ATOPO
Rexistros actuais: 1.285.497
Obxectos dixitais dispoñibles: 428.455

Fondos

ARQUIVO DO XULGADO DE PAZ DE MORAÑA

Área de identificación

 • Código(s) de referencia ES.GA.36032.AXP.MOR.

 • Título ARQUIVO DO XULGADO DE PAZ DE MORAÑA

 • Data(s) 1870-2011 (Creación) 1870-00-00 - 2011-00-00 (Produción)

 • Volume e soporte 151 libros do rexistro civil e 86 unidades de instalación en soporte papel na súa totalidade, descritos en 643 rexistros

Área de contexto

 • Nome do produtor Xulgado de paz de Moraña(1870-) Créase o xulgado de paz e o rexistro civil de Moraña no ano 1870, con independencia dos órganos políticos locais que viñan desempeñando estas funcións, integrado na superior estrutura do partido xudicial de Caldas de Reis ata a súa supresión en 1965, pasando a integrarse no de Pontevedra e logo en 1983 no de Vilagarcía de Arousa. No ano 1988 coa reposición do partido xudicial de Caldas de Reis volve a integrarse neste. Ten un funcionamento continuado ata a actualidade con categoría de xulgado municipal ou xulgado de paz, quedando con categoría de xulgado comarcal dende o ano 1945 ata o 1953, comprendendo os xulgados de paz de Campo Lameiro e Cuntis.

 • Institución arquivística Arquivo xulgado de paz de Moraña

 • Historia arquivística O arquivo do xulgado sitúase na mesma edificación do arquivo municipal. Nela dispón dunha estantería para o depósito dos fondos documentais, cun total de 12 metros lineais. O proceso de organización dos fondos desenvolveuse no ano 2000, baixo a dirección do Servizo Técnico do Patrimonio Documental, por Manuela González Rei e Cristina Peleteiro Gallego. Posteriormente no ano 2005 e 2009 reincorporanse os fondos dos últimos anos, por Iria Chaves Moledo, Isabel Balchada Bermúdez, Alfonso Gómez Martín y María Lede Pérez. No ano 2012 incorporaron fondos Francisco Orge Ventín e Ollala Barreiro Molano.

 • Forma do ingreso Por transferencia directa ó arquivo no remate da súa tramitación administrativa e coincidindo co seu escaso uso administrativo.

Área de contido e estrutura

 • Alcance e contido A documentación conservada, a pesares de non ser moi abundante, recolle as actuacións do xulgado en materia civil, dende 1908, criminal dende 1908 e gobernativa dende 1905, ou de eleccións dende 1908. Está completa a serie dos libros do rexistro civil, tanto de nacementos como de matrimonios e defuncións.

 • Valoración, selección e eliminación A pesares da existencia de manuais e estudos de valoración e expurgo documental, tendo en conta a inexistencia dunha consistente argumentación técnica e legal, ademais da escaseza do fondo xa de por si conservado, a única eliminación levada a cabo foi a dos duplicados, fotocopias ou publicacións periódicas que acompañaban ós documentos e expedientes.

 • Novos ingresos Transferencias incorporadas polo Servicio Técnico do Patrimonio Documental.

 • Organización

  CADRO DE CLASIFICACIÓN
  
  1. REXISTRO CIVIL
  
  1.1. CORRESPONDENCIA 1900-1999 6
  1.2. NACEMENTOS 1871-2000 77
  1.3. MATRIMONIOS 1870-2007 40
  1.4. DEFUNCIÓNS 1871-2000 55
  
  1.5. EXPEDIENTES DE ADOPCIÓN E RECOÑECEMENTO DE FILLOS 1902-1998 2
  1.6. CONSELLO DE FAMILIA 1910-1997 2
  1.7. NACIONALIDADE 1989-2007 2
  
  2. XULGADO
  
  2.1. ADMINISTRACIÓN 1911-2007 11
  2.2. ASUNTOS CIVÍS 1908-2007 18
  2.3. ASUNTOS CRIMINAIS 1908-2007 12
  2.4. ASUNTOS GOBERNATIVOS 1905-1994 14
  2.5. ELECCIÓNS 1908-2008 8
  2.6. COMUNIDADES DE MONTES 1981-1989 1

Área de condicións de acceso e utilización

 • Condicións que rexen o acceso Documentación de caracter público, de consulta libre agás as limitacións legais derivadas das respectivas normativa vixentes.

 • Condicións de reprodución Reprodución libre a solicitude do interesado, coa excepción da protección documental e da salvagarda da súa integridade.

 • Características físicas e requirimentos técnicos En soporte papel na súa totalidade, cun bo estado de conservación. Aprécianse notables perdas documentais.

 • Instrumentos de descrición Guía e cadro de clasificación e inventario somero en papel, publicados e informatizados.

Área de documentación

 • Existencia e localización de orixinais Non se coñece a existencia de orixinais fora do arquivo do xulgado de paz.

 • Existencia e localización de copias Non se coñecen, agás naquela documentación derivada dun proceso de colaboración con outras administracións (eleccións, padróns de habitantes... )

 • Unidades de descrición relacionadas Pola realidade administrativa do eido local podería atoparse documentación moi directamente relacionada co xulgado de paz e as súas actividades en arquivos xudiciais de ámbito superior ou doutras administracións do seu contorno xeográfico, especialmente no Arquivo Municipal de Moraña, Arquivo da Deputación Provincial e no Arquivo Histórico Provincial.

Puntos de acceso

 • Puntos de acceso de materias XUSTIZA Xurisdición Xulgado Xulgado de paz

 • Puntos de acceso de topónimos España Galicia Pontevedra Moraña

 • Nome dos puntos de acceso Xulgado de paz de Moraña (Tema) (Creador)

Área de control da descrición

 • Identificador da institución DEPO00200013608