ATOPO
Rexistros actuais: 1.302.454
Obxectos dixitais dispoñibles: 495.016

FONDO ADP - HOSPICIO - FOGAR PROVINCIAL

Fondo gráfico de indudable valor histórico e social, que reflicte o funcionamento do antigo Fogar Provincial, institución dependente da Deputación, dende 1953 a 1976, data en que se crea a Cidade Infantil Príncipe Felipe.

Logo de diferentes traslados de documentación o noso Arquivo, en 2019 completouse a transferencia específica de preto de 100 unidades (albumes fotográficos, caixas, arquivadores) contendo máis de 3000 fotografías, que aínda se atopan en proceso de catalogación e dixitalización.

Coro Virxe Peregrina do Fogar provincial , ca. 1972
Coro Virxe Peregrina do Fogar provincial , ca. 1972
Primeiras Comunións, 1972
Primeiras Comunións, 1972
Festival fin de curso no pavillón dos deportes de Pontevedra, 1973
Festival fin de curso no pavillón dos deportes de Pontevedra, 1973
Competicións deportivas no Fogar provincial, ca. 1973
Competicións deportivas no Fogar provincial, ca. 1973
Campamento de verán na Lanzada, 1975
Campamento de verán na Lanzada, 1975
Excursión de alumnos do Fogar, 1973
Excursión de alumnos do Fogar, 1973
Excursión de alumnos do Fogar a Coruña e Ferrol, sd
Excursión de alumnos do Fogar a Coruña e Ferrol, sd
Viaxe dos alumnos do Fogar ó Festival dos Pirineos, 1971
Viaxe dos alumnos do Fogar ó Festival dos Pirineos, 1971
Viaxe dos alumnos do Fogar ó Festival dos Pirineos, 1971
Viaxe dos alumnos do Fogar ó Festival dos Pirineos, 1971
Exhibición de ximnasia no Fogar provincial, ca. 1963
Exhibición de ximnasia no Fogar provincial, ca. 1963
Coro Virxe Peregrina do Fogar provincial , ca. 1972
Primeiras Comunións, 1972
Festival fin de curso no pavillón dos deportes de Pontevedra, 1973
Competicións deportivas no Fogar provincial, ca. 1973
Campamento de verán na Lanzada, 1975
Excursión de alumnos do Fogar, 1973
Excursión de alumnos do Fogar a Coruña e Ferrol, sd
Viaxe dos alumnos do Fogar ó Festival dos Pirineos, 1971
Viaxe dos alumnos do Fogar ó Festival dos Pirineos, 1971
Exhibición de ximnasia no Fogar provincial, ca. 1963