ATOPO
Rexistros actuais: 1.333.566
Obxectos dixitais dispoñibles: 490.494

MARQUESES DE LEIS

Área de identificación

 • Código(s) de referencia ES.GA.36038.ADPO.21.

 • Título MARQUESES DE LEIS

 • Data(s) 1502-2009 (Creación)

 • Volume e soporte 9 unidades de instalación con 279 agrupacións documentais en soporte papel na súa totalidade.

Área de contexto

 • Nome do produtor Marqueses de Leis(S.XVI-S.XX) Documentación dunha das familias máis destacadas de Pontevedra, propietaria do desaparecido Pazo de Campolongo, así como doutras edificacións significativas da cidade.

 • Institución arquivística Arquivo Deputación de Pontevedra

 • Historia arquivística En 2009, Guillermo Oya Iglesias, membro da familia depositou esta documentación no Arquivo da Deputación, coa previsión se seguir aportando outros documentos que puideran aparecer nun futuro. A súa organización, baixo a dirección técnica de Miguel Pereira Figueroa, correspondeu aos técnicos do Arquivo María Eugenia Valenzuela Senn e Elena Aguete Landín. Finalmente foi dixitalizada esta documentación dentro do porxecto eDepo. "Dixitalización de fontes documentais, gráficas, sonoras e audiovisuais da Deputación de Pontevedra e os concellos da provincia

 • Forma do ingreso Depósito.

Área de contido e estrutura

 • Alcance e contido Contén información interesante para o coñecemento da historia económica, transmisión de propiedades e administración do patrimonio no ámbito local de Pontevedra maiormente, con referencias a outros lugares da provincia nos que a familia posuía propiedades e cobraba rendas.

 • Valoración, selección e eliminación Non se levou a cabo ningún tipo de expurgo ou selección debido ao seu carácter testimonial e informativo.

 • Novos ingresos Puidéranse dar novos ingresos de atoparse novos documentos.

 • Organizació

  O cadro de clasificación de esta colección documental recolle cinco series:
  
  1.- Documentos xenealóxicos e heráldicos (1513-1981).
  2.- Documentos de carácter patrimonial (1517-2005).
  3.- Documentos de carácter señorial (1608-1939).
  4.- Documentos de carácter xurídico (1502-1836).
  5.- Documentos da oficina da Casa e Arquivo (1712-2009).

Área de condicións de acceso e utilización

 • Condicións que rexen o acceso O acceso é libre, coas restricións impostas na lexislación estatal e autonómica, é dicir, os documentos que conteñen datos persoais ou que afecten á intimidade das persoas.

 • Condicións de reprodución A reprodución está limitada polas condicións de conservación.

 • CaracterÍsticas fÍsicas e requirimentos técnicos Estado de conservación da documentación: Bo.

 • Instrumentos de descrición Base de datos en ATOM con 279 rexistros.

Área de documentación

 • Existencia e localización de orixinais Toda a documentación conservada é orixinal.

 • Existencia e localización de copias Documentación dixitalizada na súa totalidade con 7.619 imaxes.

 • Unidades de descrición relacionadas No Arquivo Histórico Provincial de Ourense consérvanse 123 caixas e 39 libros con documentación da mesma familia.

Área de notas

 • Nota

Puntos de acceso

 • Puntos de acceso de topónimos

 • Nome dos puntos de acceso Marqueses de Leis (Tema) (Creador)

Área de control da descrición