ATOPO
Rexistros actuais: 1.334.728
Obxectos dixitais dispoñibles: 490.461

ARQUIVO XULGADO DE PAZ DE A CAÑIZA

Localización

Rúa Progreso, 5. 36880 A Cañiza
986 651 004 - Fax: 986 651 190

Cargos e persoal

Xuíz de Paz (titular): María Belén Gallego Romero
Xuíz de Paz (substituto): Jesús Santamaría Rodríguez
Secretario: Manuel Rodríguez Zarraguiños
Corpo auxiliar: José Antonio González Alberte

Local

Situación: local propio
Superficie total do Xulgado: 150 m2
Superficie local arquivo: 30 m2
Metros lineais estantes: 50 metros

Proceso de Organización

Data: 2002

Servicio Técnico do Patrimonio Documental:
Miguel Pereira Figueroa
José Luis Castro Carpintero
Lourdes Pérez-Santamarina Feijóo

Traballos de organización:
Álvaro Rodríguez Cid
Eva González Rodríguez
María Herminia Martínez Pereira

Incorporacións documentais

Mapa
  METROS LINEAIS NÚMERO TOTAL DATAS EXTREMAS
LIBROS DE REXISTRO
Libros de rexistro de nacementos 4 81 1871-2001
Libros de rexistro de matrimonios 2 35 1875-1997
Libros de rexistro de defuncións 2,5 57 1871-1995
Libros de rexistro de cidadanía      
UNIDADES DE INSTALACIÓN
Rexistro civil 7 56 1870-2001
Xulgado 29,5 239 1868-2000
TOTAL 36,5 295