ATOPO
Rexistros actuais: 1.353.689
Obxectos dixitais dispoñibles: 500.410
os nosos fondos | outros fondos organizados

OS NOSOS FONDOS

Fondo documental Ligazón á ATOM Cadro de clasificación (pdf) Máis información
Fondo da Deputación Provincial de Pontevedra
Arquivo da Casa de Porto-Briallos (F.E.2)
(1516-1894) 7 unidades de instalación; 599 agrupacións documentais
Arquivo da Unión de Xornalistas de Pontevedra (F.E.3)
(1982-1985) 3 unidades de instalación; 20 agrupacións documentais
Arquivo da Xunta Provincial de Ordenación Económico–Social (F.E.4)
Colección documental Gaspar Massó (F.E.5)
(1535-1982) 1 unidade de instalación; 17 agrupacións documentais
Arquivo da Xunta de Axuda a Municipios (F.E.6)
Arquivo do Instituto Nacional de Colonización (F.E.7)
(1946-1966) 22 unidades de instalación; 1.220 agrupacións documentais
Arquivo da familia Malvar (F.E.8)
(1512-1877) 15 unidades de instalación; 418 agrupacións documentais
Arquivo da familia Mosquera (F.E.9)
(1674-1961) 1 unidade de instalación; 126 agrupacións documentais
Arquivo da familia Caamaño (F.E.10)
(1411-1895) 138 unidades de instalación; 3.612 agrupacións documentais
Arquivo da Xunta Provincial de Electrificación (F.E.11)
(1954-1973) 33 unidades de instalación; 406 agrupacións documentais
Arquivo do Servizo de Inspección e Asesoramento das Corporacións Locais (F.E.12)
(1834–1985) 155 unidades de instalación; 817 agrupacións documentais
Arquivo do Padroado de Vivendas de Funcionarios (F.E.13)
(1950-2006) 13 unidades de instalación; 112 agrupacións documentais
Arquivo da Gota de Leite (F.E.14)
(1931-1937) 3 unidades de instalación; 8 agrupacións documentais
Arquivo da Inclusa Provincial (F.E.15)
(1773-1958) 122 unidades de instalación; 3.040 agrupacións documentais
Arquivo do Hospicio (F.E.16)
(1829-1979) 188 unidades de instalación; 1.650 agrupacións documentais
Arquivo da familia Domínguez-Sánchez (F.E.17)
(1650-1963) 2 unidades de instalación; 182 agrupacións documentais
Arquivo da Asociación da Prensa de Vigo (F.E.18)
(1936-1995) 79 unidades de instalación; 537 agrupacións documentais
Arquivo da familia Nores (F.E.19)
(1610-1980) 2 unidades de instalación; 19 agrupacións documentais
Colección documental Augusto Bárcena Saracho (F.E.20)
(1631-2013) 18 unidades de instalación; 160 agrupacións documentais
Colección documental Marqueses de Leis (F.E.21)
(1502-2009 ) 9 unidades de instalación; 279 agrupacións documentais
Colección documental do Ateneo de Pontevedra (F.E.22)
(1966-2008) 10 unidades de instalación ; 54 agrupacións documentais
Pazo da Buzaca (F.E.23)
(1455-2013) 40 unidades de instalación; 918 agrupacións documentais
Pazo Torre Quintáns (F.E.24)
(1505-1974) 24 unidades de instalación; 1.086 agrupacións documentais
Colección documental Barcia do Seixo (F.E.25)
(1315-1673) 1 unidade de instalación; 68 documentos
Colección documental Familia Gándara (Portas) (F.E.26)
(1784-2003) 7 unidades de instalación: 272 documentos
Colección documental Xosé Velo Mosquera (F.E.27)
(1926-1976) 4 unidades de instalación e un ficheiro USB; 294 documentos
Colección documental Memoria Histórica (F.E.28)
(1924-1963) 1 unidades de instalación; 95 documentos
Programa "Cae de Caixón"
Programa "Cae de Caixón"
Colección Documental Reboiras
Colección Documental Reboiras
Fondo Gráfico Natalio Abad
Fondo Gráfico Natalio Abad
Manuel Lorenzo Brocos (F.E.29)
(1910-1933) 1 unidade de instalación; 25 documentos
Parque Natural das Illas Cíes (F.E.30)
(1960-2002 ) 14 unidades de instalación; 212 documentos
os nosos fondos | outros fondos organizados

OUTROS FONDOS ORGANIZADOS

Fondo documental Ligazón á ATOM Cadro de clasificación (pdf) Máis información
Colección documental "Pazo de Sestelo"
(1598-1831) Protocolos notariais, principalmente da antiga Xurisdición de Trasdeza, conservados nas dependencias do Pazo de Sestelo (Silleda)
Arquivo Pazo de Rubiáns
(1321-2000) Colección documental conservada nas dependencias do Pazo de Rubiáns (Vilagarcía de Arousa)
Colección documental "Salinas de Vilaboa"
(1714-2013) Documentación relacionadas coas Salinas do Ullóo (Ulló) no concello de Vilaboa, conservada polos veciños propietarios
Arquivo Mancomunidade do Salnés
(1985-2005) Documentación conservada na súa propia sede da Mancomunidade do Salnés, en Cambados
Fondo Mancomunidade Intermunicipal do Baixo Miño
(1990-2008) Documentación conservada no arquivo municipal de Tomiño
Fondo Mancomunidade de concellos do Morrazo
(1998-2013) Documentación conservada no arquivo municipal de Bueu
Fondo "Instituto de Pontevedra"
(1845-2004) Documentación conservada no Instituto Sánchez Cantón (Pontevedra)
Fondo "Cárcere Partido de Tui"
(1881-1960) Documentación conservada no arquivo municipal de Tui
Fondo "Cámara Agraria Provincial"
(1890-2004) Documentación conservada na actualidade no Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra logo da súa supresión
Fondo "Irmandade de Labradores de Pontevedra"
Documentación conservada na actualidade no Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra
Fondo "Irmandade de Labradores de Ponte Sampaio"
Documentación conservada na actualidade no Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra
Fondo "Irmandade de Labradores de Vilanova de Arousa"
Documentación conservada na actualidade no Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra
Fondo "Irmandade de Labradores de Dozón"
Documentación conservada no arquivo municipal de Dozón
Irmandade de Labradores de Tomiño
Documentación conservada no arquivo municipal de Tomiño
Fondo "Irmandade de Labradores de Rodeiro"
Documentación conservada no arquivo municipal de Rodeiro
Fondo "Irmandade de Labradores de Mondaríz-Balneario"
Documentación conservada no arquivo municipal de Mondariz-Balneario
Fondo "Centro de Desenvolvemento Local de Mos"
(1987-2012) Documentación conservada no arquivo municipal de Mos