ATOPO
Rexistros actuais: 1.334.728
Obxectos dixitais dispoñibles: 490.461

ARQUIVO DA IRMANDADE SINDICAL DE LABRADORES E GANDEIROS DE MONDARIZ-BALNEARIO

Identificación

Arquivo da Irmandade sindical de labradores e gandeiros de Mondariz-Balneario.
Fondo documental depositado no arquivo municipal de Mondariz-Balneario.
Recuperado na sede da Cámara Agraria Local.

Datos básicos

Organización documental: 2003
Nº unidades de instalación: 28
Datas extremas da documentación: 1944-1982

Actuacións Servicio Técnico Patrimonio Documental

Dirección técnica:
Miguel Pereira Figueroa
José Luis Castro Carpintero
Lourdes Pérez-Santamarina Feijóo

Traballos de organización e descrición documental:
José Luis Castro Carpintero
José Ramón López Fernández
Lourdes Pérez-Santamarina Feijóo

Mapa

A Irmandade sindical de labradores e gandeiros de Mondariz-Balneario carecía de local propio e utilizaba para o desenvolvemento das súas actividades un local cedido na primeira planta da propia casa do concello, compartindo ó mesmo tempo medios humanos durante a súa existencia, o que motivou que se conservara a práctica totalidade do seu patrimonio documental xunto co da entidade local.

O arquivo municipal atópase na casa do concello, edificio exento con baixo, de extraordinaria altura e dotado dunha relevante arcada, e dúas plantas, unha delas parcialmente abufardada; o interior deste edificio foi recentemente rehabilitado na súa meirande parte; acolle esta edificación os diferentes servicios municipais así como a biblioteca, gardería, museo e sala de exposicións.

O local específico do arquivo atópase nunha sala rectangular do baixo cuberta, a carón da sala de exposicións. Un espacio de corenta metros cadrados, dotado de cento cinco metros lineais de estantes metálicos, capacidade suficiente para os fondos existentes na actualidade. Conta con mesa de consulta e equipamentos adecuados; a documentación gárdase en caixas de cartón ríxido.