ATOPO
Rexistros actuais: 1.326.313
Obxectos dixitais dispoñibles: 492.826

Fondos

MANCOMUNIDADE DE CONCELLOS DO MORRAZO

Área de identificación

 • Código(s) de referencia ES.GA.36004.AMANC.MOR

 • Título MANCOMUNIDADE DE CONCELLOS DO MORRAZO

 • Data(s) 1996-2013 (Creación) 1996-00-00 - 2013-00-00 (Produción)

 • Volume e soporte 65 unidades de instalación con 242 agrupacións documentais en soporte papel na súa totalidade

Área de contexto

 • Nome do produtor Mancomunidade de Concellos do Morrazo(1994-) Inscrita no Rexistro de Entidades Locais o 27 de setembro de 1994 e formada inicialmente polos concellos de Cangas, Moaña, Bueu e Marín. Este último abandonaría a Mancomunidade no ano 2000

 • Institución arquivística Arquivo da Mancomunidade de concellos do Morrazo

 • Forma do ingreso Por transferencia directa e irregular ó arquivo no remate da súa tramitación administrativa e coincidindo co seu escaso uso administrativo.

Área de contido e estrutura

 • Alcance e contido Documentación resultante da xestión e servicios recentes desta Mancomunidade, cun caracter eminentemente administrativo e restrinxido ó seu ámbito xeográfico. Destaca a documentación derivada do control da xestión económica e a relacionada co desenvolvemento dos diversos plans, proxectos e escolas-taller.

 • Valoración, selección e eliminación A pesares da existencia de manuais e estudios de valoración e expurgo documental, tendo en conta a inexistencia dunha consistente argumentación técnica e legal, ademais da escaseza do fondo xa de por si conservado, a única eliminación levada a cabo foi a dos duplicados, fotocopias ou publicacións periódicas que acompañaban ós documentos e expedientes.

 • Novos ingresos Transferencias anuais incorporadas polo Servizo Técnico do Patrimonio Documental.

 • Organizació

  CADRO DE CLASIFICACIÓN
  
  1.- GOBERNO
  
  1.1.- MANCOMUNIDADE
  1.2.- PRESIDENTE
  1.3.- COMISIÓN DE GOBERNO/XUNTA DE GOBERNO
  1.4.- COMISIÓNS INFORMATIVAS E ESPECIAIS
  
  2.- ADMINISTRACIÓN
  
  2.1.- SECRETARÍA
  2.2.- REXISTRO
  2.3.- PATRIMONIO
  2.4.- PERSOAL
  2.5.- SERVIZOS XURÍDICOS
  2.6.- CONTRATACIÓN
  2.7.- ARQUIVO
  
  3.- SERVIZOS
  
  3.1.- OBRAS E URBANISMO.
  
  3.1.1.- PLANIFICACIÓN:
  3.1.2.- PLANS E PROXECTOS
  3.1.3.- OBRAS PROPIAS
  3.1.4.- OBRAS PARTICULARES
  
  3.2.- SERVIZOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIAIS
  3.3.- ABASTECEMENTOS E CONSUMOS
  3.4.- TRANSPORTES
  3.5.- SEGURIDADE CIDADÁ
  3.6.- SANIDADE
  3.7.- BENEFICENCIA E ASISTENCIA SOCIAL
  3.8.- EDUCACIÓN
  3.9.- CULTURA
  3.10.- DEPORTES
  
  4.- FACENDA
  
  4.1.- INTERVENCIÓN
  
  4.1.1.- ASUNTOS XERAIS
  4.1.2.- PRESUPOSTOS ORDINARIOS
  
  4.2.- FINANCIAMENTO E TRIBUTACIÓN
  4.3.- TESOURARÍA

Área de condicións de acceso e utilización

 • Condicións que rexen o acceso Documentación de caracter público, de consulta libre agás as limitacións legais derivadas das respectivas normativa vixentes.

 • Condicións de reprodución Reprodución libre a solicitude do interesado, coa salvidade da protección documental e da salvagarda da súa integridade.

 • CaracterÍsticas fÍsicas e requirimentos técnicos En soporte papel na súa totalidade, cun bo estado de conservación.

 • Instrumentos de descrición Guía, cadro de clasificación e inventario en papel, publicados e informatizados.

Área de documentación

 • Existencia e localización de orixinais Non se coñece a existencia de orixinais fora do arquivo da mancomunidade.

 • Existencia e localización de copias Non se coñecen, agás naquela documentación derivada dun proceso de colaboración con outras administracións (eleccións, padróns de habitantes e de impostos...).

 • Unidades de descrición relacionadas Arquivo Deputación. Documentación do Servizo de Cooperación

Área de notas

 • Nota O arquivo da Mancomunidade supón un sistema arquivístico simple, coa función de recoller, conservar e servir a documentación xerada no decurso da xestión administrativa nas oficinas do concello. Carece aínda dunha estructura propia e diferenciada que nos permita considerar a existencia dun arquivo na totalidade e amplitude do termo.

Puntos de acceso

Área de control da descrición