ATOPO
Rexistros actuais: 1.338.417
Obxectos dixitais dispoñibles: 490.607

ARQUIVO MUNICIPAL DE BAIONA

Identificación

Arquivo municipal de Baiona
Rúa Lorenzo Carrera, 17. 36300 Baiona
986 385 050 - Fax: 986 357 474
Responsable: Delia Pérez Garbín

Datos básicos

Nº unidades de instalación: 5.690
Nº rexistros inventario descritivo (base de datos): 39.211

Actuacións Servizo Técnico Patrimonio Documental

Organización inicial: 1981-1982
Reincorporacións documentais: 1994,2002,2005,2012-2013,2016
Reorganización (novo cadro): 2002
Informatización instrumentos descrición: 2002
Implantación do cadro de clasificación funcional: 2024

Mapa

A casa do concello de Baiona atópase na Casa de Correa, unha construción en pedra, de sólidos muros, distribuída en baixo e planta, e prolongada lateralmente cunha terraza ameada. O edificio, que se cre que foi construído en 1759, foi adquirido para convertelo na sede do Concello en 1942. Recentemente restaurado, habilitouse o baixo cuberta e creouse unha praza na súa fronte.

O local que ocupa o arquivo sitúase na ala esquerda da edificación, distribúese en tres plantas comunicadas entre si por unha escaleira metálica e conta cunha superficie total superior de máis de 76 m2. Este espazo posúe boas condicións de habitabilidade e instalacións e equipamentos suficientes para a súa finalidade.

Debido a que a súa capacidade era insuficiente para o elevado volume documental xerado polo Concello, foi preciso habilitar un novo espazo na planta baixa, nunha sala cadrada de 38 m2, comunicada coas anteriores por unha escaleira interior de pedra.

Plano Arquivo municipal de Baiona