ATOPO
Rexistros actuais: 1.334.728
Obxectos dixitais dispoñibles: 490.461

FONDO ARQUIVO DA DEPUTACIÓN - XUNTA DE AXUDA A MUNICIPIOS

A Xunta de Axuda a Municipios funcionou entre 1945 e 1965. Estaba presidida polo gobernador civil e tiña representación doutros moitos organismos (Deputación, Movemento Nacional, Delegación de Facenda, ministerios etc.), o que posibilitaba a realización de obras e proxectos por todos os concellos da provincia. O seu labor continuouno o Servizo de Cooperación da Deputación.

A colección, con preto de 2.500 fotografías, todas elas en branco e negro e dixitalizadas, permite coñecer a evolución técnica de instalacións e infraestruturas, pero, especialmente, serve como testemuña do paso do tempo e do cambio nos usos sociais, económicos e culturais das xentes.

Mercado municipal de Redondela, en obras, ca. 1954
Mercado municipal de Redondela, en obras, ca. 1954
Obras nunha ponte en Sandián, O Rosal, 1950
Obras nunha ponte en Sandián, O Rosal, 1950
Actos de inauguración dun rego no Rosal, 1950
Actos de inauguración dun rego no Rosal, 1950
Casas acaroadas en Portonovo, 1953-54
Casas acaroadas en Portonovo, 1953-54
Centro rural de hixiene e casa do médico en Cerdedo, 1953-1954
Centro rural de hixiene e casa do médico en Cerdedo, 1953-1954
Atletas nas instalacións das Travesas, Vigo, 1963
Atletas nas instalacións das Travesas, Vigo, 1963
Caseta de electrificación en Campañó, Pontevedra, 1952
Caseta de electrificación en Campañó, Pontevedra, 1952
Condución de auga en Forcadela, Tomiño, 1953-54
Condución de auga en Forcadela, Tomiño, 1953-54
Fonte en Camposancos, A Guarda, 1952-53
Fonte en Camposancos, A Guarda, 1952-53
Obras na Aduana de Tui, 1959
Obras na Aduana de Tui, 1959
Mercado municipal de Redondela, en obras, ca. 1954
Obras nunha ponte en Sandián, O Rosal, 1950
Actos de inauguración dun rego no Rosal, 1950
Casas acaroadas en Portonovo, 1953-54
Centro rural de hixiene e casa do médico en Cerdedo, 1953-1954
Atletas nas instalacións das Travesas, Vigo, 1963
Caseta de electrificación en Campañó, Pontevedra, 1952
Condución de auga en Forcadela, Tomiño, 1953-54
Fonte en Camposancos, A Guarda, 1952-53
Obras na Aduana de Tui, 1959