ATOPO
Rexistros actuais: 1.348.557
Obxectos dixitais dispoñibles: 499.479

ARQUIVO XULGADO DE PAZ DE CAMPO LAMEIRO

Localización

Praza da Provincia de Pontevedra, 1. 36110 Campo Lameiro
986 752 034 - Fax: 986 752 084

Cargos e persoal

Xuíz de Paz: Manuel Barros Barros
Secretario: María Jesús Leiro Pérez

Local

Situación: Casa do concello. Semisoto
Superficie total do Xulgado: 20 m2
Superficie local arquivo: oficina
Metros lineais estantes: 30 metros

Proceso de Organización

Data: 2002

Servicio Técnico do Patrimonio Documental:
Miguel Pereira Figueroa
José Luis Castro Carpintero
Lourdes Pérez-Santamarina Feijóo

Traballos de organización:
Manuel Pena Pájaro
José Mario Gómez Penide

Incorporacións documentais

Mapa
  METROS LINEAIS NÚMERO TOTAL DATAS EXTREMAS
LIBROS DE REXISTRO
Libros de rexistro de nacementos 2,5 49 1841-2002
Libros de rexistro de matrimonios 0,5 7 1841-2002
Libros de rexistro de defuncións 2 32 1844-2002
Libros de rexistro de cidadanía      
UNIDADES DE INSTALACIÓN
Rexistro civil 4 32 1841-2002
Xulgado 9 73 1865-2001
TOTAL 13 105