ATOPO
Rexistros actuais: 1.187.945
Obxectos dixitais dispoñibles: 427.197

SERVIZOS

Área de identificación

 • Código(s) de referencia ES.GA.36004.AMANC.MOR.3

 • Título SERVIZOS

 • Data(s) 1996-2012 (Creación)

 • Volume e soporte 8 unidades de instalación con 33 agrupacións documentais en soporte papel na súa totalidade

Área de contexto

Área de contido e estrutura

 • Alcance e contido Baixo a denominación de “servizos” reúnense as 1ª división de seccións cuxas series desenvolven actividades de carácter finalista. As catro primeiras 1ª división de seccións (Obras e Urbanismo, Servizos agropecuarios e industriais, Abastecementos e consumos e Transportes) recollen funcións e actividades relacionadas coa ordenación do territorio e a vida económica no mesmo. As seguintes están determinados pola obriga municipal de salvagardar a integridade física e moral dos seus veciños (Seguridade Cidadá, Sanidade, Beneficencia e Asistencia Social, Educación, Cultura e Deportes). Os tres últimos díxitos da sección “Servizos” son de colaboración coa Administración Central, dedicados ás funciones derivadas da obriga que teñen os concellos de colaborar nos procesos de recrutamento, nos procesos electorais ou nos de empadroamento. Un control imprescindible tanto para o desenvolvemento da actividade económica e política do Estado como para a súa defensa

 • Organización

  Esta sección, SERVIZOS, está organizada nas seguintes divisións de sección e series documentais:
  
  3.- SERVIZOS
  
  3.1.- OBRAS E URBANISMO.
  
  3.1.1.- PLANIFICACIÓN:
  
  3.1.1.1.- Expedientes de planificación
  
  3.1.2.- PLANS E PROXECTOS
  
  3.1.2.1.- Proxecto "Forest"
  3.1.2.2.- Proxecto "Qualitour"
  3.1.2.3.- Proxecto "Citania"
  3.1.2.4.- Proxecto "Hortomulier"
  3.1.2.5.- Proxecto "Tuyeco"
  3.1.2.6.- Proxecto "Formación interactiva intersectiva de práctica prelaboral y laboral de jóvenes discapacitados en integración"
  3.1.2.7.- Proxecto "Provolgapor"
  3.1.2.8.- Proxecta “Senda Verde”
  3.1.2.9.-Proxecto “Agenda 21”
  3.1.2.10.- Plan de Excelencia Turística
  3.1.2.11.- Proxecto LIFE
  3.1.2.12.- Fundación Biodiversidad
  3.1.2.13.- Outros plans e proxectos
  
  3.1.3.- OBRAS PROPIAS
  
  3.1.3.1.- Expedientes de subvencións
  3.1.3.2.- Apertura e pavimentación de rúas, camiños e prazas
  3.1.3.3.- Expedientes de obras de traída de augas
  3.1.3.4.- Expedientes de obras na rede de sumidoiros
  3.1.3.5.- Expedientes de obras en edificios propios
  
  3.1.4.- OBRAS PARTICULARES
  
  3.1.4.1.- Licenzas de obras a particulares
  
  3.2.- SERVIZOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIAIS
  
  3.2.1.- Expedientes de actividades agropecuarias
  3.2.2.- Expedientes de actividades industriais
  3.2.3.- Expedientes de fomento turístico
  
  3.3.- ABASTECEMENTOS E CONSUMOS
  
  3.3.1- Documentación de auga
  
  3.4.- TRANSPORTES
  
  3.4.1.- Expedientes de transportes e telecomunicacións
  
  3.5.- SEGURIDADE CIDADÁ
  
  3.5.1.- Multas e denuncias
  3.5.2.- Orde pública
  3.5.3.- Catástrofes. Protección Civil
  
  3.6.- SANIDADE
  
  3.6.1.- Expedientes de sanidade
  3.6.2.- Expedientes de sanidade animal
  3.6.3.- Expedientes de saneamento e medio ambiente
  3.6.4.- Correspondencia de sanidade
  
  3.7.- BENEFICENCIA E ASISTENCIA SOCIAL
  
  3.7.1.- Expedientes de asistencia social
  
  3.8.- EDUCACIÓN
  
  3.8.1.- Expedientes de educación
  
  3.9.- CULTURA
  
  3.9.1.- Expedientes de actividades culturais
  
  3.10.- DEPORTES
  
  3.10.1.- Expedientes de actividades deportivas

Puntos de acceso

Área de control da descrición

 • Identificador da institución DEPO00200049255