ATOPO
Rexistros actuais: 1.345.116
Obxectos dixitais dispoñibles: 494.904

ARQUIVO XULGADO DE PAZ DE SILLEDA

Localización

Rúa Xeneral Franco, 55. 36540 Silleda
986 580 019 - Fax: 986 581 021

Cargos e persoal

Xuíz de Paz: Jesús Martín Hernández
Secretario: María del Carmen Vázquez Sangil
Corpo xestión: María José Gómez Baleiro
Corpo auxiliar: Begoña Célix Fernández

Local

Situación: Casa do concello. Planta baixa. Ala esquerda
Superficie total do Xulgado: 120 m2 e baixo cuberta: 10 m2
Superficie local arquivo: propio local
Metros lineais estantes: 42 metros

Proceso de Organización

Data: 2002

Servicio Técnico do Patrimonio Documental:
Miguel Pereira Figueroa
José Luis Castro Carpintero
Lourdes Pérez-Santamarina Feijóo

Traballos de organización:
Victoria Hortas Porto
Iria Jauregui Carrasco

Incorporacións documentais

Mapa
  METROS LINEAIS NÚMERO TOTAL DATAS EXTREMAS
LIBROS DE REXISTRO
Libros de rexistro de nacementos 6 94 1871-2002
Libros de rexistro de matrimonios 2 36 1871-2002
Libros de rexistro de defuncións 4,5 62 1871-2002
Libros de rexistro de cidadanía   1 1928-1954
UNIDADES DE INSTALACIÓN
Rexistro civil 16 132 1871-2002
Xulgado 18 140 1874-2002
TOTAL 34 272