36930 Bueu
Tfno: 986 320 252 - Fax: 986 322 099
Responsable: Belarmino Barreiro Rosales

Datos básicos

Nº unidades de instalación: 5.628
Nº rexistros inventario descritivo (base de datos): 70.064

Actuacións Servizo Técnico Patrimonio Documental

Organización inicial: 1984-1985
Reincorporacións documentais: 2004,2005,2015
Reorganización (novo cadro): 2003
Informatización instrumentos descrición: 2004
Implantación do cadro de clasificación funcional: 2023

Mapa

A casa do concello de Bueu é un edificio de pedra, con baixo, planta e baixo cuberta, en cuxa fachada resalta o bloque central arcado e balconado. Foi construído nos primeiros anos do século XX, co que rematou un proceso iniciado coa poxa dos terreos en 1881, e sufriu varias reformas ao longo da súa vida, entre elas o engadido exterior da estrutura que soporta un elevador.

Na fase inicial de organización o arquivo ocupaba o amplo baixo cuberta da casa do concello, con case 200 m2; estaba formado por varias salas comunicadas entre si, cunha estrutura de madeira na parte central e formigón nos laterais.

Debido á falta de espazo e á decisión política, o patrimonio documental trasladouse a un baixo en aluguer situado na parte alta da vila, onde permaneceu durante varios anos ata que se trasladou ao seu emprazamento actual, cando se instalou na primeira planta da Biblioteca Pública Municipal de Cela, en pleno proceso de reorganización e informatización.

O local do arquivo de Bueu ten dúas salas para depósito, tratamento e consulta documental, ademais dun pequeno despacho para a ou o arquiveiro. Unha das salas serve unicamente como depósito, cun estante metálico distribuído por toda ela. A segunda sala, ademais de gardar documentación, serve de zona de consulta e de traballo.

Todo o arquivo dispón de instalacións axeitadas, debidamente equipadas e acondicionadas, con ventilación e iluminación regulable, deshumidificador e preto de 400 m de estantes, suficientes na actualidade para o fondo documental custodiado.

Plano Arquivo municipal de Bueu