ATOPO
Rexistros actuais: 1.334.593
Obxectos dixitais dispoñibles: 490.498

ARQUIVO MUNICIPAL DE RODEIRO

Identificación

Arquivo municipal de Rodeiro
Praza da Fonte, s/n. 36530 Rodeiro
986 790 009 - Fax: 986 790 195
Responsable: Funcionario municipais

Datos básicos

Nº unidades de instalación: 1.416
Nº rexistros inventario descritivo (base de datos): 15.650

Actuacións Servizo Técnico Patrimonio Documental

Organización inicial: 1993
Reincorporacións documentais: 1998, 2003, 2006, 2009, 2011, 2013
Reorganización (novo cadro): 1998
Informatización instrumentos descrición: 1998
Implantación do cadro de clasificación funcional: 2023

Mapa

A actual casa do concello é unha edificación distribuída en baixo e planta, unida a unha edificación de nova construción, para crear un amplo espazo onde situar os diferentes servizos municipais.

O arquivo atópase nunha sala de forma practicamente rectangular, na segunda planta do novo edificio; ademais conta cunha pequena sala anexa de traballo e consulta.

Ten máis de 45 m2, espazo suficiente actualmente, e conta cunhas condicións axeitadas de habitabilidade, calefacción e ventilación. Ademais, dispón de estantes de madeira de 186 m que se foron ocupando nas sucesivas remisións documentais.

Plano Arquivo municipal de Rodeiro