ATOPO
Rexistros actuais: 1.186.134
Obxectos dixitais dispoñibles: 427.506

Fondos

Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra

Área de identificación

 • Identificador ES.GA.36038. AHPPO

 • Forma(s) autorizada(s) do nome Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra

 • Forma(s) paralea(s) do nome Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra

Área de contacto

Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra

 • Enderezo Enderezo (rúa) Paseo de Colón, nº 4 Localidade Pontevedra Rexión Galicia-Pontevedra Nome do país Código postal 36002

Carmen Luisa Corgo Solleiro

 • Enderezo Enderezo (rúa) Paseo de Colón, nº 4 Localidade Pontevedra Rexión Galicia-Pontevedra Nome do país Código postal 36002

Área de descrición

Área de acceso

 • Horarios de apertura Inverno Luns a venres: 8:30 h a 20:30 h. Verán (21 de xuño ao 21 de setembro) Luns a venres: 8:30 h a 19:30 h.

 • Condicións e requisitos para o uso e o acceso O acceso á documentación é libre, coas restricións que impoñen a lexislación vixente e o estado de conservación dos documentos. O arquivo expide a Tarxeta Nacional de Investigador ou autorización temporal para a consulta. A sala de consulta dispón de 20 postos para investigadores.

 • Accesibilidade

Área de servizos

 • Servizos de axuda á investigación O arquivo conta cos servizos a seguir: Biblioteca Auxiliar Especializada en arquivística, fontes documentais, historia, esencialmente local e provincial, e Ciencias Auxiliares da Historia. Conta con máis de 3.000 monografías e 300 títulos de revistas. Reprografía: Pódense solicitar fotocopias, así como copias compulsadas e certificadas, suxeitas ás taxas e prezos públicos fixados pola Xunta de Galicia. Lectura de microfilmes: O AHPPO dispón de lectores-reproductores de micofilmes e microfichas.

 • Servizos de reprodución Reprografía: Pódense solicitar fotocopias, así como copias compulsadas e certificadas, suxeitas ás taxas e prezos públicos fixados pola Xunta de Galicia.

 • Espazos públicos