ATOPO
Rexistros actuais: 1.345.479
Obxectos dixitais dispoñibles: 494.904

ARQUIVO MUNICIPAL DE VIGO

Identificación

Arquivo municipal de Vigo

Praza do Rei, s/n, 36202 Vigo

Tel.: 986 81 01 00; extensións 1186, 1479 e 1480

Enderezo electrónico: ofi.arquivoxeral@vigo.org

Web: https://hoxe.vigo.org/movemonos/arquivo_municipal.php?lang=gal#/

Responsable: Diego Gómez-Aller Andrés

Datos básicos

Núm. de depósitos: 3

Capacidade: 5.700 metros lineais aproximadamente

Ocupado: 5.500 metros lineais aproximadamente

Libre: 200 metros lineais aproximadamente

Investigación

O Arquivo municipal de Vigo conta cunha sala de consulta na súa sede, localizada no segundo soto da casa do concello. A totalidade do Arquivo ocupa unha planta de 960 m², dos que 40 m² están dedicados á sala de consultas, 34 m² ás oficinas e o resto aos depósitos documentais.

Horario ao público

De luns a venres, das 9 ás 13:30 horas

Mapa

O desenvolvemento que acadou a cidade ao longo do século XX deixou a antiga casa consistorial, proxectada por José María Ortiz en 1859, diminuta para as necesidades da Corporación, polo que os servizos públicos están dispersos por diferentes locais da cidade. Desta forma, e dadas as perentorias necesidades de espazo, sería aprobado o anteproxecto da actual casa consistorial o 16 de xullo de 1971 e inaugurado o 26 de xullo 1976. A partir dese momento o Arquivo foi trasladado á súa actual localización, no segundo soto da casa do concello, e comezou un proceso de clasificación, ordenación e inventariación do que temos noticias a través das memoria elaboradas polas diferentes funcionarias e funcionarios que ocuparon a dirección do Arquivo.

Plano Arquivo municipal de Vigo