ATOPO
Rexistros actuais: 1.334.728
Obxectos dixitais dispoñibles: 490.461

FOTÓGRAFOS NO ARQUIVO - ALBATROS

Este fondo comprende preto de 12.000 imaxes correspondentes ao traballo fotográfico de Javier Fernández, Albatros. A obra deste fotógrafo comprende diferentes formatos, datados entre 1973 e 2009: negativos, diapositivas, impresións fotográficas en papel e fotografía dixital.

Dentro deste fondo convén salientar a serie de fotografías tomadas durante a rodaxe da serie Os outros feirantes, adaptación dos relatos do mesmo título de Álvaro Cunqueiro e producida pola Televisión de Galicia en 1989.

Fondos dispoñibles para a súa consulta no Servizo de Patrimonio Documental e Bibliográfico.

Joan Manuel Serrat en concerto, sd
Joan Manuel Serrat en concerto, sd
Canteiro, sd
Canteiro, sd
Despezando un cachalote, 1973
Despezando un cachalote, 1973
Carro na neve, 1975
Carro na neve, 1975
Rodaxe da serie de televisión Os outros feirantes, 1989
Rodaxe da serie de televisión Os outros feirantes, 1989