ATOPO
Rexistros actuais: 1.353.689
Obxectos dixitais dispoñibles: 500.410

FONDO ARQUIVO DA DEPUTACIÓN - SERVIZO DE COOPERACIÓN

A partir do ano 1945, coa progresiva creación da Xunta de Axuda a Municipios, a Comisión Provincial de Servizos Técnicos e dos plans de centros rurais de hixiene e os de obras municipais menores, foise conformando o Servizo de Cooperación e as súas competencias.

Igual que o fondo fotográfico da Xunta de Axuda a Municipios, este tamén está dotado dun valor patrimonial alto por ser o reflexo da evolución económica e social dos concellos e dos seus habitantes.

Na actualidade, a pesar de que aínda se está a traballar no inventario, catalogación e dixitalización de parte deste fondo, contamos xa con preto de 500 imaxes, en branco e negro e dixitalizadas.

Fonte e lavadoiro en Senín, Valga, 1956-57
Fonte e lavadoiro en Senín, Valga, 1956-57
Acto de inauguración dunha rúa en Silleda, 1957
Acto de inauguración dunha rúa en Silleda, 1957
Casa do concello de Tui, en obras, 1955
Casa do concello de Tui, en obras, 1955
Mercado e matadoiro de Saiáns, Moraña, 1956-57
Mercado e matadoiro de Saiáns, Moraña, 1956-57
Traida de augas na Igrexa, Carballedo, Cotobade, 1962-63
Traida de augas na Igrexa, Carballedo, Cotobade, 1962-63
Obras de urbanización na Franqueira, A Cañiza, 1957-58
Obras de urbanización na Franqueira, A Cañiza, 1957-58
Fonte e lavadoiro no Burgo, Baiona, 1955
Fonte e lavadoiro no Burgo, Baiona, 1955
Lavadoiro na Carballa, Valga, 1956-57
Lavadoiro na Carballa, Valga, 1956-57
Obras na rúa Luchana, Carril, Vilagarcía de Arousa, 1972
Obras na rúa Luchana, Carril, Vilagarcía de Arousa, 1972
Lavadoiro en Samieira, Poio, 1956-57
Lavadoiro en Samieira, Poio, 1956-57
Fonte e lavadoiro en Senín, Valga, 1956-57
Acto de inauguración dunha rúa en Silleda, 1957
Casa do concello de Tui, en obras, 1955
Mercado e matadoiro de Saiáns, Moraña, 1956-57
Traida de augas na Igrexa, Carballedo, Cotobade, 1962-63
Obras de urbanización na Franqueira, A Cañiza, 1957-58
Fonte e lavadoiro no Burgo, Baiona, 1955
Lavadoiro na Carballa, Valga, 1956-57
Obras na rúa Luchana, Carril, Vilagarcía de Arousa, 1972
Lavadoiro en Samieira, Poio, 1956-57